Hvidbog: Ny lov indskrænker journalisters ret til aktindsigt

I dag udkommer hvidbogen om ministerbetjening. Her stiller journalisterne Lars Rugaard og Erik Valeur skarpt på, hvilke journalistiske afsløringer, som de planlagte ændringer i offentlighedsloven vil blokere. Journalisten.dk har læst bogen.

I dag udkommer hvidbogen om ministerbetjening. Her stiller journalisterne Lars Rugaard og Erik Valeur skarpt på, hvilke journalistiske afsløringer, som de planlagte ændringer i offentlighedsloven vil blokere. Journalisten.dk har læst bogen.

Konklusionen af rapporten er klar: Ifølge den 128 sider lange rapport ville følgende historier ikke kunne opspores gennem aktindsigt, hvis lovudkastet fra Offentlighedskommisionen bliver vedtaget:

Journalist Jesper Tynell afslører beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i at give Folketinget forkerte oplysninger. Ministeriet bestilte misvisende tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for at dreje den offentlige debat til egen fordel. Man ønskede at flytte aktiveringen fra arbejdsformidlingen til kommunerne. Det var der meget kritik af, og Claus Hjort Frederiksen bad om en rapport, som viste, at kommunerne var bedst til at få ledige i arbejde.

Desværre, for ministerens troværdighed, sammenlignede man tal, som var usammenlignelige. Jesper Tynell fik aktindsigt i ministerens mail til Arbejdsmarkedsstyrelsen og udregningen, som tilgodeså kommunernes aktivering. Jesper Tynell vandt Cavlingprisen i 2010, blandt andet for denne afsløring.

Medforfatter af hvidbogen Lars Rugaard siger:

»Den slags politiske julelege vil vi ikke kunne afsløre på samme måde længere. I forslaget hedder det, at dokumenter udvekslet mellem ministerier, styrelser og departementer fremover kan undtages fra aktindsigt, hvis dokumenterne er udarbejdet som led i ministerbetjening.«

Han fortsætter:

»Uden den her mulighed for aktindsigt må journalisterne håbe på whistleblowers – at embedsmændene lækker den slags til pressen. Men de skal jo også have deres løn dagen efter. «

Lars Rugaard nævner, at man måske kan få informationerne ved at klage til ombudsmanden, men:

»Det bliver et juridisk skoleridt uden lige, det kan sikkert nemt tage op til et-to år, før der kommer et endeligt svar. Og vi ved jo alle sammen, at en nyhed ikke holder så længe.«

En anden sag af Jesper Tynell der ligeså ville være blevet blokeret af ministerbetjeningen, handler om Henriette Kjær vildledning af folketinget. Formelt set hed det sig, at bevillingerne til offentlig støtte til handicaphjælp var steget med 30 procent.

Jesper Tynells nærmere undersøgelse af sagen viste, at der reelt set var tale om et fald på 10 procent. Igen var der tale en umulig sammenligning af de to kvartalstal. Den fejl havde en embedsmand fra Servicestyrelsen allerede gjort opmærksom på i en redegørelse til ministeren. Henriette Kjær valgte at overhøre redegørelsen og vildledte dermed Folketinget.

I rapporten konkluderer Lars Rugaard og Erik Valeur, at:

»Offentlighedskommissionen forslag indskrænker mulighederne for indsigt i denne beslutningsproces. Det opfattes af mange pressefolk som et forsøg på en gang for alle at lukke af for informationer, der er belastende for det politisk-administrative system.«

Det står i skærende kontrast til tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansens formål med ændringen til den nuværende offentlighedslov i 1987. Han sagde dengang:
»Den nye lov om offentlighed i forvaltningen har til formål at sikre borgerne og pressen mulighed for at følge med i, hvad der sker i den offentlige forvaltning.«

Forslaget til den nye offentlighedslov lander højst sandsynligt i slut november. Det er samtidig med forslaget til en ny forvaltningslov. Den er også blevet kritiseret. I sidste uge udtalte mediejurist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen til Journalisten.dk

»Det her er et stærkt angreb på en af de fundamentale værdier i samfundet, nemlig retssikkerheden, for både borgere og virksomheder. Men i anden omgang er det et angreb på den offentlige kontrol, på journalister og mediers mulighed for at afdække magtudøvelsen,« siger han til Journalisten.dk.

Offentlighedskommissionens forslag om ministerbetjening endte med at blive fremsat enstemmigt- og at det altså fik tilslutning fra pressens repræsentanter
i kommissionen – herunder Dansk Journalistforbund.

Hvidbogen om ministerbetjening er trykt i 3000 eksemplarer og bliver nu sendt til pressefolk, organisationer og politikere. Fra klokken 15 i dag, kan alle læse hele rapporten på ministerbetjening.dk

Bogen er økonomisk finansieret af alle journalistforbundets kredse og en lang række medarbejderforeninger.

Hvidbogen er ikke videnskabelig. Forfatterne kalder den dokumentarjournalistik.

4 Kommentarer

Ida Nyegård Espersen
28. OKTOBER 2010
Re: Hvidbog: Ny lov indskrænker journalisters ret til aktindsigt

Hej Niels Riis Ebbesen

Det er sandt. Sætningen er nu rettet. 

Vh. Ida Nyegård Espersen, journalisten.dk

Niels Riis Ebbesen
27. OKTOBER 2010
Re: Hvidbog: Ny lov indskrænker journalisters ret til aktindsigt

Hej Ida, du skal nok ikke forvente, at "embedsmændene lægger" oplysninger, hvis du er meget heldig, så lækker de nogle informationer til pressen.

 Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen

Lars Rugaard
27. OKTOBER 2010
Re: Hvidbog: Ny lov indskrænker journalisters ret til aktindsigt
Selv tak, Mikkel
Mikkel Munck
27. OKTOBER 2010
Tak for indsatsen

Så er det hermed afklaret én gang for alle.

Medmindre Dansk Journalistforbund (DJ) kan mønstre opbakning hos oppositionen, og det har oppositionen jo absolut ingen interesse i at give idet de selv ser ud til at kunne danne regering efter næste valg, så bliver loven vedtaget i sin nuværende form og prisbelønnet kritisk journalistik, selve eksistensberettigelsen for faget, vil blot være en fjern fortid. 

At det bliver op ad bakke at få ændret lovforslaget understreges også af, at DJ i deres høringssvar selv har sagt god for de kommende indskrænkninger i journalisters mulighed for at begære aktindsigt. Man undres i den forbindelse over, hvor kæden mon faldt af for forbundet. Man må jo nok kigge i vejviseren efter taksigelseskortene og lykønskningerne på Gammel Strand.

Jeg synes derfor, at det set i lyset af ovenstående, ville være passende, hvis den ansvarlige ledelse fremlagde deres tanker om, hvordan forbundet kan arbejde for at lovforslaget ikke bliver vedtaget i sin nuværende form. Det ville da være det mindste man kunne gøre for sine medlemmer.