Hvad mener medlemmerne?

  DJs hovedbestyrelse besluttede sig i december sidste år for at få undersøgt medlemmernes tilfredshed med forbundets kommunikation. Både når det gælder forbundets kommunikation til medlemmerne, og når det gælder fagbladet Journalisten. Nu ligger rapporten klar

  DJs hovedbestyrelse besluttede sig i december sidste år for at få undersøgt medlemmernes tilfredshed med forbundets kommunikation. Både når det gælder forbundets kommunikation til medlemmerne, og når det gælder fagbladet Journalisten. Nu ligger rapporten klar

SYNSPUNKTER. Hvad mener medlemmerne? I en ny rapport på 158 sider kan man slå stort set alle svar op om medlemmernes holdninger til forbund og fagblad.

640 medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ), det vil sige fem procent af medlemsskaren, har hver brugt cirka en halv time på at udfylde et spørgeskema i forbindelse med forbundets store medlemsundersøgelse. Dermed er undersøgelsen statistisk holdbar. For eksempel interviewer Gallup kun 1.000 mennesker, når der er brug for at finde en holdning blandt fem millioner danskerne.

Processen begyndte i december sidste år, da DJs hovedbestyrelse besluttede sig for at undersøge medlemmernes tilfredshed med forbundets kommunikation. Både når det gælder forbundets kommunikation til medlemmerne, og når det gælder fagbladet Journalisten.

Forbundets direktør, Linda Garlov, informationschef Esben Ørberg og Journalistens redaktør blev bedt om at være tovholdere på undersøgelsen. Center for Journalistik og Efteruddannelse (CFJE) og Dicar blev valgt til at gennemføre den og udarbejde en rapport med en konklusion.

Nu ligger den klar.

Journalisten har bedt Tommy Kaas fra Dicar om at skrive en artikel, hvor han kommer ind på nogle af de konklusioner, det er muligt at uddrage af undersøgelsen.

Hovedbestyrelsen drøftede undersøgelsen på mødet 11.-12. april og skal på maj-mødet diskutere den nærmere.

Her vil informationschef Esben Ørberg komme med et oplæg om sameksistensen og samspillet mellem forbund og blade i andre organisationer. Der er tale om forbundene BUPL, Danske Fysioterapeuter, Teknisk Landsforbund, Dansk Sygeplejeråd og Ingeniørforeningen i Danmark samt muligvis Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Dertil kommer fagbladet Folkeskolen.

Efter sommerferien skal hovedbestyrelsen tage stilling til en ændret kommunikationsstrategi for forbundet – både for Journalisten og forbundets egen kommunikation.

0 Kommentarer