Hvad vil du med DJ – som de andre ikke vil?

Der bliver kamp om pladserne, når delegeretmødet 23. og 24. april skal vælge den øverste ledelse for de næste to år – hovedbestyrelsen (HB). Alle nuværende 15 medlemmer genopstiller, og tre nye kandidater udfordrer. Journalisten spørger: Hvad skiller politikerne ad?

Ingen af de 18 kandidater er imod, at DJ skal arbejde videre med en fusion med Kommunikation og Sprog, men nogle tøver mere end andre. Til gengæld er der stor uenighed om chefer i DJ. Kan en fagforening også rumme cheferne, og hvor skal grænsen gå? Der er ikke lagt op til kampvalg for hverken
formanden eller næstformanden, som begge genopstiller. Hvis der ikke melder sig modkandidater, bliver de to genvalgt uden afstemning. Hvis du vil lære kandidaterne bedre at kende, ligger der længere interviews med dem alle på www.journalisten.dk/kandidaterne.

Maria Becher Trier
Opstiller for første gang. Bestyrelsesmedlem i O-Gruppen og medlem af advisory board for journalistuddannelserne. Journalist, Folkeskolen.

Det er en mærkesag for mig at være praktikvejleder og udvikle praktikordningen i uddannelserne. Jeg har været med til at skabe en pilotuddannelse til praktikvejleder – den vil jeg kæmpe for at sikre som et fast tilbud.

Hvad mener du om fusionen med KS?
Jeg siger ja til at gå videre med fusionstankerne. Jeg er helt sikker på, at hvis man formår at samle flere kommunikatører under samme overenskomst, så er fusion en rigtig god ide. Men jeg er også lidt bekymret ved fusionen, for den betyder, at vi skal rumme flere faggrupper, og det kræver et udbygget medlemsdemokrati. Hvordan sikrer vi, at alle føler sig hørt?
Jeg oplever, at mit fagblad virkelig er skrevet til mig, og DJ har mange tilbud, der er rettet mod journalister. Jeg synes faktisk, DJ har en stærk journalistisk identitet. Jeg er egentlig mere nervøs for, om DJ er attraktiv nok for andre faggrupper.
Jeg hørte diskussionerne på Fagligt Forum sidste år. Tonen var hård, der var en ”os-dem”-retorik, og kommunikatører blev kaldt ”mørkets magter”. Det synes jeg ikke er i orden. Hvis vi vælger at have mange faggrupper i forbundet, skal vi være ligeværdige.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
I DJ’s vedtægter står, at hvis du kan hyre og fyre, kan du ikke være med. Sådan er det. Men der er nogle gråzoner, og de bliver meget relevante at tale om med en fusion. Jeg synes, vi skal se på, om reglerne skal ændres.
Jeg vil gerne høre for og imod, før jeg tager stilling. KS har chefer med i dag, og derfor er vi nødt til at diskutere det, og jeg vil lytte til, hvad der bliver sagt.

Henrik Friis Vilmar
Opstiller for første gang. Tillidsrepræsentant, næstformand i Journalistgruppen i DR. Journalist, DR Syd.

Jeg er mest optaget af, at vi skal udvikle nye måder at stille krav til arbejdsgiverne, så vi kan blive i arbejde så længe som muligt. Vi skal ikke ryge ud i et daglejer-princip, hvor flere har løs tilknytning til deres arbejdsplads, og hvor arbejdsgiverne bare kan skifte os ud, når de synes, der skal ske noget nyt.
Vi kan for eksempel sige ”okay, vi accepterer, at lønnen ikke stiger, men så vil vi have noget andet til gengæld”. Et krav kan være, at arbejdsgiveren tager ansvar for at udvikle sine medarbejdere i stedet for at fyre dem.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Det er et svært spørgsmål. Jeg foretrækker, at chefer, som kan hyre og fyre, er i en arbejdsgiverforening. Men det er ikke en løsning for alle, der er i en slags chefposition, og derfor bør vi lave en særlig afdeling for de medlemmer, der hører til i DJ.

Kan du forstå kritik fra fastansatte, der mener, at DJ har for meget fokus på freelancerne?
Nej, jeg synes ikke, det sker på bekostning af de fastansatte.

