Hvert andet DJ-medlem arbejder selv om de er syge

Mandlige DJ-medlemmer dør tidligere end gennemsnittet, og kvinderne bliver ramt af flere livsstilssygdomme. Hver anden arbejder trods sygdom. DJ har givet 150 medlemmer støtte til psykologhjælp de seneste fem år. Nu skal en kampagne sætte fokus på arbejdsmiljø, opfordrer Lars Werge, næstformand i DJ.

Mandlige DJ-medlemmer dør tidligere end gennemsnittet, og kvinderne bliver ramt af flere livsstilssygdomme. Hver anden arbejder trods sygdom. DJ har givet 150 medlemmer støtte til psykologhjælp de seneste fem år. Nu skal en kampagne sætte fokus på arbejdsmiljø, opfordrer Lars Werge, næstformand i DJ.

Resultaterne taler for sig selv:

• Der er en overdødelighed blandt mandlige DJ-medlemmer på 9 procent.
• Livsstilsygdomme hos kvindelige medieansatte stiger.
• Hvert andet DJ-medlem arbejder over.
• Hvert andet DJ-medlem arbejder, selv om de er syge.

Mediefolket har for alvor ondt i arbejdsmiljøet. Det bekræfter flere undersøgelser, hvor det blandt andet fremhæves, at mediebranchen har en 8. plads som psykisk mest nedslidende. Det fremgår af papirer, som netop er blevet fremlagt på dagens hovedbestyrelsesmøde i Dansk Journalistforbund.

Eva Jakobsen, arbejdsmiljøkonsulent i DJ, informerede på hovedbestyrelsens møde om, hvor grelt det aktuelt står til i mediefagene, der er ramt af krav om stigende produktivitet og nye platforme.

Eva Jakobsen har besøgt 40 mediearbejdspladser og talt med cirka 400 medarbejdere – og billedet er yderst skræmmende.

»I tror, I er udødelige, men det er I desværre ikke,« sagde hun med adresse til alle ansatte i medierne – og ikke mindst den forsamlede hovedbestyrelse, der selv dumpede med et brag:

»Hvor mange af jer går syge på arbejde? Så syge, at I ville sige, at jeres børn skulle blive hjemme?« spurgte Eva Jakobsen hovedbestyrelsen.

Seks-syv hænder røg i vejret.

»Hvor mange arbejder mere, end I bliver betalt for?«

Seks-syv hænder røg i vejret.

»Hvor mange kender en eller flere, der har været nede med stress?« 

Fra journalistens stol ser det ud til, at alle rækker en hånd op – og Eva Jakobsens konklusion er klar:

»Det er ved at være på tide at gøre noget. Vi bliver nødt til at have psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. Vi skal ikke bare have intentioner om at gøre noget. Det skal være lige så vigtigt som løn.«

Hovedbestyrelsen drøftede i en livlig og intens debat, hvordan DJ kan forberede arbejdsmiljøet og arbejde systematisk med sundhed, sikkerhed og trivsel. Det er planen, at DJ's strategi på området skal på dagsordenen på delegeretmødet 2013.

Eva Jakobsen rundede af med at påpege, at løsningen også handler om, at arbejdet for bedre arbejdsmiljø får øget status ude ved ved fronten, der hvor jobbene passes:

»Det skal være sexet at være arbejdsmiljørepræsentant,« sagde hun.

Næstformand Lars Werge:

»Der er mange strukturelle ting, vi skal have fokus på. Men vi skal også optrappe med en kampagne,« sagde han med henvisning til ønsket om, at DJ får bedre kontakt med flere arbejdsmiljørepræsentanter end i dag.

DJ har givet 150 medlemmer tilskud til psykologrådgivning, siden forbundet for fem år siden oprettede DJ Arbejdsmiljø for at skærpe opmærksomheden på arbejdsmiljø i mediebranchen. DJ gennemfører også hvert år seks-otte kurser under titlen "Fra stress til trivsel".

