Hvad er din plan B?

Til januar begynder jeg at læse til folkeskolelærer, skriver Susanne Sayers. Når man som selvstændig journalist alligevel hopper rundt mellem opgaverne, bliver springet til at påtage sig opgaver uden for journalistikken kortere
15.09.2017 · 12:55
Susanne Sayerss billede
Susanne Sayers
Selvstændig journalist

Hobbylandmand. Ordet klinger lidt af noget, som man leger, noget man er for sjov.

For mange såkaldte hobbylandmænd er navnet imidlertid stærkt misvisende. De driver deres brug professionelt og tager det aldeles alvorligt. De gør det bare ikke på fuld tid, de er professionelle deltidslandmænd.

Nogle har selv valgt, at de gerne vil arbejde med andet ved siden af landbruget. Andre har opgivet fuldtidsdrift, fordi de har så mange idealer omkring deres hverv, at det er svært at gøre det til eneste indtægt. Og snarere end at gå på kompromis med idealerne vælger de at supplere landmandsgerningen med andre jobs.

I stigende grad er det blevet sådan, jeg forestiller mig fremtiden for rigtig mange af os: Som hobbyjournalister og hobbyfotografer – eller rettere: Som professionelle deltidsjournalister og ditto fotografer, der ikke har journalistikken eller fotografiet som eneste indtægt.

Og vores bevæggrunde vil ligne landmændenes: Nogle af os kan ikke få fuldtidsjob eller få freelancebiksen til at give en hæderlig månedsløn. Andre af os ønsker frihed til at lave den type opgaver, som vi brænder for, men må erkende, at den type opgaver bliver færre og dårligere betalt og derfor kræver, at der kommer penge i kassen fra andre sider også.

Nogle af os vil være fastansatte på deltid. Andre og formentlig flere vil være selvstændige, for det kan lettere passes ind med et andet job ved siden af. Det er ikke længere en selvfølge, at journalistikken kan fylde hele vores liv.

Journalistikken er ikke i krise, men forretningsmodellen er, hvad der senest er slået fast med adskillige udråbstegn i rapporten ‘Globaliseringen af den danske mediebranche

Set med mine øjne kan skylden ikke alene skydes på Facebook og Google og andre internationale giganter – det er fx stadig ikke lykkedes de danske medier at blive enige om abonnementsordninger, der passer til en digital tidsalder med et anderledes fragmenteret forbrug end tidligere tiders trofasthed, ligesom det i høj grad er glippet at opdyrke nye annoncemarkeder.

Uanset årsagen er faktum, at der mangler penge at lave journalistik for, og det mærkes på antallet af afskedigelser, det mærkes på presset på de gamle overenskomster, og det mærkes på de penge, der er til at aflønne freelancere og andre løst tilknyttede.

Digitale daglejere

Løsarbejde bliver mere og mere almindeligt i samfundet som helhed, hvad en tjeneste som freelancer.com er et eksempel på. Den er bare én af mange online-tjenester, som matcher virksomheder og organisationer på jagt efter mennesker til at løse bestemte enkeltopgaver med freelancere, som vil påtage sig opgaven. Som digitale daglejere vælger og vrager vi – eller bliver valgt eller vraget.

Og når man som selvstændig journalist alligevel hopper rundt mellem opgaverne, bliver springet til at påtage sig opgaver uden for journalistikken kortere.

Allerede nu kender jeg fotografer og journalister, som ikke udelukkende lever af deres fag. En arbejder som oversætter på linjebetaling, en anden supplerer ved at være korrekturlæser, et par stykker har valgt at bruge en dag eller to om ugen på at stå i en specialbutik.

For mange deltidsjournalister og -fotografer er det en god cocktail – de holder af at opleve forskelligt, og det kan under alle omstændigheder aldrig være skidt at lære andre dele af det danske samfund end medieverdenen at kende indefra. Det bliver vi også bedre journalister af.

Men det giver selvfølgelig nogle andre udfordringer, ikke mindst i forsøget på at holde sammen på et forbund, der i fremtiden vil bestå af mennesker med vidt forskellige interesser og vilkår, og hvor den klassiske overenskomstansatte fuldtidsjournalist bliver så sjælden som en konventionel malkeko på græs.

Og det er også sørgeligt, hvis mennesker, hvis drøm er at leve af at lave banebrydende fortællinger i ord og billeder, må opgive de større projekter, fordi man som journalist og fotograf på deltid er afhængig af at passe et andet job ved siden af.

Udviklingen i retning af flere selvstændige og freelancere giver en masse frihed, men den øger også sårbarheden. Som ældre tiders daglejere må den digitale tidsalders udgaver erkende, at vi ikke kan være sikre på at blive hyret. Problemet bliver næppe, om der er opgaver nok – der er altid brug for mere indhold – men om der er opgaver nok, som giver en betaling, vi kan leve af. Hvad gør vi, hvis der ikke er? Og hvem kan i givet fald hjælpe os?

