Hvilke chefer må være med i DJ

Der kommer flere chefer blandt medlemmerne, hvis DJ og Kommunikation og Sprog fusionerer. I dag må DJ-medlemmer ikke fyre hinanden, men reglen tolkes forskelligt. På Visuelt Forums generalforsamling sagde næstformand Lars Werge, at det er tåbeligt at have en regel, der ikke efterleves

Hvis sammenlægningen af Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation og Sprog bliver en realitet, fusionerer DJ med en forening, hvor 10 procent af medlemmerne har personaleansvar. Til sammenligning må DJ-medlemmer i princippet ikke fyre og hyre andre DJ medlemmer.

På generalforsamlingen i Visuelt Forum i Kalundborg i går sagde DJ's næstformand, Lars Werge, at hovedbestyrelsen i DJ skal tage stilling til spørgsmålet om ledernes status i fremtiden.

»Kommunikation og Sprog organiserer chefer eller i hvert fald ledere. Den problemstilling tager hovedbestyrelsen hul på, fordi KS allerede har medlemmer, der de facto arbejder som ledere,« forklarede han.

»Er det redaktionschefer, eller hvem er det?« blev der spurgt fra salen.

»Ja, men det kan også være redaktionssekretærer, der de facto er arbejdsgivere, fordi de ansætter og fyrer folk,« forklarede Lars Werge.

Chefer, som ikke kan fyre og hyre, har siden 2009 kunnet være medlemmer af Dansk Journalistforbund. Det gælder for eksempel chefredaktører, kommunikationschefer, redaktionschefer og andre ledere. Reglen om, hvornår en chef kan være DJ-medlem, fortolkes dog forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Lars Werge håber, at reglen helt afskaffes.

»Det er tåbeligt at have en regel, hvis man ikke kan efterleve den.«

Hans Frederiksen sagde, at nogle redaktionssekretærer har retten til at ansætte og afskedige.

»Men det betyder ikke, at han er arbejdsgiveren. Det er virksomheden, der er arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt, at vi fastholder, at DJ kan rumme begge grupper,« sagde Hans Frederiksen.

Fra Lars Werge lød den pragmatiske opsummering:

»Jeg går ikke så meget op i, hvem der er chef og ikke chef, men mere hvad der forbinder os.«

Formand Karina Bjerregaard forklarede i sin beretning, at antallet af medlemmer i Visuelt Forum er steget fra 625 til 658.

Ledigheden er faldet en smule fra 11,2 til 10,7 procent, men den er fortsat blandt de højeste i DJ.

I det forløbne år har VIF forhandlet med Update om udvikling af nye efteruddannelsestilbud til grafikere. Det har ført til en prioriteringsliste, hvor undervisning i e-bøger er det vigtigste ønske efterfulgt af kurser i projektstyring i kreative virksomheder.

Generalforsamlingen var en del af et fagligt arrangement på Kursuscenter Røsnæs ved Kalundborg, hvor de 45 medlemmer af specialgruppen for grafiske designere, webdesignere og illustratorer var samlet for at høre om plakatkunst, nudging og at finde på ideer til udvikling af specialgruppen.

Anstrengelserne af arbejdet hang på bagvæggen. Tine Lund fra Bonnier Publications mente, at illustrationerne burde indgå i Journalistens reportage fra generalforsamlingen.

»Så kan folk se, hvad man også får hjem fra sådan en weekend.«

Karina Bjerregaard blev genvalgt som formand og Lars Nørgard som næstformand.

Bestyrelsen er

Karen Hedegaard

Rikke Ahm

Sara Efazat

Jeanette Pardorf

Wouter van Dam og

Caroline Axelsson

Suppleanter er

Nanna Aarslev-Nielsen

Christina Fromberg

Peter Claudel

Jens Otto Emmich

Jan Gralle blev genvalgt som kasserer

Foto: Jens Otto Emmich

Foto: Jens Otto Emmich

3 Kommentarer

Ole Brockdorff
12. MARTS 2013
Det burde være simpel logik
Det burde være simpel logik for burhøns, at en chefredaktør, nyhedsdirektør, nyhedschef, redaktionschef, redaktionssekretær, kommunikationschef eller andre typer mediemæssige ledere naturligvis ikke kan være medlem af det samme fagforbund, som deres ansatte medarbejdere er tilknyttet, for de pågældende chefer vil naturligvis altid have en direkte eller indirekte indflydelse på fyringen af en medarbejder.

Hvis for eksempel en menig journalist pludselig bliver afskediget fra sit arbejde som reporter hos DR Nyhedsafdelingen på et for ham eller hende urigtigt grundlag, så der efterfølgende rejses en faglig sag i DJ, ja, så er både redaktionssekretæren, redaktionschefen, nyhedschefen og nyhedsdirektøren lige ansvarlige for den pågældendes fyring, og derfor er det meget uheldigt og forkert, at disse chefer også er almindelige medlemmer af DJ.

