»Hvis man læser en avis fra 1967, så dør man jo af grin!«

Kate Bluhme har arbejdet 45 år i dagspressen, heraf godt 35 år på Ekstra Bladet og 10 år i forbundets top. Nu går hun på pension. »Der er overhovedet ingen tvivl om, at vi har mere travlt end nogensinde før,« mener hun. Men jagten på kritiske vinkler er for meget i dag

Kate Bluhme har arbejdet 45 år i dagspressen, heraf godt 35 år på Ekstra Bladet og 10 år i forbundets top. Nu går hun på pension. »Der er overhovedet ingen tvivl om, at vi har mere travlt end nogensinde før,« mener hun. Men jagten på kritiske vinkler er for meget i dagKate Bluhme går på pension. Det sker efter 45 år i dagspressen, heraf næsten 35 år på Ekstra Bladet. Samtidig er hun æresmedlem af Dansk Journalistforbund, som hun har været aktiv i gennem det meste af karrieren.

Bluhme startede på Aalborg Stiftstidende og slutter på Ekstra Bladets netredaktion.
»Jeg synes ærligt talt, det er ved at være nok. Jeg har arbejdet uafbrudt i dagspressen i 45 år,« siger hun til journalisten.dk.

Hun greb muligheden, da der for 2 år siden var nedskæringer på Ekstra Bladet. Her tog hun imod en frivillig fratrædelse.

»Poul Madsen (chefredaktør, red.) var meget forbløffet og havde slet ikke set det komme. Han sagde, at hvis jeg virkelig ville stoppe nu, ville han ikke sige nej. Men han spurgte, om jeg ikke hellere ville have en seniorordning og blive ved på nedsat tid. Det sagde jeg ja til.«

Det er den seniorordning, der udløber nu.

Ikke bedre i gamle dage

Kate Bluhme giver ingenting for ideen om, at medierne var bedre i gamle dage.

»Hvis man læser en avis fra 1967, hvor jeg startede, så dør man jo af grin! Det er helt anderledes i dag. Bare kig på aviserne, hvor jeg har haft min gang. Alene en lille detalje som farvebilleder har jo gjort en kæmpe forskel, men journalistikken er også forandret.«

Hvordan?

»Den er blevet mere pågående. Ikke at folk var pænere over for hinanden før, men journalistik i dag er mere kritisk – tidligere var det mere refererende. Nu er der næsten altid en kritisk vinkel på, og det gælder både aviserne og de elektroniske medier.«

Man hører tit folk sige, at journalistikken var meget bedre i gamle dage. Det lyder ikke, som om du er enig i det?

»Nej, den synger jeg ikke med på. Det var hverken værre eller bedre i gamle dage. Ting ændrer sig. Men jeg tror, det handler om, at mennesker er vanedyr og ikke ret godt kan lide, at ting bliver lavet om. Lige nu sidder jeg i Aalborg hos min familie med den avis, jeg kom i lære på i 1967. Folk var da trætte af, da den ikke længere var en eftermiddagsavis, men det har de vænnet sig til.«

For meget kritik i journalistikken

Men det lyder som om, du er kritisk over for, at journalistikken er blevet mere kritisk..?

»Ja – jeg har ikke noget imod, at journalistik er blevet mere kritisk, men jeg synes, man forsømmer opgaven at oplyse borgerne om samfundet. Det er karakteristisk for idealet om journalistik i dag, at der skal være en konflikt. Sådan oplevede jeg det ikke tidligere. Man drømmer om at vælte regeringer. Før drømte man måske også om at fortælle, hvad regeringer laver.«

Kate Bluhme mener, sagen om Uffe Elbæk er et godt eksempel.

»Det er dybt besynderligt, at en sag som Uffe Elbæks er blevet kørt så benhårdt. Jeg forsvarer ham ikke, det var en kvajer, og der kan være mere i den – men det er ikke noget, der vælter verden. Når man tænker på de problemer, samfundet har, så er det skrigende proportionsforvrængning, at den sag tager så meget plads og journalistiske kræfter.«

»Det mest pudsige er, at jeg selv er ansat – lidt endnu – på et netmedie. Vi måler, hvad folk vil læse, og folk ville frygtelig gerne læse om den sag. Spørgsmålet er, om der er vitaminer nok i det.«

Kate Bluhme understreger, at hun mener, en overdreven jagt på konflikt er et generelt problem i faget – ikke kun i politisk journalistik.

Mere travlt end nogensinde

En anden ting er, at journalister og mediefolk har fået mere travlt.