Mette Schmidt Rasmussen
Opstiller for første gang. Medlem af Praktikudvalget, medlem af bestyrelsen i KaJ. Studerende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Jeg adskiller mig ved at være repræsentant for de studerende. Jeg lægger vægt på uddannelse og netværk.
Jeg kunne godt tænke mig, at DJ kiggede mere ud i verden, skabte flere netværk med andre forbund og øgede muligheden for at søge uddannelse i udlandet.

Vi udgør en ottendedel af forbundet, så vi kunne faktisk godt fylde mere, end vi gør. Jeg synes, der er en tendens til at se på os som de unge brokkerøve. Det hørte vi også på Fagligt Forum. Men det er også vores forbund, og derfor er det ærgerligt, hvis der er dårlig stemning omkring de studerende.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Min umiddelbare tanke er nej. Det bunder måske i, at jeg har været praktikant i Dansk Metal, og du kan ikke forestille dig en smed, der kan hyre og fyre, som er medlem der. DJ er også en lønmodtagerorganisation. Hvis du har arbejdsgiveransvar, skal du finde et andet sted at være medlem.

Allan Boye Thulstrup
Sidder i HB. Journalist og tillidsrepræsentant, Herning Folkeblad.

Først og fremmest er jeg en af de få fastansatte, der stiller op. Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen afspejler de forskellige grupper, og der kan godt være en tendens til, at fastansatte har svært ved at afse tid.
Jeg mener også, at uddannelse er et af de vigtigste emner. Vi skal sikre kvalitet i grunduddannelsen.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Nej. Vi er en lønmodtagerorganisation, og som lønmodtager på DR eller en avis har du altså mere til fælles med kantinedamen eller rengøringspersonalet, end du har med chefen. Din chef har en direkte modsat interesse.

Kan du forstå fastansatte, der mener, at DJ bruger for meget krudt på freelancerne?
Ja, det kan jeg godt forstå. Freelancerne er gode til at fortælle, hvad de har brug for, og andre grupper er måske mindre åbne om deres behov og tager debatterne internt i stedet.

Jens Rossen
Sidder i HB. Freelancejournalist.

Jeg har været den eneste i HB, der gik imod overordnede strategier frem for detaljerede handlingsprogrammer, som delegeretmødet kan tage stilling til. Jeg tror på, at medlemmerne er kompetente til at sortere og udpege det væsentligste i et program. Men et flertal har besluttet, at vi nøjes med at fremlægge en overordnet strategi.

Hvad er problemet i det?
Det er vigtigt, at vi fremlægger noget, vi kan måles på bagefter.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Grundlæggende nej, men jeg vil gerne understrege, at jeg er flytbar på det punkt. Det er vigtigt, at vi undersøger omfanget af problemet og får nogle tal på. Så kan vi diskutere ud fra det og finde vores holdning. Vi er et lønmodtagerforbund, men vi har også et andet arbejdsmarked i dag.

Har DJ gjort det godt nok for freelancerne i den tid, du har siddet i HB?
Nej, så ville jeg jo ikke have rejst mig og forladt Freelanceudvalget, som jeg har gjort. Jeg mener ikke, vi har været synlige nok på aftaleområdet.

Lotte Ann Dahlmann
Sidder i HB. Freelancejournalist og kommunikationskonsulent.

Jeg har arbejdet i udlandet og med udenlandske forhold i mange år, for eksempel i IMS og FN. Når man arbejder med journalistik uden for Danmark og kommer hjem, så finder man ud af, at vi faktisk har det meget godt på mange punkter. Men også, at vi er utroligt udfordrede på andre, fordi vi har det så godt.
Jeg har været med til at forny de presseetiske regler, og vi skal også have lagt en bundlinje med kommunikationsetiske regler.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Det er et utroligt svært spørgsmål. Der har været tradition for, at hvis man er chef på en journalistisk arbejdsplads, ryger man ud. Men hvad så, hvis du er en freelancer, der hyrer en anden freelancer?

Men er du enig i det grundlæggende princip, at hvis en chef kan hyre og fyre, så ryger hun ud?
Jeg er ikke så firkantet. Vi skal se på, om vi kan løse det på en praktisk måde, for branchefællesskabet er rigtig vigtigt. Jeg ville selv have svært ved at se mig selv i Lederne, for jeg ville mangle den faglige sparring.

