Hvad bruger DJ millionerne på?

DJ vokser – men hvad bruger forbundet millionerne på? De fleste afdelinger er vokset i perioden fra 2010 til 2015. Kommunikationsafdelingen er i størst vækst, mens fagbladet Journalisten er skåret ned. I 2015 forventer DJ et underskud på driften, og forandringer kan være på vej. »Hvis vi fortsat vil prioritere noget op, må vi prioritere noget ned,« siger DJ-formanden

Mens andre fagforeninger fattes penge, er Dansk Journalistforbund i vækst. På 10 år er der kommet 5.000 nye medlemmer, og i samme periode er indtægterne fra kontingenter vokset med 15 millioner kroner.

I 2015 forventer DJ kontingentindtægter på næsten 70 millioner kroner.

Omkostningerne har fulgt indtægterne. DJ har løbende opjusteret budgetterne og søsat en række satsninger. I 2015 har DJ endda planlagt at bruge flere penge, end der kommer ind – trods medlemsvæksten.

Men hvad er det egentlig, DJ bruger medlemmernes penge på? Og hvad har den politiske ledelse prioriteret op og ned de seneste fem år?

DJ’s absolut største post i regnskaberne er "Faglig virksomhed", som står for mere end halvdelen af alle udgifter. "Faglig virksomhed" dækker blandt andet over faglig rådgivning, karriere og trivsel, kommunikationsvirksomhed, det internationale arbejde og fagbladet Journalisten.

Flest poster i vækst

Journalisten har gennemgået tallene for 2010 til 2015. I perioden er kontingentindtægterne vokset med 13 procent. Og de fleste poster er vokset lige så meget – eller mere.

Det internationale samarbejde er vokset med 25 procent. Kommunikationsvirksomhed er vokset med 69 procent. DJ Karriere og Trivsel – der før hed DJ Uddannelse og Karriere – er vokset med 21 procent. Personaleomkostningerne i faglig afdeling er vokset med ni procent i perioden, hvilket stort set svarer til inflationen.

Den eneste post under "Faglig virksomhed", der er markant dalet i perioden, er Journalisten. Udgiften til det redaktionelt uafhængige fagblad er beskåret med 15 procent fra 2010 til 2015. Det skyldes, at bladet nu udkommer 12 og ikke 20 gange.

Der sker løbende små forflytninger i DJ, hvor en medarbejder rykker fra én afdeling til en anden. Samtidig varetager DJ visse – primært administrative – opgaver for a-kassen AJKS, som ikke er modregnet i Journalistens tal. Eksempelvis er cirka en halv million af kommunikationsafdelingens regnskab i 2014 opgaver, som løses for a-kassen og dækkes af et såkaldt administrationsbidrag fra AJKS til DJ. Kort sagt: Det er ikke DJ-kontingentet – men AJKS-kontingentet – der dækker den del af udgiften. Visse poster, eksempelvis "internationalt arbejde" og Journalisten, løser ingen opgaver for AJKS. De er altså betalt 100 procent af DJ-kontingentet.

Tallene er heller ikke renset for inflation, der fra 2010 til 2014 akkumuleret ligger på godt ni procent. Det vil sige, at hvis en post er steget med omtrent ni procent, så er den kun steget i takt med prisudviklingen i Danmark.

Men tallene giver et overordnet billede af, hvad DJ har valgt at prioritere op og ned de seneste fem år.​

Internationalt arbejde

Direktør i DJ Linda Garlov forklarer, at de fleste poster er vokset, i takt med at der er kommet markant flere medlemmer. Men når nogle poster er markant større i dag end i 2010, skyldes det politiske prioriteringer, siger hun.

Eksempelvis er det bevidst, at man i dag bruger flere penge på internationalt samarbejde med andre forbund. I 2015 forventes det at koste 774.000 kroner.

»DJ har opprioriteret det internationale arbejde. Vi har haft en formand – Mogens Blicher Bjerregård – som har været meget engageret i det, og det har hovedbestyrelsen bakket op om,« forklarer Linda Garlov.

