Hvor ligger Bornholm korrekt

KORT. Er der en mulighed for, at Journalisten arrangerer kurser i korttegning?På Bornholm er vi irriterede over, at Bornholm lægges de forskelligste steder på mediernes Danmarkskort. Sjældent det rigtige sted, selv om der er god plads der.

KORT. Er der en mulighed for, at Journalisten arrangerer kurser i korttegning?
På Bornholm er vi irriterede over, at Bornholm lægges de forskelligste steder på mediernes Danmarkskort. Sjældent det rigtige sted, selv om der er god plads der.

D. 13.12.2009 er Jens Herskinds borgmesterkort i Politiken side 4.
Der er plads til Bornholm på det helt rigtige sted. Måske skulle et udsnit af hovedstadsspecialkortet rykkes 1 cm op, med det er der plads til uden at forstyrre den grafiske ynde og elegance.

Herskind har tidligere i en undervisningsavis ganske unødvendigt placeret Bornholm ud for Gøteborg. Er der en mulighed for at efteruddanne ham? Og de mange andre falskspillere blandt jeres medlemmer.

Politikens Bagside er så forudseende at gøre opmærksom på fadæsen:
"OBS: Det har af grafisk-tekniske årsager været nødvendigt at flytte Bornholm." Bjarne Schilling har sikret sig ved at forklare på kortet over udbredelsen af bløde og sprøde klejner. (6. dec. 2009). Så lad ham slippe.

Men spøg til side! Hvem kan påvirke kortsigtet dovenskab og uvidenhed hos jeres medlemmer? Andre end netop jer!

– Carsten Seeger, journalist

SVAR. Det er jo ikke første gang vi hører denne kritik fra jer, og jeg kan forstå, at det er noget, som må ligge jer voldsomt på sinde.
Jeg skal forsøge at forklare vores standpunkt en gang til, i håb om at det kan forklare vores dispositioner med hensyn til Bornholms placering på vores kort.

Som korttegnere deler vi skæbne med utallige korttegnere andre steder på kloden. Nationernes geografiske udstrækning er som bekendt en følge af et ubegribeligt kompliceret net af historiske faktorer, og mange lande har nu som før 'udliggere' i alle mulige varianter. For blot at nævne et par: USA, Storbritannien, Spanien, Frankrig.

I århundreder har kartografien benyttet sig af de små indsatte ekstrakort for at kunne få alle landområder med. Amerikanske korttegnere har tradition for at indtegne Alaska og Hawaii i ekstrakort placeret passende under Texas

(Alaska ofte endda formindsket betydeligt). Kort over Storbritannien placerer Shetlandsøerne et par centimeter under deres faktiske placering (tjek fex her:)
http://mapsof.net/uploads/static-maps/britain_physical_map.jpg

-og herhjemme placerer vi Bornholm i en kasse tættere på Sjælland, for at få den nødvendige plads til øvrige oplysninger på kortet.

Jeg har på det kort, du kritiserer, flyttet Bornholm til sin rette placering. Med nogen omrokering havde det jo godt kunne ladet sig gøre, men jeg besluttede ved fremstillingen af grafikken, at de grafiske elementer fungerer bedst med Bornholm i sin egen 'vante' box.

Pointen er, at denne 'malplacering' er en indarbejdet øvelse for stort set alle. Ingen er jo i tvivl om, hvor Bornholm i virkeligheden befinder sig.

– Jens Herskind, nyhedsgrafiker, Politiken

2 Kommentarer

Søren Wolff
29. JANUAR 2010
Re: Hvor ligger Bornholm korrekt

Problemet med mange af de beskæftigede i den danske presse, såvel den elektroniske som den skrevne, er, at de fejlagtigt tror, at "enhver idiot ved...." Det præger i vid udstrækning mediefolket, at man tror, at alle ved alt muligt. Og det kan bl.a. skyldes, at de herrer  og damer i pressen ikke bevæger sig ud, hvor folket befinder sig, og derfor ikke har føling med, hvad det (folket) virkelig ved - og måske især ikke ved.

Jens Herskind tror således at alle ved, hvor Bornholm ligger på Danmarkskortet. Hvis han vidste, hvor mange, der rent faktisk ikke ved det, så tror jeg, at han ville erkende, at det ville være formålstjenligt at placere Bornholm rigtigt på Danmarkskortet. Men han kunne jo forsøge at placere København og Omegn i en firkant oppe i Jammerbugten og se hvilke morsomme reaktioner, han ville få ud af det. Og at sammenligne lille Danmark med store USA - det kalder på smilebåndsreaktioner.

Endelig: Det har i årevis skadet Bornholm, at den bliver fejlplaceret på diverse kort. Der er eksempler på chauffører, der er kørt til både Frederikshavn og Møn for at tage færgen til Bornholm. Så selv om den er markeret med en firkant, er det faktisk ikke alle, der er klar over, hvad firkanten betyder. 

Carsten Seeger
28. JANUAR 2010
Re: Hvor ligger Bornholm korrekt

"Enhver idiot ved, hvor Bornholm ligger"

Jens Herskind tager fejl, når han supplerer sine bemærkninger til mig om Bornholms rette placering på landkortet med overskriftens pæne ord. Men så let er det ikke. Dels aner mange ikke hvor Bornholm ligger, dels har Kort og Matrikelstyrelsen venligt oplyst, at Bornholm kan lægges rigtigt hele fem forskellige steder, afhængigt af hvilken projektionsmodel kartografen anvender.

Med "Journalisten"s tilladelse, vil jeg sende Styrelsens grundige udredning af de fem forskellige - rigtige - placeringer af Bornholm på landkortet. Men placeringen andre steder end i Østersøen findes ikke blandt de fem muligheder.

Styrelsens minister Troels Lund Poulsen har valgt anvende en helt sjette løsning på forsiden af en af Miljøministeriets nyeste publikationer. Den viser Bornholm ud for Göteborg. Og han forsvarer fejlvalget med, at det slet ikke er meningen med det lille danmarkskort at vise Bornholms rigtige placering. Og det er der endda oceaner af plads til.  

Men hvorfor vælge at lave fejl, når det nu er både let og muligt at gøre det rigtige?

-----

I mange tilfælde skyldes det pladsmangel, at Bornholm bliver placeret de underligste steder. Det er forståeligt nok. (Dansk Standard burde for resten vælge ét sted). Men det er som om, de små fejlagtige kort har dannet skole. Og de bruges desværre også - af ubetænksomhed vil jeg gerne tro - når der er plads til at gøre arbejdet ordentligt.De nødvendige oplysninger på kortet behøver vel ikke at skulle placeres lige netop på Bornholms plads, når der er plads andre steder.  

Det sker, at Bornholm glemmes helt. Røde Kors og Aarhus Universitet hører til synderne. For slet ikke at tale om avisen, der helt glemte Bornholm på et kort over udbredelsen af edderfugle.

Carsten Seeger, pensionist.

PS Jeg har ikke skrevet min stillingsbetegnelse i min henvendelse; og det er min kone, der er journalist.