7 Kommentarer

Geert Mørk
25. MAJ 2012
Re: Hvert andet DJ-medlem arbejder selv om de er syge

Lidt sjov tal-leg: på 5 år har 150 medlemmer fået psykologhjælp i DJ iflg. ovenstående artikel. Det svarer gennemsnitligt til 30 medlemmer pr. år. Ud af en medlemsflok på 14.000 medlemmer. 

Ude i samfundet blev der i 2011 givet tilskud til 400.000 behandlinger hos psykologer.

Ergo: DJ-medlemmer har det psykisk 40 gange bedre end den gennemsnitlige dansker:-)

Dét kunne man jo skrive en historie om. Eller bare syntes, at tal er sjove og kan bruges til hvad som helst.

:-)) 

Geert Mørk
25. MAJ 2012
Re: Hvert andet DJ-medlem arbejder selv om de er syge

Bitter Thomsen???? Over hvad?? Jeg er ikke det mindste bitter. Jeg sidder såmænd snarere og smiler. Over at journalister og - måske - Eva Jacobsen, bruger statistik til præcis det og de formål, som de ønsker. Jeg er da udmærket klar over, at det er Øjvind, der har skrevet artiklen, men det er da på baggrund af et interview med Eva. Så mon ikke min påstand om at tallene kommer fra Eva alligevel holder ganske godt:-))

 At du vælger at kalde lemfældig omgang med statistik for detailfnidder gør jo bare det hele mere morsomt. Men nok et udtryk for at ganske mange mennesker - incl ganske mange journalister - ikke aner, hvad de skal stille op med tal og statistikker. Andet end at bruge dem til at underbygge en eller anden historie. At Eva har besøgt 40 virksomheder er da flot. Men det er da ikke det samme som at hendes budskab af den grund bliver mere statistisk signifikant. Selvom det da har en pædagogisk sjov effekt, at man laver statistik ved hjælp af håndsoprækning til et tilfældigt møde:-) 

Så nej, jeg er ikke spor bitter. Men jeg undrer mig bare over - igen, igen - hvordan statistik bliver brugt. I dette tilfælde til at "sætte fokus på arbejdsmiljøet i mediebranchen". Der har sådan set været fokus på arbejdsmiljøet så længe, som jeg kan huske. Jeg har faktisk selv lavet den eneste nogenlunde videnskabelig korrekte undersøgelse af pressefotografers arbejdsmiljø tilbage i 1986. Hvor jeg også i nogle år sad i Arbejdsmiljønævnet for Mediebranchen. Så det er jo ikke ligefrem en nyhed, at arbejdsmiljøet kunne være bedre i mediebranchen - såvel som i alle mulige alle brancher. Der er ingen dukse på dette område. Men i mine øjne bør "fokus på arbejdsmiljøet" ikke være baseret på håndsoprækninger og forkerte tolkninger af statistikker. Længere er den såmænd ikke.

:-) 

Søren Thomsen
25. MAJ 2012
Re: Hvert andet DJ-medlem arbejder selv om de er syge
Du lyder lidt bitter, Mørk? Nu suppleres undersøgelserne jo også af besøg på 40 mediepladser. De 9% er blot en af mange statistikker og erfaringer, man konkluderer ud fra. Og hvis du endelig skal gå i detailfnidder, så er det ikke Eva Jakobsen, der drager konklusionen mellem de 9% og arbejdsmiljø. Det er journalisten. Men hey, det skal da ikke afholde dig fra at skyde på tidligere kolleger. God vind - i al fredsommelighed.
Geert Mørk
25. MAJ 2012
Re: Hvert andet DJ-medlem arbejder selv om de er syge

Eva Jacobsens konklusioner kunne godt ligne statistisk sludder. At mandlige medlemmer af DJ har en overdødelighed på 9% siger absolut intet om arbejdsmiljøet i mediebranchen, nødvendigvis. Det må være Eva Jacobsens helt egen, private konklusion. Ihvertfald giver rapporten fra Danmarks Statistik ikke belæg for at sige noget som helst om en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og dødelighed. Det kan lige så vel være, at branchen tiltrækker mandlige aktører, der motionerer mindre, spiser, drikker og ryger mere end andre. Med de muligheder for tidlig død, der ligger her.  

I al fredsommelighed og god pinse 

 

Flere