Lars Lindskov
Sidder i HB. Medlem af Forretningsudvalget, formand for Pressefotografforbundet. Freelancepressefotograf.

Jeg synes, at freelancestrategien er rigtig spændende. Hvordan får vi den udmøntet? Det er noget, jeg i al beskedenhed synes, jeg har stor indsigt i. Freelancernes vilkår er vigtige for alle. Hvis freelancere underbyder overenskomsterne, så undergraver de fastansattes vilkår.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Nej. Vi kan vælge, at vi har en gruppe med egne konsulenter, der varetager visse chefers interesser, men jeg synes ikke, vi kan have folk, der har ansættelses- eller fyreret.
Det bliver noget rod, for eksempel hvis der opstår en konflikt mellem chefen og en ansat.

Har freelancerne været for dårlige til at stå sammen?
Når vi kigger på forårets ballade om lønninger på nogle af aviserne, så må man sige ja.
Vi har et ekstremt presset marked, og solidaritet er ikke et modeord. Det er svært at sige nej til en opgave, hvis du ikke ved, hvor næste måneds husleje skal komme fra. Men det er vigtigt, ellers undergraver vi vores egne overenskomster.

Pernille Nørregaard
Har siddet i HB siden maj 2012. Forfatter, foredragsholder og iværksætter.

Jeg vil gerne blive ved at arbejde for, at der er tilbud til alle medlemmer i DJ – uanset om de er journalister, kommunikatører eller tegnere, selvstændige eller fastansatte. Det kan vi blive bedre til.
Jeg arbejder selv primært med bøger. Jeg har oplevet flere gange, især da jeg startede, at DJ’s konsulenter ikke ved, hvad de skal stille op, hvis man ringer ind med en forlagskontrakt eller er blevet tilbudt en aftale om for eksempel ghostwriting.

Hvad mener du om fusionen med KS?
Jeg mener, at det er en rigtig god ide, som også handler om at være et inkluderende forbund.
Jeg ved, at klassiske journalister har været bange for at drukne. Derfor har vi også diskuteret, hvad vi kan gøre for at styrke de faglige fællesskaber, også for journalisterne. De kan for eksempel få deres egen specialgruppe.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Ja, det mener jeg. Og vi har faktisk allerede rigtig mange af de medlemmer i dag, vi har bare lukket øjnene for det. Debatten hænger også meget sammen med diskussionen om, hvorvidt en freelancer må ansætte andre. Jeg taler for, at vi ikke smider nogen ud. Der skal måske være en grænse for, hvor mange ansatte du må have. Men jeg mener godt, du kan ansætte et par kolleger til nogle projekter.

Peter Thornvig
Sidder i HB. Formand for DJ:Fotograferne. Freelancefotograf.

Jeg er voldsomt interesseret i ophavsret, både den moralske og den økonomiske del, som bliver en stadig større del af medlemmernes indtægt. Det kunne vi se i de seneste overenskomstforhandlinger på TV 2, hvor medlemmerne har fået større del i de indtægter, der er på ophavsret. Derfor er jeg meget optaget af det politiske arbejde, der varetager medlemmernes ophavsret. Og det er glædeligt, at DJ og jeg selv har været med til at sikre, at den dødsdom, der faldt over ophavsret i den digitale verden, ikke er blevet til noget.

Hvad mener du om fusionen med KS?
Jeg synes, det er spændende – vi skal bare gå til den. For mig handler det så om, at vi skal beholde nærheden til medlemmerne i DJ og den flade struktur. Det er ikke et spørgsmål om at have mange medlemmer, men at bidrage til en større kvalitet i de tilbud, vi yder.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Nej, det kan man ikke. Hele den berettigelse, DJ har, ligger i at være bolværk mellem dem, der kan ansætte, og dem, der kan blive fyret. Men jeg anerkender, at der er samarbejdsformer, der ligner en ansættelse, som kan være OK. Hvis en freelancer vil arbejde sammen med en kollega, behøver han jo ikke ansætte ham. Men hvis du stifter en virksomhed, ansætter fire mand og vil tjene penge, så skal du ikke være i forbundet.

