Hvad gør DJ?

FAGLIGT. Det er selvfølgelig prisværdigt, at Journalisten tager fat på beskæftigelsesproblemet. Der var en række interessante vinkler på emnet i det nummer, der udkom 23. juni. Men der manglede altså noget!

FAGLIGT. Det er selvfølgelig prisværdigt, at Journalisten tager fat på beskæftigelsesproblemet. Der var en række interessante vinkler på emnet i det nummer, der udkom 23. juni. Men der manglede altså noget!

Hvordan forholder DJ's ledelse sig til det? En af de vigtigste grunde til at være medlem af en faglig organisation er for mange, at man, når arbejdsløsheden truer, kan regne med hjælp og rådgivning.

Ekstra tankevækkende bliver situationen, når man også i Journalisten nummer 11 kan læse om, at billige fagforeninger presser DJ. Jeg er sikker på, at DJ har mere at tilbyde end de organisationer, der i artiklen betegnes som fagforeninger, og det er også min overbevisning, at DJ og Mogens Blicher Bjerregård har mere på hjerte end de få emner, som DJ's formand peger på i artiklen.

Et læserbrev fra Tom Reher om dagspengesystemet, synes jeg, bør få DJ's ledelse til at overveje ikke at stille sig tilfredse med de udtalelser, som en DJ-ansat i Journalisten nummer 10 kom med om forringelsen af dagpengesystemet. Det er fint nok, at karriererådgiver Jonas Thing er på banen, men også her er der et fagpolitisk spørgsmål, som jeg mener at nogle i DJ´s valgte ledelse bør forholde sig til.

Helt galt blev det så med mit sommerhumør, da jeg på midtersiderne nåede frem til karriere-testen. Det skal nok mest tages som en sommerspøg i forhold til et alvorligt emne. Men nogle steder ligner det arbejdsgiverdrømme om en verden uden faglige organisationer og uden medarbejdere med privatliv. Her er jeg måske for grov, for jeg tror, at dette forældede billede af arbejdsgivere er ved at forsvinde.

Det værste eksempel i testen lyder: "Jeg cykler hellere til et kursus i sociale medier om aftenen end flyver på oversøisk efteruddannelse med alt betalt i solen."

Så plat tror jeg faktisk ikke, at der er arbejdsgivere, der kan finde på at formulere sig i forhold til de efteruddannelsesaftaler, som DJ og DMA er nået til enighed om i en række overenskomster.

– Torben Duch Holm, tillidsmand, NORDJYSKE

Svar. Jeg kan forsikre både Torben Duch Holm og alle andre læsere om, at både DJ og AJKS har udtalt stærk kritik af dagpengeforringelserne helt på linje med en lang række andre organisationers a-kasser. Her har de store organisationer og a-kasser heldigvis ført an i kritikken. Fra DJ og AJKS har vi især peget på de problemer, de nye regler har medført for det atypiske arbejdsmarked, og senest har jeg i et læserbrev i Information, som også kan læses på vores hjemmesider, givet et eksempel på, hvordan myndighederne hele tiden forsøger at finde nye metoder til at kontrollere de arbejdsløse frem for at bruge kræfter på at hjælpe dem.

Vi har også både i DJ og i AJKS indrettet ressourcerne på, at der i denne tid er flere arbejdsløse, som søger hjælp og har krav på individuel rådgivning af høj kvalitet. Det skal og kan vi levere. Og når det gælder presset fra organisationer, der tilbyder billigere forsikringer, så har vi i DJ ikke oplevet udmeldelser i større stil, tværtimod har vi fortsat stigende medlemstal. Vi skal i DJ bedømmes på den kvalitet, der er i vores service, forhandlinger og politikpåvirkning. Men vi er også meget bevidste om konkurrencesituationen, når det gælder kontingentet.

– Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ

0 Kommentarer