Ny rapport

Hver fjerde i branchen har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed det seneste år

Knap 76 procent af de adspurgte i ’Film, presse og bøger’-branchen angiver, at den uønskede seksuelle opmærksomhed eller chikane kommer fra en intern udøver.

I en ny stor rapport, der undersøger omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark, svarer lige omkring hver fjerde adspurgte, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane, kønskrænkende adfærd eller seksuel tvang eller bestikkelse inden for det seneste år.

Det er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har udarbejdet rapporten, der er baseret på svar fra 9.012 personer.

Her har man inddelt arbejdsmarkedet i 39 forskellige brancher, og zoomer man ind på branchen ’Film, presse og bøger’, kan man se, at 24,2 procent af respondenterne har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane minimum én gang de seneste 12 måneder.

41,2 procent af kvinderne svarer, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane, mens det samme gælder for 12,8 procent af mændene, viser rapporten. Knap 76 procent af de adspurgte i ’Film, presse og bøger’-branchen angiver, at den uønskede seksuelle opmærksomhed eller chikane kommer fra en intern udøver.

Uønsket seksuel opmærksomhed kan blandt andet omhandle uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil, at nogen har spredt seksuelle rygter om dig, eller at man har modtaget uønskede beskeder med seksuelt indhold.

”Det er et rystende højt tal,” siger Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund i en skriflig kommentar til Journalisten.

”Det skal være trygt at gå på arbejde, og derfor er det oprørende, at så mange på vores del af arbejdsmarkedet oplever krænkende handlinger eller grænseoverskridende adfærd i forbindelse med udførelse af deres arbejde,” tilføjer hun.

Ofte tale om intern udøver

Ifølge Ida E.H. Madsen, der er seniorforsker og projektleder på rapporten, er procentdelen på 41 procent blandt kvinder ”en af de højere forekomster vi ser i undersøgelsen.”

Men det er ikke kun det høje antal af kvinder, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane i branchekategorien ’Film, presse og bøger’, som stikker ud.

”Det er ofte en intern udøver, altså en anden person fra arbejdspladsen, som udøver adfærden, skriver Ida E.H. Madsen i en skriftlig kommentar til Journalisten, som fortsætter:

”Der er ofte tale om kønskrænkende adfærd, altså for eksempel at man er blevet nedgjort og holdt ude på baggrund af køn eller seksualitet. Denne branche er også en af de brancher, hvor vi ser rapporter om tvang og bestikkelse. Det er ikke noget, vi ser i alle brancher.”

Rapporten viser også, at 19 procent af respondenterne i ’Film, presse og bøger’-kategorien siger, at de har oplevet kønskrænkende adfærd, mens 16 procent har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. To procent har svaret, at de har været udsat for tvang og bestikkelse.

Journalisten har spurgt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor mange respondenter, der er i ’Film, presse og bøger’-kategorien. Her lyder svaret, at man ikke har opgjort antallet af respondenter i de enkelte brancher i rapporten, men at der er inviteret cirka 1.000 personer fra hver branche.

Løst ansatte mere udsat

Tine Johansen påpeger desuden, at man fra tidligere undersøgelser ved, at praktikanter, freelancere og andre løst ansatte er mere eksponeret for krænkelser, fordi de ganske enkelt er i en mere udsat position, som tilmed kan gøre det ekstra svært at sige fra.

DJ har igangsat en række initiativer, der har til formål at mindske krænkende adfærd.

Man har blandt andet skruet op for uddannelsen af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og praktikantvejledere med vægt på håndteringen af krænkende adfærd, og man har sammen med andre parter i branchen udarbejdet et kodeks mod seksuelle krænkelser og udgivet en guide til, hvordan medier bør dække sexisme og MeToo.

Føler du, at du er blevet udsat for en krænkende handling, kan du på DJ’s hjemmeside få råd og vejledning til, hvad du kan gøre fremadrettet.

Opdateret klokken 14.08 med kommentarer fra Tine Johansen.

0 Kommentarer