Mogens Blicher Bjerregård var formand for DJ i knap 16 år og gik af i april 2015. Han blev valgt som præsident for det europæiske journalistforbund i 2013 og sidder stadig på posten.

Kommunikationsvirksomhed vokset med 69 procent

Posten "kommunikationsvirksomhed" er vokset med 69 procent. Selv fraregnet administrationsbidrag og inflation er der tale om en markant stigning.

»Kommunikationsindsatsen er blevet opprioriteret. DJ har for eksempel lanceret kommunikationen.dk, og i år har vi projektansat en medarbejder i kommunikationsafdelingen, som skal styrke rekrutteringen,« forklarer Linda Garlov.

DJ lancerede websitet kommunikationen.dk i 2012. Netmediet redigeres af kommunikationsafdelingen og har DJ's formand som ansvarshavende redaktør. Der tilbydes annoncer på kommunikationen.dk, men der er ”ikke noget annoncesalg”, oplyser DJ.

DJ meddeler, at de øgede udgifter til kommunikationsafdelingen også skyldes markedsføring af hjemmesiden find-freelancer.dk i 2013, ligesom man har oprettet en ny stilling som kommunikationschef i 2014. I 2015 er en del af udgifterne til journalistforbundet.dk også flyttet til kommunikationsafdelingen.

I alt kostede kommunikationsvirksomhed 5,1 millioner kroner i 2014 og forventes at koste 5,7 millioner kroner i 2015.

Besparelser på Journalisten

Det er også en politisk beslutning i hovedbestyrelsen, at fagbladet Journalistens budget er beskåret med 1,7 millioner kroner fra 2010 til 2015, forklarer Linda Garlov. Som nævnt skyldes besparelsen, at hovedbestyrelsen i 2012 skar Journalisten fra 20 til 15 trykte blade, og igen i 2014 fra 15 til 12. Redaktøren foreslog under den seneste sparerunde at flytte de sparede midler til digital udvikling og journalistik. Men hovedbestyrelsen besluttede at spare midlerne og bruge dem på andre poster. 75.000 kroner blev dog givet som ny fast bevilling til digital udvikling af journalisten.dk.

Journalisten kostede i 2014 7,3 millioner kroner for DJ. Mediet havde udgifter for 9,7 millioner kroner og tjente 2,4 millioner kroner på annoncer og abonnementer.

I 2015 forventes Journalisten at koste 7,2 millioner kroner. Udgifterne anslås til 9,4 millioner kroner og indtægterne til 2,2 millioner kroner.

Udgifterne til personale i faglig afdeling er vokset med ni procent, nogenlunde svarende til inflationen i den periode. Faglig afdeling står blandt andet for overenskomstforhandlinger og faglig rådgivning.

Linda Garlov fortæller, at det ikke er udtryk for en nedprioritering, at faglig afdeling har samme budget, selv om der er kommet flere medlemmer. Der er tale om interne omjusteringer, hvor ressourcer blandt andet er flyttet over på posten "DJ Karriere og Trivsel". Den er vokset med en femtedel i perioden, og det er bevidst, forklarer Linda Garlov.

"I takt med at vi får flere medlemmer, så er der også et større behov for rådgivning. Vi ser derudover, at mange nye medlemmer er på mindre arbejdspladser, hvor der ikke er overenskomster. Det stiller større krav til vores rådgivning," siger hun.

Werge: Tallene afspejler strategien

Formand i Dansk Journalistforbund Lars Werge kan godt genkende de prioriteringer, der viser sig i de seneste fem års regnskaber.

»Det harmonerer meget godt med de seks år, jeg har siddet i hovedbestyrelsen, heraf fire år som næstformand,« siger Lars Werge, der blev valgt som formand i april.

»Tallene afspejler vores overordnede strategi på to måder: Vi vil gerne være flere. Og vi vil gerne gøre mere for medlemmerne. For at blive flere har vi styrket rekrutteringen, og det ligger meget i kommunikationsafdelingen. Og for at gøre mere for medlemmerne har vi blandt andet styrket rådgivningen om arbejdsmiljø og stress i Karriere og Trivsel.«

Han tilføjer, at kommunikationsafdelingen også er blevet styrket for at bringe forbundet tættere på medlemmerne.