»Der er overhovedet ingen tvivl om, at vi har mere travlt end nogensinde før. Der er ikke tid til at sætte sig i kantinen et par timer og sludre, som da jeg startede på Ekstra Bladet for godt 35 år siden. Jeg vil ikke påstå, at alle journalister knokler røven ud af bukserne fra de går ind ad døren, til de går ud, men det er meget mere koncentreret arbejde.«

Kate Bluhme tror, der er flere, der går ned med stress i dag, fordi der ikke er så mange ledige stunder i arbejdsdagen.

»Jeg kan se på Ekstrabladet.dk, at vi har deadline hele tiden. Det er meget sjældent, man kan slappe af – og det mener jeg er generelt for stort set hele den del af branchen, jeg kender. På den anden side tror jeg ikke, så mange journalister dør af druk som i min generation. Der er jo slet ikke tid til at få en bajer i kantinen i arbejdstiden.«

Politikens kantine et af de bedst besøgte værtshuse

Hvordan var det da før?

»Det var fest! Da jeg startede her på Rådhuspladsen, var Politikens kantine et af de bedst besøgte værtshuse, hvor folk kom med venner og bekendte og hyggede sig om aftenen og natten. Også i hverdagene.«

Det lyder sjovt…

»Ja, men det var også hårdt. Vi har tilbragt mange aftener og nætter med at synge sange i den kantine. Der stod et klaver i hjørnet. Vi sang og drak bajere. Det var vældig hyggeligt og vældig usundt.«

Kate Bluhme er selv endt på en af de redaktioner, hvor det går stærkest – nemlig Ekstra Bladets netredaktion. Hun havnede på nettet, fordi hun ikke længere kunne holde til at være redaktionssekretær i aftensekretariatet.

»Jeg kunne godt lide at redigere om aftenen, men efterhånden kunne jeg ikke holde til det. Nogle gange kom jeg hjem fra vagten klokken 4 om natten – og jeg kan ikke sove op ad dagen, så jeg vågnede altid klokken 8. Jeg talte med chefen om det, og vi blev enige om, at det kunne være sjovt på nettet.«

Den ældste netjournalist

Sådan blev Kate Bluhme webjournalist. Hun fortæller, at det også handlede om at binde netredaktionen sammen med "den rigtige avis", som nogle sagde dengang.

»Netredaktionen var en stat i staten, der sad i et baglokale dengang. Men Poul Madsen ville gerne have knyttet net og avis tættere sammen. Det sagde jeg ja til.«

Kate Bluhme har lige siden været den ældste webjournalist på Ekstra Bladet – og formentlig en af de ældste i den del af branchen i det hele taget.

»Det har været sjovt. Mange af kollegerne var jo dårligt født, da jeg startede på avisen. Men jeg har haft meget privilegerede vilkår, imens jeg har været på seniorordning. Jeg har stort set selv fået lov at bestemme, hvad jeg har lavet. Jeg blev enig med chefen om, at jeg ikke behøvede lave revl og krat. Der må være visse ting, man ikke skal, når man har været på en arbejdsplads i over 30 år. Det er mest blevet udland og politik.«

Kæmpede for pressekort til studerende

Kate Bluhme er æresmedlem af Dansk Journalistforbund. Det skyldes blandt andet, at hun har været fagligt aktiv stort set hele sin karriere.

»Det hele startede måske, da jeg gik på Journalisthøjskolen. Det var dengang, vi blev uddannet i mesterlære, og elever måtte ikke få pressekort. Det besluttede vi at gøre noget ved, så vi gik i demonstration til Hotel Royal, hvor den daværende formand Carsten Nielsen var til møde. Vi krævede pressekort, og det fik vi,« husker hun.

Efter endt uddannelse blev hun fastansat på Aalborg Stiftstidende, hvor hun også havde været elev – og her blev hun valgt som delegeret. Da Bluhme kom til BT i 1971, brugte hun Dansk Journalistforbund til at møde nye mennesker i det store København.

I 1977 kom hun til Ekstra Bladet. Her fik hendes gode ven, tillidsrepræsentant Svenn Bernhard, hende overtalt til at stille op til medarbejderforeningens bestyrelse. Hun blev valgt. Siden overtog hun hans plads som tillidsrepræsentant.

»Tillidsmand, det var jeg ikke ret god til. Men det var heldigvis hurtigt overstået,« siger hun.
Til gengæld fortsatte den faglige karriere sideløbende med den journalistiske. Kate Bluhme blev dirigent på et delegeretmøde i firserne, fordi de "stod og manglede, og dengang var det meget moderne, at man skulle have en kvinde til alting.«

10 år i toppen

Siden blev hun valgt ind i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. Her sad hun i 10 år.
»På et tidspunkt stoppede Ekstra Bladets mand i hovedbestyrelsen. Hans suppleant blev ikke genvalgt, og en tredje EB-mand blev ikke valgt. Så gik vi lidt i panik, for det var en katastrofe dengang, hvis en avis som Ekstra Bladet ikke havde en i hovedbestyrelsen. Så stillede jeg op – og blev valgt.«

I løbet af de ti år i toppen af mediefolkets fagforening var der både sejre og nederlag.

