Hvide asparges og kupplaner

Omkring 220 delegerede var til Fagligt Forum på Axelborg i København i april. Her blev de sendt ud i grupper for at diskutere, så hovedbestyrelsen kunne tage temperaturen på, hvilke politiske forslag der er gangbare, og hvilke der skal skrives om inden delegeretmødet til næste år.

Omkring 220 delegerede var til Fagligt Forum på Axelborg i København i april. Her blev de sendt ud i grupper for at diskutere, så hovedbestyrelsen kunne tage temperaturen på, hvilke politiske forslag der er gangbare, og hvilke der skal skrives om inden delegeretmødet til næste år.

FAGLIGT FORUM. Mange sad med blanke øjne, da Elna Egede holdt tale under middagen til Fagligt Forum. Den tidligere tillidsrepræsentant og journalist på Grønlandsposten AG, Elna Egede, havde netop fået overrakt Carsten Nielsen-legatet for sit arbejde med at afsløre pamperi og magtmisbrug blandt embedsmænd og politikere på Grønland i 2006 og 2007.
Kort efter afsløringerne blev hun fyret. I sin takketale leverede Elna Egede en klar kritik af de danske mediers dækning af Grønland.
»Vi kender jer til bunds, men kender I også os, eller kender I kun det stereotype billede, som medierne præsenterer af fordrukne grønlændere?« spurgte hun ud i forsamlingen af omkring 220 delegerede journalister, fotografer, tekstere og andre mediefolk.
De var samlet til Journalistforbundets årlige træf for at diskutere de politiske emner, som der ved næste års delegeretmøde skal træffes beslutninger om. På Fagligt Forum er der ingen afstemninger og håndfaste konklusioner, men masser af debatter i grupper og plenum.
Det politiske system på Grønland har været dygtigt til at spille på grønlændernes frygt for deres omdømme, mente Elna Egede.
Trods opsangen til de danske medier lød der en dyb tak fra Elna Egede til forbundet for støtte, og hun sluttede talen af med ordene.
»Jeg er lykkelig for at være en del af dette forbund.«

KNAP SÅ LYKKELIGE var kredsformændene, som også var draget til København for at deltage i Fagligt Forum, der bliver holdt hvert andet år i stedet for et delegeretmøde.
Det var dog ikke den officielle dagsorden for mødet, der havde fået deres sind i kog. De var vrede over, at de ikke havde fået lovning på en feriebolig i København fra Feriefondens bestyrelse. Da der var pause i programmet for Fagligt Forum klokken seks onsdag aften på mødet første dag, stak kredsformændene derfor hovederne sammen og besluttede, at de ville forsøge at indsamle de 200 underskrifter, der skal til, for at de kan kræve en ekstraordinær generalforsamling i Journalisternes Ferieforening.
Så da de hvide asparges og de møre bøffer var skyllet ned og desserten spist, listede tidligere kredsformand for Kreds 6 Henrik Louis Simonsen rundt mellem bordene for at få de delegerede til at skrive under.
»Hvis ikke den siddende bestyrelse vil arbejde for en feriebolig i København, så vil vi gå efter en komplet ny bestyrelse. Vi har et legitimt ønske, som vores medlemmer støtter,« sagde han og truede med busser fulde af jyder, som ville dukke op til en ekstraordinær generalforsamling i ferieforeningen.

MEN MEST AF ALT var Fagligt Forum et arrangement, hvor hovedbestyrelsen fik mulighed for at vejre stemningen blandt folk. Her følger de fire hovedtemaer på Fagligt Forum samt fire af deltagernes syn på arrangementet og centrale politiske spørgsmål i Dansk Journalistforbund. Hovedbestyrelsen har nu et år til at læse referaterne fra Fagligt Forum og arbejde videre med de forslag, som blev diskuteret på Fagligt Forum. /

 

FAGLIGT FORUMS FIRE TEMAER

Efteruddannelse
Kun omkring halvdelen af de DJ-medlemmer, der har ret til en uges efteruddannelse, benytter sig af det. På Fagligt Forum var der bred enighed om, at det er et problem. Flere efterlyste bedre informationer om de eksisterende tilbud. Det kunne være en webportal på nettet, lød et af forslagene. En del kritiserede også de nuværende kurser, som flere mente ikke var afvekslende nok fra år til år.

Flermedialitet og flerfuntionalitet
Det gælder om at få klare aftaler på skrift, når cheferne i mediebranchen indfører flermedialitet. Det var der bred enighed om på Fagligt Forum. Om det så skulle være aftaler eller overenskomststof, var der til gengæld ikke helt enighed om. Flere ønskede, at det ved aftaler sikres, at medarbejderne har ret til de nødvendige kurser, og det skal fremgå, at medarbejdere ikke skal tjene to herrer på én gang. Jo mere på skrift, jo bedre, lød mantraet.

