search

Hvad skal 60+ med DJ?

DJ tilbyder typisk de medlemmer, der er over 60 år, mere afvikling og nedlukning end udvikling og fastholdelse. Hvad skal vi "gamle" egentlig med DJ, spørger kommunikationsrådgiver Abelone Glahn? Og kommer selv med en række konkrete forslag

Hvor længe har du tænkt dig at fortsætte som journalist eller fotograf? Vores håndværk er jo uafhængigt af produktionsmidler, og vi kan bruge vores kompetencer og journalistiske sans til den dag, vi dør. Så hvor længe har du tænkt dig at være aktiv? Pensionsalderen stiger langsomt, for mig personligt til 67 år, men de næste årgange skal arbejde, til de er 70½ år.

Nogle ser frem til denne periode: De ønsker ikke nødvendigvis at stoppe arbejdslivet, selv om de af systemet dømmes til at være pensionister, men ønsker i en vis udstrækning stadig at bruge deres journalistiske kompetencer.

Andre frygter denne forlængede arbejdsperiode, både fastansatte, som gerne ville stoppe tidligere end pensionsalderen, og ikke mindst freelancere, som af forskellige årsager ikke har sikret sig økonomisk, og som derfor er tvunget til at arbejde videre af økonomiske årsager.

Det, som DJ typisk tilbyder denne aldersgruppe, er i bund og grund mere afvikling og nedlukning, end det er udvikling og fastholdelse. Forstå mig ret – jeg er overordentlig tilfreds med, at der igennem mange år er blevet kæmpet for ordentlige pensionsforhold, efterløn, sikring ved sygdom etc, og jeg er utrolig glad for, at der er såvel socialrådgivere som pensionsrådgivere tilknyttet forbundet.

Men jeg vil ønske, den nye hovedbestyrelse vil arbejde mere for de ”gamle” på en måde, der er tidssvarende i forhold til det arbejdsliv, vi skal være en del af. Vi behøver jo ikke gå ud af forbundet, bare fordi vi er dømt gamle. Her er et par forslag:

Spejling:
Der mangler i bund og grund noget, vi kan spejle os i. Vi mangler simpelthen beskrivelser af det liv, som de erhvervsaktive seniorer fører. Hvordan ser en freelancetilværelse ud for en 65-75-måske ligefrem 85-årig? Hvor er de rollemodeller, vi kan spejle os i, hvor læser vi eksempler på medlemmer, der fortsætter med at bruge deres journalistiske kompetencer, og som stadig kan betegnes som erhvervsaktive? Hvad laver de, hvordan skruer de dagen sammen, hvad siger deres opdragsgivere, hvordan sælger de ind, hvordan honoreres de, hvad driver dem, hvad er deres udfordringer? Og ikke mindst, hvad er deres ønsker?

Rådgivning:
DJ tilbyder karriererådgivning, og jeg mener, rådgivningen kan udvikles og øges til dem, der arbejder sent i karrieren. Som professionel konsulent og rådgiver af selvstændige har jeg konkret oplevet en stigende efterspørgsel efter kurser, der hjælper med at starte egen virksomhed i en moden alder, lige som jeg i min løbende rådgivning og undervisning af DJ-medlemmer ofte oplever søgen efter nye måder at tackle freelancelivet på. Der er således både brug for at se på karriererådgivning for dem, der er nystartede 60+'ere, og for dem, der længe har været i branchen som selvstændige.

I rådgivningen er der blandt andet tale om kompetenceafklaring og indsigt i egne – måske uopdagede – styrker; hvad er det, jeg kan nu, hvordan omsætter jeg det til job og opgaver, hvad betyder det for mit fremtidige arbejdsliv, hvilke mål er realistiske, hvordan udvikler jeg mig selv frem for at afvikle? Her er tale om at genopfinde sig selv med andres hjælp, fordi man nemt kan være blind for de kompetencer, man rent faktisk rummer, men som ikke nødvendigvis springer i øjnene på en selv, fordi man er vant til at opfatte sig på en bestemt måde. Og der er tale om kompetenceudvikling, som i høj grad handler om at kunne matche udfordringer fra den teknologiske udvikling uden at føle sig som tumpen på et hold af digitalt indfødte.

I mine øjne er der både tale om generel information/undervisning og om meget individuel rådgivning og sparring, da medlemmerne har meget forskellige indfaldsvinkler til et freelance/seniorliv og meget forskellige mål med erhvervsaktiviteten. DJ kunne bl.a. uddanne en faglig konsulent, der har netop seniorer som specialområde, lige som det for eksempel ses med den faglige konsulent, der har iværksætteri og rådgivning af selvstændige/freelancere som specialområde.