Hvorfor ikke?
Der er så store modstridende interesser, at det ikke kan fungere. Hvis du ansætter andre medlemmer i klassisk forstand, så må du tone rent flag.

Villy Dall
Sidder i HB. Journalist, Thisted Dagblad.

Jeg har primært arbejdet med medie- og kommunikationspolitik som formand for det udvalg i HB. Jeg har også arbejdet meget med efteruddannelse. I øvrigt har jeg en baggrund i den traditionelle provinspresse – jeg skriver avis og laver tv. Og så forsøger jeg hele tiden at bygge bro til andre dele af faget, for mange kolleger kommer hele tiden til at lave noget andet.
Det er også en mærkesag for mig, at jeg aldrig er bleg for at tage en sag op, hvis et medlem henvender sig, uanset om jeg er enig eller uenig.

Hvad mener du om fusionen med KS?
Jeg mener helt grundlæggende, at det er den mulighed, vi får for at fusionere med et andet forbund. Derfor har jeg de seneste to år kæmpet for, at denne fusion kom i stand. Vi deler A-kasse, men der har ikke været sammenhæng mellem beskæftigelsespolitikken i DJ og KS. Vi har talt sammen, men ikke i det daglige arbejde. Jeg tror også, en fusion kan give besparelser, og hvis vi kan spare en medarbejder eller to, skal de penge bruges på beskæftigelsesområdet.

Hvor mener du, de konkret skal bruges?
Jeg mener, vi har brug for flere socialrådgiver-timer.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Nej, det mener jeg ikke. Så ville vi have en presseforening, ikke en fagforening. Jeg kender godt grænsetilfældene – for eksempel når chefen ikke kan være medlem, men souschefen kan. Eller når en redaktionssekretær er medlem, selv om han forhandler med freelancere, hvad de skal have i løn. Men formelt set er det chefen, der ansætter og fyrer, og der må grænsen gå for mig.

Hvad er en fagforenings vigtigste opgave i dag?
At sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. Men DJ er meget mere end en fagforening. Vi er også en interesseforening for vores medlemmer, og vi er en faglig identitet. Derfor spiller vi også en rolle i samfundet, for eksempel som høringspart i forhold til lovgivning.

Troels Gadegård Frølich
Sidder i HB. Freelancejournalist.

Jeg mener blandt andet, at vi skal være mere offensive i forhold til vores overenskomster. Der er rigtig meget krisesnak, og det udnytter arbejdsgiverne. Derfor skal vi være opmærksomme på, at overenskomstforhandlinger ikke kun foregår, når de står på. Grundlaget for aftalerne bliver lagt i perioderne mellem selve forhandlingerne, og her skal vi sørge for at tale om, hvad god journalistik er – og at journalistik i dag er et kvalitetsprodukt, der ikke er gratis. Oplysninger kan du jo få alle vegne.

Hvad skal konkret gøres anderledes?
Vi skal tale om etik og kvalitet i journalistikken. Hvad kan journalister egentlig? Hvorfor skal man betale for vores produkt? Når jeg kigger på nyhedsmedierne, så tænker jeg, at vi alligevel ikke har været ret gode til at omstille os til nettet. Tempoet er speedet op, men læserne og seerne bliver ikke nødvendigvis klogere.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Ja, indtil man begynder at lave lort i den – så at sige. Vi kan se, at forbund som DJØF og Ingeniørforeningen har lavet en struktur, der sikrer, at de chefer, der beslutter at blive, ikke har indflydelse på den politik, der handler om arbejdstagere. Måske er vi igen ovre i fjendebilleder. Hvad er vi bange for? At Lisbeth Knudsen melder sig ind, bliver valgt til HB og undergraver overenskomsterne? Den frygt er ubegrundet.

Iben Danielsen
Sidder i HB. Medlem af Forretningsudvalget. Formand for FreelanceGruppen. Freelancejournalist.

