Hvor længe kan der holdes liv i Distriktsbladgruppen?

Dét spørgsmål dukker ofte op på bestyrelsesmøder i gruppen – senest på generalforsamlingen lørdag. »På den lange bane skal vi overveje, om Distriktsbladgruppen skal smeltes sammen med en anden specialgruppe,« siger formanden

20 minutter. Så lang tid tog det at afvikle årets generalforsamling i Distriktsbladgruppen, som i år blev afholdt i Haderslev. En håndfuld var mødt op i en privat stue, da Hotel Norden, hvor generalforsamlingen skulle være foregået, netop er gået konkurs.

Distriktsbladgruppens formand, Henrik Rath Paulsen, fortæller, at det ikke blev til megen debat, men at han i sin beretning lagde vægt på de udfordringer, som gruppen står over for.

Distriktsbladgruppen organiserer de ansatte på distrikts- og ugeaviserne, som står uden for medarbejderforeningerne på større arbejdspladser. Men med de senere års fusioner af mediehuse bliver der færre og færre at organisere.

»Vi er udfordrede af faldende medlemstal. I dag, hvor mediehuse fusionerer og opkøber ugeaviser og distriktsblade, bliver vores medlemmer i stedet en del af medarbejderforeninger, som dækker både deres faglige og sociale behov. Så det er lidt op ad bakke,« fortæller Henrik Rath Paulsen.

Skal smeltes sammen med andre

Han fortæller, at der i dag er omkring 90 medlemmer af Distriktsbladgruppen mod 140, da der var flest. Det mærker bestyrelsen løbende på de månedlige indbetalinger.

»På den lange bane skal vi overveje, om Distriktsbladgruppen skal smeltes sammen med en anden specialgruppe og kaldes noget andet. Som det ser ud nu, diskuterer vi i bestyrelsen, hvor længe vi skal holde liv i os selv,« siger Henrik Rath Paulsen.

Han nævner blandt andet interesseforeningen Journalisterne under Dansk Journalistforbund som en mulig organiseringspartner fremover.

»Mange, der sidder på distriktsblade, har noget til fælles med dem, som også laver klassisk dagbladsjournalistik. Så det er måske mere en form for forum for den klassiske journalistik, vi skal se hen imod fremover,« vurderer Henrik Rath Paulsen.

Pengene kommer medlemmerne til gode

Samtidig er gruppen udfordret af den store geografiske spredning af medlemmerne. Det har også i det forgangne år gjort det svært for gruppen at arrangere medlemsaktiviteter. Derfor har man valgt at samarbejde med blandt andet kredsene om arrangementer.

»Vi har tilkøbt lidt livsforlængende medicin, ved at vi køber os ind på nogle arrangementer hos kredsene, så vi ikke selv arrangerer noget, hvor der ikke møder nogen op. Så på den måde sørger vi stadig for, at pengene kommer medlemmerne til gode,« siger Henrik Rath Paulsen og understreger, at gruppen fortsat har en sund økonomi.

På valg var kasserer Lone Wiil og to bestyrelsesmedlemmer, Lars Rossen og Holger Schmidt, som alle blev genvalgt. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Distriktsbladgruppen er indgået i et valgforbund med O-gruppen i forbindelse med delegeretmøde 2015. Derfor var det kun en enkelt delegeret, der skulle vælges i gruppen. 

0 Kommentarer