»Hvis du ser på kommunikationskanalerne, så er der sket sindssygt meget på fem år. For fem år siden lavede vi primært kommunikation gennem vores hjemmeside og annoncer i Journalisten. Nu er der rigtig mange forskellige måder at nå ud med vores budskaber på. Det er vigtigt for sammenhængskraften i forbundet, at vi kommunikerer så meget som muligt til og for vores medlemmer.«

Omvendt peger Lars Werge på en forklaring på, hvorfor udgifterne til faglig afdeling ikke er vokset i takt med medlemstallet.

»Faglig afdeling arbejder meget med overenskomster, og der sker desværre det, at selv om vi har ambitioner om at tegne flere overenskomster, så er det et område, der i bedste fald stagnerer. De aftaler, vi har, bliver ikke ligefrem større, og det er svært at lave nye,« siger han og understreger, at faglig afdeling stadig er den største afdeling i Dansk Journalistforbund.

Forventning om underskud

Lars Werge mener, at DJ's nye hovedbestyrelse er nødt til at overveje, om der skal skæres ned i nogle poster for at fremme andre. Han peger på, at DJ i 2015 forventer et underskud. Det samme gælder rammebudgettet for 2016.

»Jeg synes ikke, det er ret fedt at køre med underskud. Men hvis vi skal gå i nul, så er vi nødt til at diskutere, om vi skal gøre nogle ting anderledes. Sammenlignet med andre organisationer har vi en meget høj grad af serviceydelser. I den tidligere hovedbestyrelse prøvede vi at tale om, hvad der er "nice to have" og "need to have". Men det var enormt svært at sige, at noget skal skæres væk. Den øvelse tror jeg, at vi er nødt til at lave i den nye hovedbestyrelse. Hvis vi fortsat vil prioritere noget op, må vi prioritere noget ned.«

Hvilke budgetposter der skal skæres, hvis hovedbestyrelsen beslutter at skære et sted, vil Lars Werge ikke ind på.

»Jeg har ikke siddet og sagt "her skal vi skære". Og selv hvis jeg havde gjort det, ville jeg ikke sige det. Der er en politisk proces, som skal køre, og der er også nogle ansatte at vise hensyn til,« siger han.

Hovedbestyrelsen skal på et seminar i august drøfte DJ's fremtidige økonomi. Mødet er lukket for referat.

»Hvis vi skal tage den store diskussion, så er det vigtigt at gøre det, uden at bordet fanger. Det er store tal, vi taler om, og et stort ansvar. Derfor skal folk kunne komme med prøveballoner, og det giver bedst mening for lukkede døre,« siger Lars Werge.

Journalisten følger naturligvis op på mødet. 

[[nid:33968]]

 

3 Kommentarer

Bodil Rohde
26. JUNI 2015
Tak for en god gennemgang af
Tak for en god gennemgang af DJs millioner.

Man kan undre sig over, at prioritering af så vigtig en afdeling som Faglig afdeling nærmest står stille, selvom der kommer nye medlemmer til.

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Mads Jensen
25. JUNI 2015
Er det ikke lige præcis det
Er det ikke lige præcis det argument, som politikerne og embedsmændene brugte som argument forud for offentlighedsloven?:

Hovedbestyrelsen skal på et seminar i august drøfte DJ's fremtidige økonomi. Mødet er lukket for referat.

»Hvis vi skal tage den store diskussion, så er det vigtigt at gøre det, uden at bordet fanger. Det er store tal, vi taler om, og et stort ansvar. Derfor skal folk kunne komme med prøveballoner, og det giver bedst mening for lukkede døre,« siger Lars Werge.
Lasse Lindquist
25. JUNI 2015
Jeg forstår ikke, hvordan "IT
Jeg forstår ikke, hvordan "IT & Kommunikation" er en separat post, mens "kommunikationsvirksomhed" ligeledes er en underpostering i "fagligt arbejde". Kan I hjælpe?