Min grundlæggende mærkesag er freelanceområdet. Jeg vil gerne arbejde for hele den bredde, vi har i Dansk Journalistforbund. Jeg mener også, jeg har nogle klare ideer om kurser og efteruddannelse. Efteruddannelse er guld værd.
Jeg mener for eksempel, at DJ skal gå mere aktivt ind i at sikre efteruddannelse for alle medlemmer. Freelancegruppen og en række andre grupper og kredse stiller delegeretmødet et forslag om, at der stiftes en fond på 500.000 kroner, der skal gå til efteruddannelse. Jeg mener stadig, det er en af DJ’s vigtige opgaver at sørge for, at de medlemmer, der ikke har ret til efteruddannelse i deres kontrakter, alligevel kan få det.

Hvad mener du om fusionen med KS?
Jeg synes, det er oplagt og en god ide. Men jeg vil også sige, at med et større forbund har vi behov for at styrke grupperne og kredsene.

Er det en god ide med en ny specialgruppe for journalister?
Ja, helt sikkert. Ligesom alle andre har brug for identifikation, har jeg hørt flere klassiske journalister sige ”er der overhovedet noget for mig ud over navnet?”. De har brug for sammenhænge, hvor de kan diskutere faget og udvikle sig.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Det er et svært spørgsmål, for jeg tror allerede, de er her. Jeg tror, vi skal have en særlig DJ-gruppe for chefer, ligesom de har i Sverige. Jeg kan også se, at der allerede er nogle freelancere, der er ledere og har ansatte. På mange arbejdspladser skifter folk job og stillingsbetegnelse tit, men de har vel stadig samme interesser som os.

Karen Hedegaard
Sidder i HB. Med i hovedbestyrelsen for Visuelt Forum. Freelance grafisk designer.

Jeg har som formand for Beskæftigelses- og Uddannelsespolitisk Udvalg især arbejdet med de emner den seneste periode. Jeg har arbejdet med den dagpengereform, som for alvor har vist sit onde ansigt her efter nytår. Rigtig mange kolleger har mistet deres dagpenge – det vil sige grundlaget for at forsørge dem selv og deres familier. Det er et meget stort problem.
En af de ting, jeg synes er problematisk, er, at man nu skal have et helt års fuldtidsarbejde for at genoptjene sin ret til dagpenge. Tidligere var det kun et halvt år. Det skal vi have bragt tilbage, og her kan vi lægge pres på.

Kan du forstå bekymringen fra klassiske journalister, der frygter, at deres journalistiske faglighed bliver udvandet, når de bliver relativt færre i forbundet?
Ja, det kan jeg. Da jeg selv gik fra Grafisk Forbund til DJ, havde jeg og mange fagfæller en frygt for, at vi ville forsvinde i det store forbund. Vi var omkring et par hundrede, og vi gjorde en dyd ud af at lave en specialgruppe for visuelle formidlere.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Jeg er selv selvstændig freelancer, og det sker af og til, at jeg får en opgave, hvor jeg skal bruge kompetencer, jeg ikke har. Der har jeg flere gange hyret en freelancekollega til at hjælpe. Næste måned er der måske en anden freelancer, der ringer og giver mig en opgave. Det skal der være plads til. Her kan DJ gå ind og hjælpe med en skabelon til en samarbejdsaftale, så samarbejdet bliver på fair vilkår.

Frederik M. Juel
Sidder i HB. Journalist og arbejdsmiljørepræsentant, Berlingske.

Vi skal have styrket det faglige indhold i HB og sætte fokus på, at de klassiske journalister kan finde deres ståsted i fremtidens forbund. Som tidligere tillidsmand på Berlingske og journalist på Business ved jeg en masse om økonomi, tal, overenskomster og lokalaftaler. Den viden er jeg god til at kombinere med input fra mine kolleger, og jeg vil være med til at skabe et forbund i tæt kontakt med medlemmerne.

Vi skal have lavet en gruppe for journalisterne. Forbundet er vokset gennem de senere år, og det er godt. Vi skal kunne rumme alle slags medlemmer, men det gør også, at forbundet får mere at gabe over og bliver mere fjernt.

