Hvem svigtede mest?

DJ rystet af anklager om sexkrænkelser

Når DJ-ansatte i disse dage møder hinanden på Gammel Strand, hvor forbundet hører hjemme, er noget helt forandret. Normalt er stemningen god, og selvtilliden høj på arbejdspladsens vegne.

Men lige nu er det svært. Dit forbund er rystet.

En tidligere DJ-medarbejder, der var ansat som studentermedhjælper indtil 2011, står frem offentligt med anklager om, at en DJ-kollega udsatte hende for sexchikane for godt syv år siden.

Journalistens research viser, at der også findes et nyere eksempel fra 2016, hvor en studentermedhjælper følte sig udsat for seksuelle krænkelser.

I ingen af sagerne er der dokumentation. Men begge forløb har en fælles og central pointe: DJ-systemet dumpede, da de to studentermedhjælpere søgte hjælp. Hvem har svigtet?

I sagen fra 2010 var det to betroede kolleger, som ikke gik videre til ledelsen med anklagerne, så de kunne undersøges. Det fortryder de to i dag, og de står frem i Journalisten og beklager. Også den anklagede ville ønske, at sagen var blevet bragt til den øverste ledelse dengang, da han ikke kan genkende anklagerne.

I sagen fra 2016 forklarer en daværende DJ-kollega, at hun gik videre med sagen til sin chef. Men ifølge Journalistens kilde kom sagen aldrig videre end chefens skrivebord. Og den anklagede i denne sag afviser nogensinde at være blevet forelagt, at han skulle have krænket en studentermedhjælper. Chefen selv vil ikke udtale sig, da han er gået på pension, så vi kan ikke efterprøve, om eller hvordan oplysningen blev overbragt.

Som hele sagen ligger oplyst for os, har hverken direktør, formand eller næstformand haft kendskab til anklagerne om krænkelser i DJ før nu.

Flere tidligere DJ-medarbejdere beskriver nu DJ som en arbejdsplads med en ubehagelig kultur, hvor det for eksempel var okay for en chef at være sammen med underordnede. Det blev en joke i huset.

Jeg har selv været tilknyttet huset siden 1998, og personligt kan jeg heller ikke genkende den ubehagelige kultur. Men vi er på Journalisten ikke inde i organisationens hjertekule, for så ville vi ikke være uafhængige. Har jeg virkelig overset det?

For mig viser sagen, at DJ siger det helt rigtige til medlemmer, der føler sig krænket ude i branchen: Gå til din øverste ledelse eller tillidsrepræsentant. Hvis nogen kommer til dig og beskriver en krænkelse, så støt dem i at stå frem. Ellers svigter man alle – også dem, der anklages for at have krænket.

Min egen læresætning efter dette forløb kan formuleres som en dyb undren:

Kan man blive dybt krænket uden at vise det? Og kan man virkelig krænke uden at vide det?

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right