Hyltoft vil ændre DR’s armslængde-princip

Større journalistiske projekter i DR bør fremlægges til godkendelse i bestyrelsen, siger Ole Hyltoft efter de seneste dages debat om DR's Eid-fest

Større journalistiske projekter i DR bør fremlægges til godkendelse i bestyrelsen, siger Ole Hyltoft efter de seneste dages debat om DR's Eid-fest

DR's bestyrelse skal have ret til at forhåndsgodkende større, journalistiske projekter, siger næstformand i bestyrelsen Ole Hyltoft til journalisten.dk.

Hyltofts ønske kommer efter at han i de seneste dage har rejst debat om DR's optakt i denne uge til den islamiske Eid-fest, der markerer afslutningen på ramadanen.

Det projekt burde DR ikke have kastet sig ud i, mener Ole Hyltoft, der er valgt til bestyrelsen af Dansk Folkeparti.

»Vi i bestyrelsen skal ikke blande os i enkeltprogrammer og det gør jeg jo heller ikke. Men det her er et projekt, der strækker sig over hele ugen.«

Ole Hyltoft afviser den kritik, der er blevet rejst, at han krænker bestyrelsens armslængdeprincip, hvor man ikke fra bestyrelsens side går ind og blander sig i DR's journalistiske arbejde.

»Sagen er jo afgjort på forhånd. For direktionen har jo lavet projektet og det kan jeg jo ikke skride ind overfor og ønsker det heller ikke. For mig er det afgørende at få lavet en debat om emnet.« 

»Man kan sige, at der er to ting: Der er den formelle, ledelsesmæssige side af sagen, om ikke så store projekter skal op og vende i bestyrelsen. Det synes jeg de bør. Det andet er selve sagen, om DR skal lave så stor en reklamekampagne for Islam. Det mener jeg så ikke, DR skal. Det har jeg et indlæg om i Politiken i morgen eller overmorgen.«

Du siger, at når det vokser fra at være et enkeltprogram til at være et større projekt, så er det noget bestyrelsen bør kunne tage sig af?

»Vi har jo mange ting, der kommer op og vende i bestyrelsen. Vi har for eksempel hvert halve år vores ombudsmand Mollerup, der lægger indvendinger fra lytterne frem til vores diskussion. Der er ret små sager imellem, sammenlignet med, at man nu laver en vældig kampagne for Islam. I den sammenhæng synes jeg nok, at når det er så store projekter, som desuden har så kontroversielle aspekter som det her – Islam er at sidestille med kommunismen og nazismen – når det er så væsentlig en ting, der klart ikke problematiserer Islam, men reklamerer for Islam, så synes jeg at det bør vendes i den demokratiske del af ledelsen, altså bestyrelsen eller det, der i gamle dage hed Radiorådet.«

Men er der ikke en pointe i, at det her er ikke noget, bestyrelsen skal blande sig i. Der gælder vel armslængdeprincippet?

»Vi skal ikke blande os i enkeltprogrammer. Men det her er ikke enkeltprogrammer. Det er en hel uge, hvor det kører på P3 fra 9 til 12 og i P4 og i P2 og ude på pladsen med kameler, hvor man kun viser den lyserøde side af Islam. Der kommer en vældig skævvridning ind i vores oplysningsvirksomhed omkring Islam.«

Jeg vil gerne lige holde dig fast på skillelinien i forhold til bestyrelsens ansvar. Du siger, at så længe det er enkeltprogrammer, så skal du ikke blande dig, men når det er projekter, så må du gerne blande dig?

»Som du ved har vi ikke diskuteret det i bestyrelsen endnu. Det har jeg opfordret til. Selvfølgelig skal man oplyse om Islam og fortælle om deres ritualer, men… jeg kan ikke henvise til noget, for som sagt har vi ikke diskuteret det. Det er det, jeg synes er forkert. Jeg synes at vi skal have en principiel diskussion, også om den type budskaber fra DR ikke burde have været vendt først i bestyrelsen.«

Du vil gerne først have diskussionen i bestyrelsen om programmet, inden det om jeg så må sige står i programoversigten?

»Ja. Det jeg kan sige det er, at vi har mange projekter af mindre betydning, der vendes i bestyrelsen. Sådan en principiel sag som denne her – som også vækker oprør i befolkningen – vi er den demokratiske ledelse af DR, så vi burde tage den diskussion.«

Kan du give et eksempel på mindre projekter, som bestyrelsen har diskuteret inden de blev bragt?

»Der er mange… for eksempel får vi Mollerups oversigt over, hvad seere og lyttere er utilfredse med.«

Men det er jo post factum. Det er reaktioner på udsendelser, der har været bragt?

»Joh…, ja, det kan du selvfølgelig have ret i. Det er rigtigt nok. Men … bom bom bom … det kan du selvfølgelig have ret i. Men nogle af de diskussioner er jo også bestemmende for, hvordan DR skal agere i forhold til den indvending, der har været. Vi diskuterer jo også med Mollerup de ting han lægger frem, hvordan DR's strategi skal være fremadrettet. Så det er ikke kun bagudrettet.«