Der skal være en gruppe, hvor journalister kan dyrke vores identitet. Ophavsret og etik kan være omdrejningspunkt, men også arbejdsforhold og overenskomster kan være centrale emner på dagsordenen. Det er også vigtigt, at den nye gruppe skaber værdi for nyuddannede og studerende.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Nej, det mener jeg ikke. Vi besluttede for nogle år siden, at mellemledere uden personaleansvar kan være medlemmer. Det bakker jeg op om, men der går grænsen. Vi skal ikke have chefer med personaleansvar med på delegeretmøde.

En fagbladsredaktør, der ikke officielt kan hyre og fyre, men som uofficielt har afgørende indflydelse og i øvrigt hyrer freelancere for et par årsværk. Kan han være medlem?
Ja, for jeg går ud fra, at hvis der opstår en konflikt mellem ham og en medarbejder, så er det i sidste ende en chef over redaktøren, der træffer beslutningen.

Kan en freelancer ansætte et andet medlem i en måned og stadig være medlem?
Jeg har intet problem med, at freelancere køber noget af andre eller samarbejder. Men hvis du ansætter andre, så kan du ikke være medlem.

Per Roholt
Sidder i HB. Medlem af Forretningsudvalget. Kommunikationschef, Team Online A/S.

Jeg arbejder i en privat virksomhed med kommunikation, og jeg har det bagland i ryggen. Jeg synes, det er vigtigt, at kommunikationsfolk føler sig integreret i forbundet. Ligesom alle andre. Derfor er det også helt ekstremt vigtigt at lande den fusion med KS, som vi arbejder på, så både de nye kommunikatører, men også journalisterne og alle de andre faggrupper, der er her allerede, stadig oplever det som deres forbund.
En anden mærkesag for mig er fornyelse.
Vi skal se, hvad DJ kan gøre anderledes og ikke bare være en gammel, cementeret fagforening, der forsvarer rettigheder. Det er godt, men vi skal være tidssvarende.

Har du et forslag til, hvad der skal laves om?
Ja, lige nu har vi en specialgruppe, der hedder DJ Kommunikation. Den tegner i høj grad medlemmer, der enten er startet i journalistik eller kommer med en universitetsuddannelse fra for eksempel RUC. Med fusionen skal vi have en anden gruppe kommunikatører ind, hvor mange eksempelvis har en CBS-baggrund og nogle lidt andre værdier. Det er en udfordring, for giver det overhovedet mening at have ét DJ Kommunikation?
Jeg tror, vi får et helt nyt forbund med forskellige søjler og eventuelt en politisk ledelse til hver søjle.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Ja, det mener jeg godt. Vi skal bare have en struktur, der understøtter det. Vi kunne have en gruppe til selvstændige og chefer for småvirksomheder.

Marianne Molin
Sidder i HB. Producer og tillidsrepræsentant, TV2 Øst, samt fællesregional tillidsrepræsentant i TV2 Regionerne.

Det, der gør mig særlig, er, at jeg er repræsentant for et af de to store elektroniske medier. Jeg sidder ikke og råber TV 2 hele tiden, men det er et faktum, at HB lige nu ikke har andre medlemmer fra de elektroniske medier.

Hvad mener du om fusionen med KS?
Den går jeg ind for. Det er enormt spændende med en masse nye medlemmer, og hvordan vi rent faktisk gør det. Der er stor forskel på, hvordan DJ og KS er bygget. DJ bygger meget mere på græsrods-demokrati i kredse og grupper. Nu skal vi finde en ny model, der duer for alle.

Kan du forstå, at klassiske journalister er bekymrede for, at de bliver relativt færre med fusionen?
Ja, jeg kan godt forstå, hvis man føler sig som en minoritet. Men vores forbund er sådan skruet sammen, at man har mange muligheder for at få indflydelse, hvis man vil. Det er bare at kridte skoene og komme i gang.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Det er svært. På min arbejdsplads har vi nogle redaktører, som er ledelsesansatte, og alle er DJ-medlemmer. De er klassiske journalister, og det er der, hjertet sidder. Derfor kan de slet ikke forestille sig at forlade forbundet. De kan ikke hyre og fyre, men holder for eksempel MUS-samtaler. Dem kan jeg godt se i forbundet. Jeg har sværere ved at se en traditionel chef.

