Hvordan kan du mærke, at der er kommet flere kommunikationsmedarbejdere i kommunerne?

John Jessen Hansen, redaktør og pressefotograf, Hillerød Posten»I Hillerød har der hele tiden kun været én kommunikationsmedarbejder, men til gengæld er der kommet en meget aktiv en, der sender flere informationer ud om, hvad der sker i kommunen. Det er en stor fordel.

John Jessen Hansen, redaktør og pressefotograf, Hillerød Posten
»I Hillerød har der hele tiden kun været én kommunikationsmedarbejder, men til gengæld er der kommet en meget aktiv en, der sender flere informationer ud om, hvad der sker i kommunen. Det er en stor fordel. Vi får næsten en mail hver dag om både vejarbejder, snerydninger, og hvad der foregår på skolerne. Af de informationer, vi får fra Rådhuset, kan vi bruge omkring 90 procent. Det er stort set altid vedkommende.«

Ole Bjærge, redaktionschef, Viborg Stifts Folkeblad
»Helt banalt bliver der udsendt væsentligt flere pressemeddelelser om dette og hint. Det kan være politiske beslutninger fra et udvalg i sager, der måske tidligere har været omtalt i avisen. Vi er i vores gode ret til at sortere i tingene. Et eller andet sted, vil vi gerne have så mange tips som muligt. Men det er sjældent, der kommer noget overraskende. Hvis jeg skulle blande mig i kommunikationsafdelingens arbejde, så er meget af det spildt. Vi ville næppe i en politisk sag bare klaske en pressemeddelelse ud. Men det kan da godt være, at vi ville bruge et enkelt citat.«

0 Kommentarer