»Mit største nederlag var helt ubetinget, da jeg sad i et udvalg under Justitsministeriet og skulle foreslå ændringer i reglerne for samarbejde mellem medier og domstole. VI diskuterede adgang til lyd- og billedoptagelser i retssagen. Det gik jeg ind for.«

»Jeg var formand for DJ's medieudvalg, og de var med på ideen. Så jeg gik til ministeriets udvalg og lavede en aftale. Sådan skulle det være. Men da jeg kom til DJ's delegeretmøde var det et hus i helvede. Medlemmerne krævede, at vi trak støtten til forslaget tilbage. Man ville ikke have O.J. Simpson-tilstande i Danmark, og medierne ville aldrig kunne administrere det, lød det. Der var jeg godt nok vred, for det var ikke morsomt at gå tilbage til det udvalg med røde ører og sige, at det kunne jeg ikke gå med til alligevel,« siger Kate Bluhme.

Sejre mener hun til gengæld også, der har været nogle af.

»Det var en stor sejr for mig, da jeg var til kongres i det internationale forbund i Brasilien. Her skulle jeg være moderator i en arbejdsgruppe om menneskerettigheder. Men der sad både israelske og palæstinensiske kolleger, og de blev meget uenige. Palæstinenserne foreslog en udtalelse om, at palæstinensiske journalister i Jerusalem skulle have bedre rettigheder. Det afviste israelerne. Men så tog jeg møder med dem hver især – Kissinger-diplomati – og det endte med, at alle blev enige. Det var jeg ret stolt over.«

Midt i stormvejr om offentlighedsloven

Kate Bluhme var også Dansk Journalistforbund repræsentant i Offentlighedskommissionen, der efter syv års arbejde kom med en rapport. Den lå til grund for forslaget til en ny offentlighedslov under VK-regeringen, som i den grad vakte furore i DJ.

Kate Bluhme havde forhandlet på vegne af DJ i udvalget, og ledelsen støttede hendes syn på sagerne. Men en gruppe medlemmer, blandt andet en række undersøgende journalister, kom med skarp kritik af, at lovforslaget ville indsnævre åbenheden.

Du kan læse mere om debatten i en artikel fra journalisten.dk i februar 2010.

I den strid stod Kate Bluhme midt i det politiske stormvejr. Men i dag har hun ikke lyst til at kommentere den sag yderligere.

»Det har jeg ikke lyst til at trevle mere op i. Jeg har sagt det, jeg vil sige.«

Fagbevægelsen har ikke svigtet

Du beskriver, hvordan vi mediefolk har mere travlt end nogensinde. Betyder det egentlig ikke, at fagbevægelsen har svigtet? De burde vel sikre os bedre vilkår…

»Nej, jeg synes ikke, fagbevægelsen eller DJ har svigtet. Vi har stadig en temmelig kort arbejdstid, og vi har lange ferier. Jeg går på pension fra en arbejdsplads, hvor vi arbejder 36 timer om ugen, har 7 ugers ferie – hvis vi er over 45 år, har vi 8 – og hvor vi har to måneders betalt orlov hvert fjerde år. Det synes jeg er ret godt.«

»Der er da ting, vi gerne ville gøre bedre. Vi vil for eksempel gerne have en regel for afspadsering af overarbejde på Ekstra Bladet, sådan en har vi ikke. Men der synes jeg også, folk har et personligt ansvar for at sige fra, det er ikke fagbevægelsens skyld.«

2 Kommentarer

johs. mortensen
20. DECEMBER 2012
Re: »Hvis man læser en avis fra 1967, så dør man jo af grin!«
Ja, Kate, fra en rejseskrivemaskine, man endelig skulle huske at dække til inden man gik hjem, og drejeskivetelefon, som blev renset en gang imellem, til - ja, jeg kan sgu dårligt nok navnene på al den elektronik. Nyd din alderdom, det er dejligt at være en Jeronimus. 
Jakob Nielsen
20. DECEMBER 2012
Re: »Hvis man læser en avis fra 1967, så dør man jo af grin!«
Dejligt interview med mange kloge betragtninger fra min gamle kollega fra DJ's hovedbestyrelse. Hatten af for Kates utrolige indsats i dansk presse - på EB og i DJ!