Det ubehagelige svar på det sidste spørgsmål er, at det er der ikke nogen, som for alvor kan. Vi bliver nødt til at hjælpe os selv. Udviklingen stopper ikke, og det er heller ikke ønskværdigt, for den rummer samtidig en masse muligheder. Men det kræver, at vi tænker over, om vi er forberedt på den.

Mindre sikkerhed

I den internationale Facebookgruppe ‘What’s your Plan B’? diskuterer mediefolk, hvad de vil gøre, den dag de ikke kan leve af deres journalistik, ligesom mange spørger til erfaringerne fra de medlemmer af gruppen, som allerede helt eller delvist har opgivet deres mediejob.

Det er på én gang skræmmende og inspirerende. Skræmmende, fordi mange af medlemmerne er dygtige og erfarne mennesker, som alligevel blev overflødige, da deres mediearbejdsplads lukkede eller skar ned. Inspirerende, fordi mange deler ud af deres erfaringer med at gøre noget andet, og mange giver udtryk for, at de er gladere, end da de var fuldtidsansatte på arbejdspladser, hvor jobindholdet stort set var at skaffe flest mulige klik for færrest mulige ressourcer. Ikke at det er situationen på de fleste danske journalistiske arbejdspladser, men det er alligevel befriende at se, at der er en verden uden for medierne. Og at man ikke behøver at opgive journalistikken, selv om man har job ved siden af.

Da jeg for efterhånden flere årtier siden blev journalist, var forventningen klart, at man kunne leve af det og leve godt, til man blev pensioneret.

Den sikkerhed er blevet mindre, hvad enten man er fastansat eller selvstændig. Personligt kan jeg glæde mig over, at biksen hænger fint sammen, men bliver den ved med det? Og hvis den en dag ikke gør, er jeg så oplagt at ansætte?

Den seneste måneds tid har jeg lagt min naturlige ‘det går nok alt sammen’-optimisme på hylden og tvunget mig selv til at tænke over spørgsmålet: “Tror jeg så meget på, at jeg kan leve af at lave journalistik de næste 20 år, at jeg tør satse hele butikken på det?”

Til januar begynder jeg at læse til folkeskolelærer som fjernundervisning.

Hvad er din Plan B?

Kommentar

15/09/2017 - 13:51

Birgitte Krøyer

Den er allerede i værk. Jeg har uddannet mig til fodterapeut og har min egen klinik, hvor jeg også freelancer fra. Savner jeg mit gamle avisjob? Ja. Var det den rigtige beslutning jeg traf da jeg blev fyret ?Ja. Det var det også.

15/09/2017 - 14:51

Henrik Lind Jørgensen

Jeg er meget enig i det, Susanne skriver. For 14 måneder siden skiftede jeg jobbet som dagbladsjournalist ud med jobbet som pr- og kommunikationsmedarbejder på en efterskole - med meget mere. Det var især arbejdsglæden, jeg manglede ved mit gamle job, men glæden har jeg så rigeligt fået i det nye. Og arbejde, skal jeg love for :-) Selv om min jobfunktion er pr, kommunikation, markedsføring - og lærer, ikke mindst - kan man slet ikke sammenligne dette job med dem, jeg har haft de seneste 20 år. Jeg har aftenvagter, jeg løber morgentur med eleverne, jeg spiller klaver, jeg kører bus, jeg arrangerer udendørs gymnastikopvisninger (gymnastikken lader jeg andre om at lave), jeg putter elever, jeg taler med glade elever, med kede-af-det-elever, jeg underviser i mediefag, samfundsfag og løb. Og jeg har det bare så godt. Et godt arbejdsliv begynder med arbejdsglæde, og der har jeg virkeligt ondt af mange af mine gamle kolleger rundt omkring. De har ikke fortjent, at det går så skidt. Jeg er helt sikker på, at jeg en dag skal tilbage og være "rigtig" journalist, men jeg er ikke sikker på, det bliver fuldtids og i en funktion som i gamle dage. Men det er nu også fint nok at kunne kombinere med noget andet. Foreløbig nyder jeg "mine" 134 børn og 25 skønne kolleger. Jo, jeg savner mange af mine gamle kolleger, og jeg savner ind imellem det at være omgivet af journalister, men det bliver så rigeligt opvejet af alt det andet. Pøj-pøj med det derude.