En nyhedschef eller chefredaktør går næppe hen og fyrer en medarbejder hen over hovedet på cheferne under sig, uden at disse er direkte eller indirekte involveret i de omstændigheder, der fremtvinger en fyring af den journalistiske medarbejder. Hvorfor argumentet om, at det er helt i orden med at have mediecheferne som almindelige medlemmer i DJ, hvis de ikke direkte ansætter eller afskediger folk, lider fuldstændig skibbrud i anstændighedens og hæderlighedens navn.

Lad være med at lade DJ blive udviklet som fagforbundet DJØF.

Her sidder titusinder af offentlige chefer hver dag, og skal lede og fordele arbejdet blandt ansatte, der er medlem af deres egen fagforening, hvilket ganske naturligt skaber unødvendige etiske og moralske konflikter, når en DJØF-ansat chef udnytter sin ret til at lede og fordele arbejdet over for sine DJØF-ansatte, og det kan desværre kun skabe nepotisme og i yderste fald korruption.

Mediechefer eller kommunikationschefer skal ikke være aktive medlemmer af DJ, men skal i stedet melde sig ind i Ledernes Hovedorganisation eller måske en selvstændig oprettet ”redaktørforening”, og så kan de vende retur til DJ som fuldt aktive medlemmer, hvis de èn dag bliver menige journalister igen, for det er fuldstændigt uholdbart, at den samme chef som lige har fyret dig, også er medlem af din egen fagforening.

Alle landets chefredaktører, nyhedsdirektører, nyhedschefer, redaktionschefer og redaktionssekretærer er mennesker, der modtager høj løn, ferie, pension og frynsegoder, og deres ansættelsesmæssige forhold kan sagtens varetages af for eksempel Ledernes Hovedorganisation eller af den enkelte arbejdsgiver, der har ansat den pågældende chef til at stå i spidsen for arbejdet, for i et land med demokrati må og kan vi ikke fratage arbejdsgiverne retten til at lede og fordele arbejdet.

Tilbage i august 2006 skrev Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig ledelse hos Syddansk Universitet, at lederne aldrig vil kunne forvente at få en helhjertet opbakning i en konkret sag hos fagforeningerne af den simple grund, at fagforeningernes primære funktion er at varetage de almindelige medlemmers interesser.

Professor Kurt Klaudi Klausen satte også spørgsmålstegn ved, om fagforeningernes motiver for at kæmpe for lederne i aktuelle sager er de rigtige, for efter hans mening er det et spørgsmål om magt på arbejdspladserne, når fagforeningerne så konsekvent ønsker lederne integreret i deres egen fagforening, og at de slet ikke er interesseret i at varetage ledernes interesser.

Kurt Klaudi Klausen sagde dengang for syv år siden:

”Fagforeningerne kæmper imod med næb og klør, for hvis de taber den her kamp, så taber de en kamp om indflydelse. Det er jo en kamp om magten til at definere, hvad god ledelse er, og hvad der skal ske inden for de her områder. Institutionslederne har jo stor betydning for politikdannelsen i den offentlige sektor”, pointerede Kurt Klaudi Klausen overfor ugebrevet A4, og dèn følgeslutning kan man udmærket overføre til en medieverden, som anno 2013 i høj grad er styret og præget af politisk korrekthed.

Så derfor - hold alle mediecheferne ude af Dansk Journalistforbund.
Lars Werge
11. MARTS 2013
Kære Uffe,

Kære Uffe,
Faglighed og identitet er to væsentlige markører i min tilgang til, hvem der kan være medlemmer af DJ. Det er også det, Hans Frederiksen har anført i sin replik på generalforsamlingen i går: At der gerne skal være plads til begge grupper i et fremtidigt DJ.
Den erkendelse har HB draget, hvorfor der nedsættes en arbejdsgruppe. Ud fra nogle af de begrundelser, der er givet ovenfor. Og ud fra en virkelighed, der blev særligt tydelig i arbejdet med freelance-strategi - at selvstændige freelancere i forbindelse med at påtage sig opgaver og kontrakter har brug for at lave aftaler med andre DJ'ere. Det forhindrer vedtægterne, som de er i dag.
Min forestillingsverden rummer ikke en situation, hvor chefer med tydeligt ledelsesansvar på en overenskomstsikret arbejdsplads, som fx kunne være Berlingske, vil kunne delegeres. Dermed kan de heller ikke vælges til HB eller være med til at bestemme over Sikringsfonden.
Men jeg anerkender naturligvis også, at vi kan have forskellige forestillinger om fremtiden.
MVH Lars
Uffe Gardel
11. MARTS 2013
Kære Lars Werge, har du ikke
Kære Lars Werge, har du ikke lyst til at uddybe denne udtalelse: »Jeg går ikke så meget op i, hvem der er chef og ikke chef, men mere hvad der forbinder os.«

Det er nemlig nok noget som JEG går lidt op i. Jeg vil helst ikke møde min chef til delegeretmødet. Jeg synes heller ikke han skal sidde i Hovedbestyrelsen eller være med til at bestemme over vores konfliktfond.

Og det har jeg også svært ved at tro at du går ind for. Så vil du ikke være god at uddybe din udtalelse?