Valg til HB og formandsposter
Det skal fortsat være de delegerede, der vælger formænd og hovedbestyrelse. Det virkede, som om der var enighed om det spørgsmål. Synspunkterne var mere blandede, da diskussionen handlede om, hvorvidt de delegerede skal tvinges til at stemme på mere end bare én kandidat til hovedbestyrelsen. Spørgsmålet blev rejst, fordi flere oplever det som et problem, at store arbejdspladser kun stemmer på én person for at være sikre på at få deres egen kandidat i hovedbestyrelsen.

Specialforening for mellemledere
På en række arbejdspladser må mellemledere under de nuværende regler forlade forbundet, fordi de bliver ansat på individuelle kontrakter, uden at de nødvendigvis dermed får ret til at fyre og hyre. Dem vil hovedbestyrelsen gerne lave en særlig forening til, så de fortsat kan være medlemmer af DJ. Forslaget fik dog en lunken modtagelse. Mest af alt virkede det, som om der var stor usikkerhed om, hvad en forening for mellemledere ville få af konsekvenser på de enkelte arbejdspladser.

 

Jette Hvidtfeldt
hovedbestyrelsen, formand for Kreds 2, freelancer

Hvordan var Fagligt Forum alt i alt?
Jeg synes, at det var kanon godt. Jeg var glad for alle argumenterne, også de argumenter, jeg ikke var enig i. Jeg er fuldstændig sikker på, at debatterne vil få indflydelse på hovedbestyrelsens arbejde.

Hvad er det vigtigste, forbundet skal gøre i forhold til flermedialitet og flerfunktionalitet?
Sørge for aftaler, aftaler, aftaler og aftaler. Vi skal aftaledække – også der, hvor det er svært. Der skal sættes ord på. Hellere en løs rammeaftale end ingen aftale.

Skal der oprettes en specialforening for mellemledere?
Ja, det bør der, men kriterierne skal strammes i forhold til det forslag, der ligger. Debatten på Fagligt Forum viste, at kollegerne på dagbladene er lodret imod at stå i forbund med deres mellemledere. Men der er mellemledere andre steder – inden for kommunikationsgruppen især – hvor kollegerne ønsker, at mellemlederne kan blive i forbundet. De kolleger skal vi også lytte til.

 

Bendt Godtberg
DR Nordjylland, journalist

Hvad var det bedste ved Fagligt Forum?
Jeg skal ikke sige maden, vel? Jeg ved egentlig ikke, hvad det bedste var, men jeg synes, at det er virkelig godt, at vi får mulighed for at sende prøveballoner op og får snakket om emner, der normalt ikke er tid til.

Hvad var det værste ved Fagligt Forum?
Jeg synes, at det er synd, at man ikke udnytter tiden bedre, når vi nu er samlet så mange. Jeg kommer langvejsfra, og jeg havde da rigelig tid til at tage en seance mere om eftermiddagen på dag to.

Hvad er det vigtigste, forbundet skal gøre i forhold til flermedialitet og flerfunktionalitet?
Vi må erkende, at flermedialitet er kommet for at blive, og at det er vejen frem. Vi har fat i den lange ende, hvis vi siger, at vi skal have noget til gengæld for at arbejde flermedialt. Vi skulle nok have sat hælene i noget før og sagt, at vi kun vil være med, hvis vi får noget for det.

 

 

Dorthe Munk Nielsen
journalist på Midtjyllands Avis,
sikkerhedsrepræsentant

Hvordan var Fagligt Forum alt i alt?
Det var meget inspirerende at høre, hvad alle har at sige, og hvad folk, der har en helt anden dagligdag på andre medier, oplever. Det er helt klart et arrangement, der gør, at jeg har lyst til at deltage i flere tillidsrepræsentantstævner.

Hvad er løsningen på, at mange ikke tager efteruddannelse?
Det vil være en god ide med uddannelsesagenter på de enkelte arbejdspladser, som opmuntrer kolleger til at komme af sted på efteruddannelse.

Skal valg til formandsposten sendes til urafstemning?
Jeg hælder til, at det nok kunne være en god ide. Jeg tror, at vi engagerer flere medlemmer ved at sende det til urafstemning. Det ville selvfølgelig være afgørende, at kandidaterne kom på en valgturne, så der blev mulighed for at møde dem.

 

 

Jesper Jørgsholm
studerende ved SDU, KaJO

Hvad var det værste ved Fagligt Forum?
Hvis jeg skal være helt ærlig: De tømmermænd, jeg har i dag. Ellers er det at opleve, at der er så mange, som var skidebange for fremtiden. Det er skræmmende, at det er så usikker en branche.

Hvordan var Fagligt Forum alt i alt?
Det var et skidegodt arrangement. Der blev diskuteret ting, der ikke har så meget med os studerende at gøre, men debatterne er væsentlige for branchen.