Motivation:
Motivationen for at fortsætte med at arbejde kan meget vel ligge i, at man i sit eget tempo får mulighed for at virkeliggøre noget, ”man altid har villet”, men ikke haft tid til, mulighed for, eller viden nok om. Det betyder i mine øjne, at DJ skal tage højde for nogle helt andre og til tider meget individuelle motivationer og mål: ”Inden jeg holder helt op, vil jeg gerne fordybe mig i den spændende erhvervshistorie, jeg aldrig fik tid til at skrive om”, ”…vil jeg gerne realisere et projekt med kortlægning af XX”,”…vil jeg gerne skrive bogen om YY-sagen”, "…vil jeg gerne prøve at lave en film om ZZ”, ”…vil jeg gerne på turné med et foredrag om QQ, som jeg har interesseret mig for i mange år”.
Altså typisk noget, som giver rigtig meget mening for den enkelte, og hvor rådgivningen om ideudvikling og realisering er individuel, men hvor det absolut er realistisk, at DJ klæder medlemmet fagligt på til løsning af sådanne mål.

Kompetenceudvikling:
Man bliver aldrig for gammel til at lære nyt, og udbuddet af kurser og kompetenceudvikling bør følge med medlemsskarens øgede alder, for at det stadig kan betale sig at være med i DJ. Kurser kan sagtens tilpasses målgruppen, det gælder til en vis grad varighed og læringsform, ligesom de, som skal rådgive og undervise, skal både kende og forstå de udfordringer, der følger med at være senior. Ikke kun i forhold til at blive fysisk ældre, men også udfordringer, man møder i opfattelsen af, hvem man er, fra både kolleger og arbejdsgivere.

Kursusudbuddet, som godt nok netop nu er blevet åbnet for flere spillere, har hidtil været meget koncentreret på medlemmer, der er i (fast) arbejde, og som kan se en dygtiggørelse som led i en langvarig karriereudvikling. Dette lange perspektiv har seniorer ikke, men de har stadig behov for at udvide horisonten og lære noget, de står lige over for at skulle bruge. Ældre medlemmer har desværre vænnet sig til, at der ikke er noget – eller i bedste fald meget lidt – for dem i kursustilbuddene, og det er medvirkende til, at man ikke fastholder sit medlemsskab af DJ.

Det vil være oplagt at tilrettelægge målrettede kurser, som tilgodeser de tidligere nævnte motivationer. Som for eksempel hvordan jeg – med udgangspunkt i det, jeg kan og vil i dag  – bliver en god foredragsholder med et særligt foredrag, hvordan jeg laver og udgiver en podcast om min passion, hvordan jeg bliver en god underviser, hvordan jeg skriver en bog om lige præcist det, jeg brænder for, og så videre.

Jeg ser også et voksende behov for nogle basiskurser, her særligt inden for forståelsen og udnyttelsen af teknologi. At befinde sig på et kursus med ligesindede og jævnaldrende kan være attraktivt i sig selv. Det gælder såvel for at lære om sociale medier, som man måske hidtil har kunnet sno sig uden om eller undslå sig for at koble sig på, og det gælder at lære om e-magasiner, ebøger, streaming etc.

Politisk arbejde:
Først og fremmest er der mulighed for DJ for at være politisk visionær og positionere sig som ledende fagforening på det område, der handler om at udvikle arbejdsmarkedet til også at rumme dem, der har lyst til at arbejde efter den officielle pensionsalder.  DJ kan være den fagforening, som kommer med markedets bedste tilbud, som ligger i forlængelse af journalistlivet ind i seniortilværelsen.

DJ kan arbejde på, at efterlønsreglerne bliver ændret, så de også passer til freelancere og selvstændige. Efterlønsreglerne er beregnet på lønmodtagere, og det er stærkt påkrævet, at ordningen tilpasses, så også freelancere og selvstændige, især dem der har både A- og B-indkomst, kan få glæde af deres opsparing, som mange på grund af helt urimelige regler snydes for.

DJ kan også arbejde både internt og eksternt på at påvirke arbejdsgiverne og kollegerne til ikke at ekskludere arbejdsduelige seniorer.

Meningsgivende medlemskab:
Jeg står selv midt i det. Fylder 60 i år og ser af og til tøvende på mit girokort til medlemsskab af DJ. Det er en familie, jeg er glad for at være med i. En tilknytning, jeg er glad for at bibeholde. Men hvor længe er den interessant nok for mig til, at jeg fortsat synes, jeg hører hjemme her? Jeg er stadig aktiv og praktiserende og vil foreløbig gerne fortsætte. Jeg er klar over, at nogen synes, de gamle skal vige pladsen for de unge, men der er ikke kamp om min plads, for jeg har skabt min forretning selv. Og vi er flere, der går selvstændig sent.

Journalistforbundet kan vise sig som visionær over for den voksende gruppe af ældre og arbejdsduelige medlemmer. DJ kan brande sig som et interessant og nyttigt forbund blandt flere mulige, og DJ kan fastholde tilfredse seniormedlemmer, der fortsat kan finde det meningsgivende at være medlem af Journalistforbundet. Vil den nye hovedbestyrelse også det?

 

Abelone Glahn er selvstændig kommunikationsrådgiver på 17. år.

Note: Et fem siders oplæg med uddybning af forslag mm. er sendt til DJ.

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen