Hvad skal kredsen?

 

 

"Nogen har foreslået flere sociale arrangementer. Det vil vi helst ikke, hvis det ikke har fagligt indhold. Vi kunne selvfølgelig nøjes med at uddele Den Gyldne Blok og holde en middag. Men hvad mener I? Hvad skal vi arbejde med i kredsen?"

Sådan lød det tilstræbt provokerende debatoplæg fra formanden for Kreds 5, Morten Bergholt, på Hotel Schaumburg i Holstebro. Det faglige arbejde i Midt- og Vestjylland er præget af, at de fleste medlemmer er ansat på store medier som for eksempel DR, TV 2 eller De Bergske Blade, der ofte har nok i egne faglige fora. Men kredsen har også mange medlemmer på små medievirksomheder. Derfor har medlemmerne forskellige opfattelser af, hvad kredsens formål skal være.

Der gik et øjeblik, før én af de omkring 30 fremmødte fik formuleret et ønske til kredsarbejdet.

"Der er et stort behov for at arbejde med, hvordan kommuner og amter forvalter Offentlighedsloven," sagde Niels Kirk fra Dagbladet i Holstebro.

Dermed rørte han ved en fagpolitisk øm tå. Den nuværende bestyrelse er nemlig ikke voldsomt interesseret i at arbejde for åbne postlister og aktindsigt. På trods af, at kredsen netop på det område har været bannerførere, og blandt andet har medvirket til, at Viborg, som landets første kommune, lagde sine postlister på internettet.

"Det er næsten blasfemisk, at vi ikke vil fortsætte det arbejde, men denne bestyrelse vil hellere fokusere på den stigende arbejdsløshed. Vi mener, at andre, for eksempel redaktionerne og arbejdsgiverne, selv skal kæmpe for åbenheden," svarede Morten Bergholt.

"Der er stadig et stort behov for at kæmpe for øget åbenhed i forvaltningen. Kampen mod arbejdsløshed er vel ikke det eneste slag, der skal slås?" sagde freelancejournalist Jan Kaare Knudsen fra Viborg.

Bestyrelsesmedlem Carsten Hartmann-Pedersen, der selv har været uden fast arbejde i nogle år, forklarede baggrunden for sin prioritering:

"Det er ikke, fordi ytringsfrihed er yt, men antallet af arbejdsløse i kredsen er altså fordoblet på to år," pointerede han.

Kreds 5 har en lav ledighed i forhold til andre steder i landet. Kun 2,9 procent er arbejdsløse mod 6,4 procent på landsplan.

Formanden for DJ blev også spurgt om, hvad kredsens vigtigste formål egentlig er.

"Det må bestyrelsen i kredsen selv om. I må selv bestemme, om fokus skal ligge på mediepolitik eller fagpolitik," svarede Mogens Blicher Bjerregaard, og sådan bliver det så.

Alle i bestyrelsen i Kreds 5 fortsætter. Det er formand Morten Bergholt, DR Midt & Vest, næstformand Thomas Johansen, Skive Folkeblad, Merete Just, Skive Folkeblad, Carsten Hartmann-Pedersen, Nykøbing Mors, Helle Ringgaard, Stadil, Niels Nørskov Stidsen, freelancer, og Gregers Kirdorf, freelancefotograf.

Læs også: Rene linier koster, RUC-journalister savner ballast, En forening finder fodfæste, Vagtskifte for de visuelle,Et hæsligt år, Journalister skal over i andre fag, Nedlæg Nord, Syd og Øst, Særlig nordjysk økonomi, Vattet og profilløs forbundsledelse, Bestyrelsesmedlemmer efterlyses og Tro på fremtiden.

 

 

0 Kommentarer