Hvad med en freelancer, der har en lille virksomhed og ansætter andre?
Jeg har det sådan, at hvis du kan se dig selv i forbundet og føler, at det er her, du kan få den bedste hjælp, så skal vi ikke smide dig ud. Hvis du bliver chef eller virksomhedsejer, så har du også brug for nogle andre redskaber, og så skifter du selv forbund.

Lars Werge
Genopstiller som næstformand. Har siddet på posten siden 2011.

Hvorfor skal man stemme på dig som næstformand?
Det skal man, fordi jeg i en ikke så fjern fortid har befundet mig ude i virkeligheden, og jeg har en klar linje ud til medlemmerne. Jeg har været rigtig meget rundt på arbejdspladserne, i foreninger og grupper, siden jeg blev valgt til næstformand.

Hvad er dine mærkesager?
Vi har haft nogle aftaler og vedtægter, der tager udgangspunkt i en anden virkelighed end den, vi har nu. Vi skal også diskutere med hinanden, hvordan vi påvirker fremtiden. Kan vi for eksempel diskutere, hvad det er, vi har opnået i gode tider, som arbejdsgiverne gerne vil have nu, hvor tiderne er mindre gode?
Vi skal gøre alt for at få lønstigninger, men vi må være realister. Der er krise, og vi har et arbejdsmarked, der er gået lidt i stå. Vi har set en tilbagegang i realløn. Der er færre fastansatte på nyhedsmedierne.

Synes du, at DJ har været god nok til at håndtere offentlighedsloven – fra kommissionsarbejdet og frem til i dag?
Jeg har ændret holdning, og det har en række andre også. Det må betragtes som godt, at vi som politisk organisation også lytter til vores græsrødder. Vi sidder jo nu og ville ønske, at politikerne også ville lytte til det pres, der kommer fra græsrødder som os. For mit eget vedkommende har jeg lært, at næste gang, der opstår en lignende situation – måske med et andet lovkompleks, vil jeg være mere varsom med at udtrykke en skråsikker holdning fra start.

Da du netop var blevet næstformand i maj 2011, udtalte du dig om et medlem – Abelone Glahn – som er selvstændig og ansætter kolleger til projekter. Du sagde: »Jeg har ikke noget imod Abelone, men jeg mener helt grundlæggende, at DJ er en lønmodtagerorganisation, hvor der ikke er plads til arbejdsgiverne. Mener du i dag, at selvstændige, der ansætter andre medlemmer, kan være medlemmer af DJ?
Jeg mener faktisk, at man bør kunne være medlem. Hvis du kigger på vedtægterne, kan man jo ikke. Men det er en fasttømret og historisk tungt betinget regel. Vedtægten svarer ikke til virkeligheden i dag. Men vi er en lønmodtagerorganisation, og jeg vil heller ikke have, at alle mulige chefer kan melde sig ind.

Det lyder, som om du har skiftet mening. Er du blevet klogere?
Ja, der er helt klart kommet flere nuancer på. Mit vidensniveau om, hvordan DJ’s organisation fungerer, er væsentligt bedre i dag. Udfordringen skal stadig være, at jeg ikke bliver en del af ”maskinen DJ”, men stadig kan se tingene fra medlemmernes synspunkt, ikke Gl. Strands. Det har været en spændende øvelse, jeg har bokset lidt med.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Ikke hvis man er på en klassisk arbejdsplads. Det er lidt mere komplekst, hvis man er selvstændig. Så kan man have en opgave, der ikke kan løses alene. For eksempel kan man have brug for en professionel fotograf. Er man så ude i at hyre og fyre?
Jeg synes, vi skal se på det med lidt mere moderne øjne. Hvis vi siger, at vi skal leve op til åndens bogstav fra vedtægterne 100 procent, så kan mange ikke være medlemmer. Jeg synes ikke, medlemmer skal lave den ene eller den anden virksomhedskonstruktion for vedtægternes skyld. Så hellere tilpasse vedtægterne til virkeligheden.

Mener du, at der er brug for et højere niveau på journalist-uddannelserne?
Ja, jeg mener bestemt godt, vi kan bruge mindre mesterlære og mere teori i uddannelserne. Det er vigtigt at koble det praktiske mere op på indlæring. Vi har haft den struktur med halvandet års praktik på Journalisthøjskolen siden starten af 1970’erne. Det er et kæmpe dilemma, for de studerende synes i høj grad, at praktikken er fed, men de er også billig arbejdskraft.

