Hvide mænd dominerer efteruddannelserne

En optælling fra Kvinfo viser, at knap tre af fire undervisere på de nye efteruddannelser er mænd. »Nogle mænd er måske bedre til at sælge sig selv ind – men det betyder ikke, at kvinder er dårligere til at lave kurser,« siger Suzanne Moll. Næstformand: Vi har ikke diskuteret ligestilling

Monopolet på efteruddannelse er brudt, og mandag åbnede portalen mediernesefteruddannelse.dk, hvor man kan vælge imellem op mod 150 forskellige efteruddannelseskurser fra 18 forskellige udbydere.

Men allerede nu møder kursusudbuddet kritik. Ifølge Kvinfo er kurserne i for høj grad domineret af mandlige undervisere. Helt præcist er 74,3 procent af underviserne mænd, mens 25,7 procent af dem er kvinder, viser en optælling fra Kvinfo. 

Ubalancen vækker undren:

”Når man ser denne optælling, skulle man tro, at mænd er tre gange så interessante som kvinder,” skriver Kvinfos direktør, Nina Gross, i en mail til Journalisten.

Ingen danskere med anden etnisk baggrund

Men det er ikke kun kvinderne, der er i undertal blandt underviserne på efteruddannelseskurserne. Kvinfos optælling viser også, at der ikke er én eneste dansker med anden etnisk baggrund end dansk blandt underviserne i det samlede kursuskatalog.

»Man kan jo med rette spørge Pressens Uddannelsesfond, om de synes, man har dækket mangfoldigheden i samfundet med det her udbud,« siger Kvinfos pressemedarbejder Suzanne Moll, der har en fortid som chef i både DR og hos Radio24syv.

Hun undrer sig særligt over, at så få kvinder er repræsenteret blandt underviserne:

»Det er i hvert fald påfaldende, at der er så få kvindelige undervisere. Jeg kan komme i tanke om 30-40 kvinder, som kunne have undervist på de her kurser. Men det er hvide mænd, der laver dem,« siger Suzanne Moll.

Kvinderne skal inviteres på en anden måde end mændene

Men tror du helt ærligt, at det i praksis har en betydning for undervisningen, at flertallet af underviserne er hvide mænd?

»Jeg tror, det kunne nuancere udbuddet af efteruddannelser, hvis man havde kigget ned over listen og tænkt "hov, mangler vi noget her?",« siger Suzanne Moll.

Men kan det ikke også være kvindernes egen skyld, at de ikke har meldt sig på banen?

»Jo. Nogle mænd er måske bedre til at sælge sig selv ind – men det betyder ikke, at kvinder er dårligere til at lave kurser. Så det er måske bare noget med, at man skal tilgå dem på en anden måde. De skal måske inviteres på en anden måde end mændene, der selv banker på døren og slår sig på brystet,« siger Suzanne Moll.

PU’s bestyrelse har ikke tænkt over køn 

Hun retter særligt sin kritik mod Pressens Uddannelsesfond, som hun mener burde stille krav til kursusudbyderne og gå aktivt ind i kampen for at få en mere ligelig kønsfordeling.

»Jeg tror ikke, det skyldes en sammensværgelse. Jeg tror bare, at man ikke har tænkt over kønsbalancen, eller om der er nogen med anden etnisk baggrund end dansk. For hvis man har tænkt over det, havde det nok set anderledes ud,« siger Suzanne Moll.

Den teori bliver bekræftet af Lars Werge, næstformand i Pressens Uddannelsesfonds bestyrelse:

»Vi har ikke diskuteret kønskvotering og ligestilling i den her sammenhæng. Jeg tror i højere grad, vi har set på, hvilken type kurser vi gerne vil have, end på, hvem der underviser på dem. Vi har mere kigget på, hvad forløbene skal kunne,« siger han. 

Burde I ikke også have skelet til kønsbalancen og stillet krav til udbyderne, som Suzanne Moll foreslår?

»Det havde måske været godt, hvis vi havde været mere opmærksomme på det. Men Suzanne Moll må også forstå, at vi jo ikke kan gå ind og bestemme, at nu skal DMJX eller SDU have en vis kønsfordeling eller etnisk sammensætning blandt deres undervisere, for at vi vil lave aftale med dem,« siger Lars Werge.

3 Kommentarer

Leny Malacinski
5. NOVEMBER 2014
For nogle år siden antog
For nogle år siden antog KVINFO også, at kvinder blev diskrimineret på avisernes debatsider. En optælling fra Infomedia viste, at omkring 70 procent af avisernes trykte læserbreve var skrevet af mænd. Til det sagde Anita Frank Goth redaktør hos informationscentret Kvinfo:

"Det handler ikke kun om, at mænd oftere skriver læserbreve, det handler også om, at kvinder er undertippet i udvælgelsen på grund af vores køn. Jeg tror, at nogle redaktører ubevidst favoriserer mænd, fordi nogle stadig mener, at ting har større vægt, hvis det er mænd, der siger det, forklarer Anita Frank Goth."
http://www.information.dk/telegram/196221

Da Politiken opgjorde omfanget af modtagne indlæg, viste det sig, at mænd indsendte 71 procent af læserbrevene. Mønstret skulle være det samme på andre aviser.
http://politiken.dk/debat/ECE1886284/vi-savner-jer-kvinder/

Man kunne forvente, at Kvinfo, der kalder sig et videnscenter, bruger metoder, der rækker ud over, hvad en skoleelev kan tælle sig frem til.
Hvis Kvinfo er så interesseret i kvinders vilkår, som de hævder, kunne de grave dybere ned i kvinders adfærd, valg og prioriteringer i stedet for at lade ligestillingsindsatsen foregå på en lommeregner.
Leny Malacinski
5. NOVEMBER 2014
Jeg har meget svært ved at se
Jeg har meget svært ved at se, hvad en optælling af navne, bidrager med til kvaliteten på de journalistiske efteruddannelser. Det har Kvinfo åbenbart også, eftersom man ikke selv kan påpege, hvori problemet består. Man har ikke engang gjort sig den ulejlighed at undersøge, hvorfor der er flest mænd blandt underviserne, men nøjes med fornærmet at sige, at mænd åbenbart er meget mere interessante. Det er typisk for den arbejdsmetode, at man ikke vil lede efter for mange svar, hvis nu de ikke passer ind i ens konklusioner.
Janne Aagaard
4. NOVEMBER 2014
I min biks (mediekursus.dk)
I min biks (mediekursus.dk) er vi 50-50 fordelt på mænd og kvinder.
Men jeg har ikke tænkt over køn eller etnicitet det, da jeg talte med potentielle undervisere.
Man må sige, at danskere er i stort overtal blandt journalister, så det ville blive en udfordring at skulle have undervisere med anden etnisk baggrund end dansk. Det ville være et scoop at få nogle af de dygtige og unge journalister med anden baggrund, eks. vis en Simi Jan.