Hvilken værdi har en båndudskrift?

Ekstra Bladets Jan Kjærgaard optog seks samtaler med spindoktor Peter Arnfeldt. Men han slettede optagelserne, da Ekstra Bladet droppede historien om Helles skatteforhold. Nu har han kun båndudskrifterne.

Ekstra Bladets Jan Kjærgaard optog seks samtaler med spindoktor Peter Arnfeldt. Men han slettede optagelserne, da Ekstra Bladet droppede historien om Helles skatteforhold. Nu har han kun båndudskrifterne.

Indtil begyndelen af 2011 havde Ekstra Bladets Jan Kjærgaard en række optagelser, der dokumenterede, at spindoktor Peter Arnfeldt tilbød ham Helle Thornings-Schmidts skattepapirer. Hvis det er sandt, har Peter Arnfeldt sandsynligvis begået noget klart ulovligt.

Men for at få plads på sin båndoptager slettede Jan Kjærgaard optagelserne. Så nu rejser spørgsmålet sig: Hvor meget kan man stole på en båndudskrift?

Overfor Skattesagskommissionen forklarede Jan Kjærgaard, at han havde optaget en række samtaler med Troels Lund Poulsens spindoktor Peter Arnfeldt på bånd. Men han havde siden slettet båndene og nu havde han kun båndudskrifterne fra de mange samtaler.

"De er ikke slettet ved en fejl. Jeg vidste ikke dengang, hvad der ville ske. Jeg slettede dem fordi der – hovsa – ikke var mere plads," forklarede Jan Kjærgaard.

Tæt kontakt med Arnfeldt

I sin vidneforklaring sagde Jan Kjærgaard, at han over et længere forløb blev tilbud forskellige negative historier om Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skatteforhold af Peter Arnfeldt.
Det mest spektakulære tilbud papirer fra SKAT København, der ellers havde undersøgt  Stephen Kinnock og Helle Thorning-Schmidts skattepapirer og fundet at alt var i den skønneste orden.

Ifølge Peter Arnfeldt var der imidlertid mere at komme efter
"Helle er ikke clean," sagde spindoktoren ifølge Jan Kjærgaard.

Mødes et trygt sted

Jan Kjærgaard ønskede, at se de ni sider med egne øjne, og Peter Arnfeldt tilbød ifølge Jan Kjærgaard, at han kunne få lov til at se papirerne, men han måtte ikke gengive passager fra afgørelsen.
Det hele skulle foregå et tys-tys, trygt sted »langt væk fra Christiansborg«.
Forhandlingerne løb dog ud i sandet, fordi Peter Arnfeldt – ifølge Kjærgaard – synes det var for risikabelt.

Det, der står tilbage nu, er, at en central embedsmand i skatteministeriet – måske med ministerens accept – tilsyneladende var parat til at lække oplysningerne til Ekstra Bladet. Men Jan Kjærgaard har ikke samtalerne på bånd. Han har kun båndudskrifterne, hvor af nogle udskrifter er meget lange og grundige. Andre er få stikord fra samtaler af en halv times varighed.

Tilbød de ni sider

Ifølge notaterne opfordrede Peter Arnfeldt i august 2010 Jan Kjærgaard til at skrive mere om Stephen Kinnocks skatteforhold – hvilket Jan Kjærgaard havde gjort allerede i 2007.
"Dyrk dog din gamle artikel. Opdateret den. Er det ikke noget at se på Kinnocks skatteforhold"

18. september 2010 ringede Peter Arnfeldt. Jan Kjærgaard lovede, at han ikke ville optage samtalen. Men det gjorde han alligevel. Peter Arnfeldt sagde, at han havde de ni sider fra SKAT København.
"Han fortalte, at offentligheden bare skulle vide. Han følte at befolkningen var blevet fuppet. Hun var ikke clean."

Samtalen tog en halv time, forklarede Jan Kjærgaard.
"Han talte ud, uden filter og var måske derfor uforsigtig. Han nævnte sig selv og ministeren. De kunne ikke forstå afgørelsen."

Peter Arnfeldt sagde også, at han ikke kunne give de ni sider til Ekstra Bladet:
"Det er alt for risikabelt. Er du klar over hvad der vil ske, hvis det kommer frem, at jeg har lækket Helle Thornings skattepapirer? Jeg er en færdig mand. Færdig på stedet."

Længere henne i forløbet tilbød Peter Arnfeldt Jan Kjærgaard, at han kunne se dele af afgørelsen, men han måtte ikke gengive pasager eller sætninger. De kunne dog ikke nå til enighed. Peter Arnfeldt mente, at Jan Kjærgaard stillede for høje krav:

"Hvorfor alt det besvær. Hvorfor ikke bare noget mundtligt," spurgte Arnfelt ifølge Jan Kjærgaard.
Til sidst løb forhandlingerne ud i sandet – ifølge noterne.

Skrev ud efter hver samtale

Til udspørger Lars Kjeldsen, forklarede Jan Kjærgaard, at han optog seks samtaler.
"Jeg har optaget det digitalt og besluttet for mig selv, at jeg vil have styr på efter hver samtale, hvad Arnfeldt var villig til med hensyn til en mulig lækage. Hvor langt vil han gå? Det er det, der interesserer mig. Jeg skriver ud fra gang til gang for at være opdateret. Det er ikke fuldstændig båndudskrift, men det jeg mente, jeg havde brug for," forklarede han.

I slutningen af 2010/ begyndelsen af 2011 slettede Jan Kjærgaard ifølge eget udsagn alle optagelserne. Ifølge chefredaktør Poul Madsen, der var vidne nummer to, var det fordi Ekstra Bladet havde besluttet at droppe historien.

"Da skatteafgørelsen kom frem i 2010, var de ni sider interessante. Det var det, vi ville havde fat i. I dag kan vi se, at der fandt en magtfordrejning sted. Men vi gemmer kun materialet, indtil den er ude af vores radar."

Ringede hjem til chefredaktøren

Peter Arnfeldt ringede hjem til Poul Madsen, fordi Ekstra Bladet havde opsøgt Arnfeldt på hans bopæl, da skattesagen var blevet til en lækagesag, hvor pilen blandt andet pegede på Peter Arnfeldt som kilde til lækken.

"Jeg kender hans kone fra TV2. Hun ringede hjem til mig. Det er ret usædvanligt, fordi det nummer bruger kun min kone og min mor. Jeg sagde, at Peter Arnfeldt skulle ringe selv. Han ringede og sagde: "Hold mig langt væk". "Det kan vi jo ikke, du er en oplagt mand", fortalte Poul Madsen.

Tonen i telefonen var venlig.
"Arnfeldt var fortørnet over Jan Kjærsgaards metoder. Men samtidig var tonen, at vi skulle drikke kaffe sammen snart – som det jo tit er, når man taler med spindoktorer."

1 Kommentar

Carsten Hansen
28. AUGUST 2012
Re: Hvilken værdi har en båndudskrift?

Det som Ekstra Bladet er kommet frem med er det rene blålys. De har ikke et eneste  bevis og alt kan tilbagevises.  Og hvem tror på at Ekstra Bladet har slettet mails og telefonsamtaler ?

Selføli er alt til stede. Men mon ikke at disse mails og telefonsamtaler også stiller Ekstra Bladet i meget dårligt lys ?