Mogens Blicher Bjerregård
Genopstiller som formand for DJ. Har siddet på posten siden 1999.

DJ er lige nu i en kolossal udvikling, som jeg gerne vil være med til at fortsætte. De faglige organisationer er under forvandling, og det er vigtigt, at vi kan agere i et nyt og helt anderledes arbejdsmarked. Jeg vil også gerne føre de strategier ud i livet, vi har arbejdet med de seneste år.

For eksempel hvilke?
Freelancestrategien – som ikke kun handler om freelancere, men om alle medlemmer. Vi indfører begrebet ”skab dit eget job”. Jeg tror, vi skal vænne os til at tænke på en anden måde på arbejdsmarkedet.
Freelancere kan skabe deres egne jobs, og de fastansatte kan også være med til at få ideer, skabe nye tiltag i virksomheden, som giver flere jobs.
Jeg skal ikke kunne sige, hvordan man konkret kan gøre det hvert sted. Men vi har mange dygtige medlemmer, som jeg vil opfordre til at se på mulighederne. Kan dit medie indgå nye partnerskaber, er der nye måder at tjene penge på?

Har du begået fejl, eller er der noget, du fortryder i din tid som formand?
Det er altid svært at svare på. Men nej, jeg vil hellere se på nogle af de ting, jeg synes er gået godt. Hele arbejdet med mediestøtten er for eksempel noget, der har taget meget lang tid, men hvor vi er nået til et fantastisk resultat. Det er på høje tid, at der sker noget, og nu får vi en støtte, der er målrettet journalistisk produktion, som DJ anbefalede.

Hvorfor er mediestøtten god set med DJ-briller?
Der er nogle gode takter, og støtten følger nogle af de tanker, DJ har haft. Der er samtidig sket besparelser andre steder, for eksempel med ændringer i lønsumsreglerne – men hvis vi ser på mediestøtten isoleret, er der sket et vigtigt retningsskift. Vi støtter ikke distribution, men indhold nu. Forestil dig, at vi bevarede distributionsstøtten – hvad ville der ske, hvis aviserne bliver ved at falde i oplag? Vi får en demokratistøtte, som er uafhængig af, hvor mange aviser der bliver solgt.

Har DJ været god nok til at håndtere arbejdet med offentlighedsloven – hvis vi kigger tilbage, til den var i Offentlighedskommissionen og frem til nu? Du har jo været formand i hele den periode.
Ja, og der er ingen tvivl om, at vi tog fejl dengang. Jeg var overbevist om, at der var sammenhæng mellem paragraf 24 om ministerbetjening og den åbenhed, der var brug for. Men det viste sig, da vi ved en høring fik konkrete eksempler, at det ikke holdt. Det er på baggrund af de meget konkrete eksempler, at vi nu siger, at udgangspunktet ikke holder. Jeg synes også, paragraf 27 har fået alt for lidt opmærksomhed. Den har vi fra dag 1 været ekstremt optaget af at få væk.

Kunne du som formand have gjort noget anderledes i den proces?
Det kan man altid sige, når man ser i bakspejlet. Men vi lyttede til de eksperter, der var.

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?
Vi er nødt til at se på, hvordan arbejdsmarkedet hænger sammen i dag. Det er ikke så enkelt mere, om du kan hyre eller fyre. Hvis du er freelancer, kan du godt i en periode være i en chefrolle. Det handler ikke om, at vi skal optage chefredaktører som medlemmer, men vi skal anerkende, at det er meget svært at dele op, om du er arbejdsgiver eller lønmodtager. Jeg er ikke så nervøs for at optage medlemmer, som nogle i en periode måske opfatter som chefer.

Så grænsen går for dig, hvis man har titel af chefredaktør?
Hvis man er ansat til at hyre og fyre, og man er øverste chef på en større arbejdsplads, så skal man ikke være med i DJ. Men det er ikke dem, vi taler om her.
Hvis man er mellemleder, som ikke har sidste ord i forhold til at hyre og fyre, kan man så godt være medlem?
Ja sagtens, det er helt oplagt.

0 Kommentarer