Hvad bruger DJ pengene på?

Hvor mange penge har Dansk Journalistforbund egentlig, og hvad bliver de brugt til? Journalisten tegner og fortæller om DJ's økonomi.

Hvor mange penge har Dansk Journalistforbund egentlig, og hvad bliver de brugt til? Journalisten tegner og fortæller om DJ's økonomi.

KONTINGENT

– så meget betaler DU
390 kr./måned til DJ
+70 kr./måned til strejkekassen
+ tillæg til kredse og specialgrupper

Et typisk medlem betaler 500-600 kr./måned. Kontingentet er lavere
for eksempelvis ledige og studerende.

FLERE PENGE I KASSEN
Kontingentkronerne vælter ind.
På 11 år er der kommet 26 mio. kr. mere i kassen per år.

2001: 37 mio. kr.
2003: 46 mio. kr.
2005: 53 mio. kr.
2007: 57 mio. kr.
2009: 59 mio. kr.
2011: 62 mio. kr.
2012: 63 mio. kr.

FLERE MEDLEMMER HVERT ÅR
DJ har fået knap 4.000 flere
medlemmer siden 2003.

2003: 12.100 medlemmer
2005: 12.600 medlemmer
2007: 13.600 medlemmer
2009: 14.500 medlemmer
2011: 15.500 medlemmer
2012: 16.100 medlemmer

ANSATTE I DJ
DJ har ca. 60 ansatte inkl. studentermedhjælpere.
Herudover er der 7
på Journalisten og
19 i A-kassen.

UNDERSKUD I 2012 PÅ DRIFTEN
Indtægter: 77 mio. kr.
Udgifter: 78,4 mio. kr.
Resultat: -1,4 mio. kr.

DET FÅR DE I LØN
Her er de 6 med højest løn i DJ:

Mogens Blicher Bjerregård Formand 70.300
Lars Werge Næstformand 70.300
Linda Garlov Direktør 70.300
Per Nielsen Udviklingschef 64.100
Øjvind Hesselager Redaktør, Journalisten 61.300
Claus Iwersen Forhandlingschef 60.764

Alle lønninger er ekskl. pension, men inkl. alle tillæg.

DE HEMMELIGE MILLIONER
Alle medlemmer betaler 70 kr. om måneden
til Sikringsfonden. Den bidrager bl.a. til overenskomstforhandlinger, retssager og strejker.

SAMLET BELØB: (HEMMELIGT, men nicifret)

HVAD BRUGER DJ PENGE PÅ?
DJ bruger langt de fleste af pengene på 'faglige aktiviteter'. Det dækker alt fra rådgivning og kurser over fagbladet Journalisten til møder i hovedbestyrelsen.

RENTERNE REDDER ØKONOMIEN
Renter fra Sikringsfonden gør underskud
til overskud i DJ for tredje år i træk.
Forventede renter i 2012: 2,5 mio. kr.

Faglige aktiviteter i 2012:
45 mio. kr.
(Udgifter i mio. kr.)

Personaleomkostninger i
Faglig Afdeling: 16,1
DJ Uddannelse og Karriere: 6,4
Kommunikationsvirksomhed: 3,8
Møder iht. DJ's love (fx i hoved-
bestyrelsen og delegeretmøde): 1,5
Journalisten: 10,5
Andet: 6,7

HVAD KOSTER DIT FAGBLAD?
I dag koster Journalisten fem gange
så meget som for 10 år siden.
Det skyldes blandt andet, at der
er investeret mere i web, og at
annonceindtægterne er faldet.

Hvad koster bladet per medlem?
Journalisten koster i år næsten
3 gange så meget som for 9 år
siden per medlem.
2003: 153 kr.
2005: 157 kr.
2007: 277 kr.
2011: 413 kr.
2012: 416 kr.

Journalisten i 2012
Blad og drift/udvikling af web: -6,0 mio. kr.
Løn til redaktionen: -4,4 mio. kr.
Indtægt på annoncer og abonnement: 3,7 mio. kr.
Samlet resultat: -6,7 mio. kr.

Fra 2012 udkommer Journalisten ikke 20, men
15 gange årligt. I den forbindelse har forbundet
sparet penge på især tryk, mens der stadig
bruges samme beløb på løn.

0 Kommentarer