15/09/2017 - 20:01

Kim Ravn-Mortensen

Min plan B blev til buschauffør da jeg måtte indse, at mit medieløb var kørt. Nu efter knap to år som alt for alene forrest i den gule og med uger mellem vitaminrige kollegasamtaler famler jeg efter plan C. Det skal også være noget med undervisning. Havde et par år som højskolelærer. Det bedste job i hele mit brogede arbejdsliv.

19/09/2017 - 13:36

Jeppe Villadsen

Mediekrise eller ej. Det er vildt, at en ekstremt kompetent og velskrivende journalist som du, Susanne, med vidtforgrenet erfaring, ser dig nødsaget til at trække dig, helt eller delvist. Jeg ønsker dig al mulig held og lykke på din fremtidige færd!

20/09/2017 - 09:52

Heidi Kurdahl

For pokker, Susanne! Men har præcis samme betragtninger som dig og har draget samme konklusioner. Er i gang med at starte op som lærervikar og overvejer også fjernundervisningen...

20/09/2017 - 14:41

Ulla Kusnitzoff

Og her gik jeg og troede, at jeg + en enkelt kollega - var de eneste, som havde sat Plan B i værk!
Interessant læsning! Både Sayers og de efterfølgende kommentarer.

Jeg har de sidste år suppeleret freelance-tilværelsen med job som afdelingsleder i børneinstitution.

Selvom jeg elsker journalistikken og stadig bærer rundt på identiteten: "jeg-er-journalist!, så blev det for surt hele tiden at skulle kæmpe og argumentere for hvorfor mit honorar skulle være så og så højt.

Nu tar jeg bachelor i pædagogik på netstudie...planen er at kombinere journalistik og pædagogik!

24/09/2017 - 14:49

Luci Smith

Har skrevet det samme på et andet tråd men gentager det her: lyt til Morrisey's ny single, "Spent the Day in Bed".

Godt, at have en Plan B, C, D, E. Jeg føler mig efterhånden som et kat med mange liv. Forskel fra tidligere er, at de hænger sammen for mig nu: sangskriver, Life Coach, billedredaktør, PR, mm <<:-)

27/09/2017 - 23:29

Christina Maria Fromberg

Plan B... Som hårdtarbejdende freelancer/ daglejer/ selvstændig grafisk designer, WordPress-nørd og illustrator på snart 50, har jeg også tanker om subjekt!
Tak for dit indspark, Susanne!

27/09/2017 - 23:47

Christina Fromberg

P.S. Jeg har delt link til dit indspark på Visuelt Forums FaceBook-gruppe.

28/09/2017 - 10:56

Doris Beltoft

Tog for 10 år siden en coach-uddannelse og har siden levet af en blanding af coaching, oversættelse, foto, skriveri, musik til video og undervisning. Det er helt klart at indtægten ligger langt under mine år som fastansat på JP, men faktisk har jeg aldrig fortrudt at jeg tog springet. Jeg elsket friheden og variationen.

Seneste jobopslag

Dokumentarkompagniet søger fotograf/klipper/visuel producer

dokumentarkompagniet
Ansøgningsfrist: 12.03

Chef for Koncernkommunikation og Presse i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Ansøgningsfrist: 06.03

Chef kommunikationskonsulent

Danske Bank
Ansøgningsfrist: 05.03

Teamleder til Kunder & Kommunikation i Landbrugsstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen
Ansøgningsfrist: 04.03

Graduate - Video Journalist, Corporate Communication

H. Lundbeck A/S
Ansøgningsfrist: 08.04

Erfaren kommunikationskonsulent til Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune
Ansøgningsfrist: 11.03

Ny kommunikationschef til Det Danske Hus I Palæstina

DHIP - The Danish House in Palestine
Ansøgningsfrist: 15.03

Digital redaktør - barselsvikar

Danmarks Nationalbank
Ansøgningsfrist: 28.02

Presseansvarlig søges til Københavns Politi

Københavns Politi
Ansøgningsfrist: 28.02

Kommunikationsmedarbejder

Aalborg Stift
Ansøgningsfrist: 05.03

Journalist

Dansk Socialrådgiverforening
Ansøgningsfrist: 28.02

Nyhedsjournalist til indlandsredaktion

JydskeVestkysten
Ansøgningsfrist: 01.03

Digital medieredigerende til Fagbladet 3F

3F
Ansøgningsfrist: 12.03

REDAKTIONEL ONLINE MANAGER

NORDJYSKE Medier
Ansøgningsfrist: 25.02

DIGITAL SOUSCHEF TIL REDAKTIONEN

NORDJYSKE Medier
Ansøgningsfrist: 25.02

Sjællandske Medier søger redaktør til Vordingborg

Sjællandske Medier
Ansøgningsfrist: 05.03

Dansk Socialrådgiverforening (DS) søger journalist til nyhedsbrev og fagblad

Dansk Socialrådgiverforening
Ansøgningsfrist: 28.02