HVEM SKAL HAVE HÆDERSPRISEN?

Hermed indkaldes forslag til navne på mulige modtagere af Carsten Nielsen-legatet, Dansk Journalistforbunds hæderspris.

Hermed indkaldes forslag til navne på mulige modtagere af Carsten Nielsen-legatet, Dansk Journalistforbunds hæderspris.
Prisen er på 20.000 kroner samt en skulptur skabt af billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen. Overrækkelsen finder sted på journalistforbundets delegeretmøde tirsdag den 11. april 2000.
Legatet er oprettet til minde om DJs grundlægger og drivende kraft gennem mere end ti år, journalist og tidligere forbundsformand Carsten Nielsen. Legat og skulptur gives til et forbundsmedlem, der »med udtryksmæssig gennemslagskraft har præget samfunds- og kulturdebatten, eller som har markeret sig ved en særlig faglig indsats«.
Prismodtageren udpeges af en legatbestyrelse bestående af Dagmar Brendstrup, Lars Lindskov, René Simmel, Helle Bygum og Mogens Blicher Bjerregård.
Forslag skal sendes til Dansk Journalistforbund, Gl. Strand 46, 1202 København K – mærket »Carsten Nielsen-legatet« – og være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 29. februar 2000. Tidligere er prisen gået til blandt andre journalist Pernille Mac Dalland, journalist Alex Frank Larsen, journalist Ove Mulvad, journalist Jens Olaf Jersild, journalist Birthe Lauritsen, pressejurist Knud Aage Frøbert og bladtegner Roald Als.

0 Kommentarer