Hvad er det vigtigste, forbundet skal gøre i forhold til flermedialitet og flerfunktionalitet?
Det er at presse arbejdsgiverne til, at når de stikker et kamera i hånden på en journalist, der aldrig har haft et kamera i hånden før, så skal journalisterne også have de nødvendige kurser i at bruge det.

Skal valg til formandskabet sendes til urafstemning?
Nej, det mener jeg ikke. Under et delegeretmøde er der mange politiske diskussioner, som kan påvirke ens stemme. Hvis der skal være urafstemning, skal der også være valgkamp. Det har kandidaterne ikke tid til.

 

Ulrik E. Nielsen
tidligere bestyrelsesmedlem i TV-Gruppen, direktør i Content Power House

Hvad var det bedste ved Fagligt Forum?
Det er en god ide med den fordomsfrie snak, som foregår. Jeg kunne mærke, at folk havde lettere ved at udtale sig ved Fagligt Forum end til et delegeretmøde, fordi det ikke blev ført til referat på samme bindende måde.

Hvad var det værste ved Fagligt Forum?
Det virkede, som om der var en lukket kreds, der styrede det hele og sørgede for, at konklusionerne blev, som de ville have dem. Det virkede ikke topstyret på samme bevidste måde som i Dansk Folkeparti, men som om at man via skik og brug forhindrer fornyelse i foreningen.

Hvad kan være grunden til, at mange ikke tager efteruddannelse?
Personligt synes jeg ikke, at kurserne er gode nok. Man kan godt mærke, at dem, der underviser, ikke får penge nok til at forberede sig på et program.

Skal valg til formandsposten sendes til urafstemning?
Det er vigtigere, at hovedbestyrelsen er på direkte valg, end at formandsposten er det. Måske kunne halvdelen være valgt på delegeretmøde og halvdelen være valgt direkte af medlemmerne.

 

 

FRA BLOGGEN
Freelancer Lene Rimestad dækkede via sin blog Fagligt Forum for Journalisten.dk. Her er pluk fra før og under mødet på Axelborg.

Fra bloggen tirsdag den 22. april 8.36
Hvorfor er jeg medlem af DJ?
Nu har jeg modtaget en 44 siders tryksag med titlen "Fire temaer. Fire debatoplæg". Lad mig citere fra side 16 øverst: "Flermedialitet betyder, at der skal indgås en kollektiv lokalaftale. Det skyldes, at virksomheden i kraft af normalkontrakten og overenskomsten kun har fået de ophavsretlige udnyttelsesrettigheder, der er nødvendige for den sædvanlige drift af et medie, den enkelte oprindeligt er ansat til at producere for." Som garvet redigerende savner jeg indgange i form af bokse eller billeder. Ja, og så selvfølgelig en grundig sproglig bearbejdning for alle os, der ikke kender fagforeningsarbejdet indefra. Det hele virker temmelig uoverskueligt lige nu. Medlemsdemokrati i en fagforening er tilsyneladende lige så svært at opnå som at holde fortovene 100 procent fri for hundelort.

 

 

Fra bloggen onsdag den 23. april. 16.33
Idealismens sidste bastion?
Det mest verbalt synlige i den første debat er forskellen mellem de fastansatte, velorganiserede, tillidsmands-understøttede kolleger med stabil indkomst, seks ugers ferie og en uges efteruddannelse og så dem, der sidder med deres egen lille forretning eller på ikke-organiserede arbejdspladser. En forskel, som DJ til stadighed kæmper med. Som undertegnede, der lidt endnu i hvert fald sidder på sin egen lille tynde pind og skal forhandle hver eneste aftale for sig selv. Freelancere som jeg skal selv betale efteruddannelse, selv klare alle problemerne, selv finde fællesskaber, som man kan trives med, selv finde løsninger ved sygdom, barselsorlov og dage, hvor man bare ikke gider stå op. Over for kolleger, der har en arbejdsgiver til at sætte rammerne og kolleger til at flytte dem. Det er svært at finde fælles standpunkter med så forskellige synsvinkler.

Fra bloggen torsdag den 24. april 12.14
Farvel til Fagligt Forum
Og ikke på gensyn. Det er dejligt at få lidt mere at vide om, hvad forbundet har gang i, og hvordan andre medlemmer ser på sig selv, forbundet og vores branche. Det er dejligt at møde nye mennesker og smage på Bo Bojesens fantastiske kogekunst på Axelborg (hybenmarmelade, syltede beder, morkelsovs, hvide asparges, chokoladekunst og meget mere). Men jeg kan ikke koble flere dele af den store diskussion med mit lille liv. Og er det ikke meningen med øvelsen? Eller kom de fleste på grund af det sociale og maden, som en journaliststuderende påstod? /

0 Kommentarer