Hvad bruger DJ dine penge på?

Hvad får DJ's egne chefer i løn? Hvad betaler andre fagforeninger i kontingent? Og hvor mange penge bruger DJ? Journalisten har gennemgået regnskabet for 2013

KONTINGENT – så meget betaler DU til DJ
390 kr./måned til DJ
+ 70 kr./måned til Sikringsfonden, der bl.a. betaler strejker + tillæg til kredse og specialgrupper
Et typisk medlem med fuldtidsjob betaler omkring 500 kr./måned til DJ
Kontingentet er lavere for ledige, studerende og pensionister.

DJ ER DYREST
Journalisten har undersøgt, hvad du betaler som ikke-ledende fuldtids-ansat medarbejder hos en række konkurrerende fagforeninger.

 • Kommunikation og Sprog: 482 kr./måned
 • Dansk Magisterforening: 380 kr./måned
 • DJØF: 298 kr./måned 

TOP SYV – de højeste lønninger i DJ

 • Mogens Blicher Bjerregård, formand    73.100
 • Lars Werge, næstformand        73.100
 • Linda Garlov, direktør        73.100
 • Per Nielsen, udviklingschef        66.700
 • Øjvind Hesselager, redaktør    63.700
 • Claus Iwersen, forhandlingschef    63.250
 • Steen Rønnengart, afdelingschef    61.700

Der er tale om månedsløn inkl. alle tillæg, men ekskl. pension.

ANSATTE I DJ
DJ har 77 ansatte inkl. studentermedhjælpere. Herudover er der 16 i A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog.

UNDERSKUD PÅ DRIFTEN ÅR EFTER ÅR
DJ har i flere år brugt flere penge, end forbundet tjener. Men ved at flytte millioner fra Sikringsfonden til DJ’s egen pengekasse bliver underskud til overskud. I 2013 er der et underskud på 5,4 mio. kr. på driften – men det endelige resultat er et overskud på 4,2 mio. kr.

DJ i 2012:

 • Indtægter: +66,9 mio. kr.
 • Udgifter: -72,4 mio. kr.
 • Skat og renter: +2,1 mio. kr.
 • Resultat: -3,4 mio. kr.
 • Med hjælp fra Sikringsfonden: +6,2

DJ i 2013:

 • Indtægter: +67,5 mio. kr.
 • Udgifter: -73,6 mio. kr.
 • Skat og renter: +0,6 mio. kr.
 • Resultat: -5,4 mio. kr.
 • Med hjælp fra Sikringsfonden: +4,2

FLERE MEDLEMMER HVERT ÅR
DJ har fået 4.500 flere medlemmer på 11 år.

HVAD BRUGER DJ PENGENE PÅ?
DJ bruger langt de fleste af pengene på ”faglig virksomhed”. Det dækker alt fra rådgivning og kurser over fagbladet Journalisten til møder i hovedbestyrelsen.
I 2013 brugte DJ 46 mio. kr. her.
Faglig virksomhed i 2013 (i mio. kr.)

 • Møder iht. DJ’s love (fx hovedbestyrelsen og delegeretmøde):    2,5
 • Kommunikationsvirksomhed (minus Journalisten):    4,7
 • Fagbladet Journalisten:    9,7
 • Personaleomkostninger i Faglig Afdeling:        16,7
 • Tabt arbejdsfortjeneste:    1,3
 • Fagfestival        0,8
 • DJ Karriere og Trivsel    6,0

DE HEMMELIGE MILLIONER
Alle medlemmer betaler til Sikringsfonden – også kendt som ”strejkekassen”.
Pengene bruges bl.a. til overenskomstforhandlinger, retssager og strejker. Det er hemmeligt, hvor mange penge der ligger i Sikringsfonden, da arbejdsgivere ikke må vide, hvor længe DJ kan holde ud i en strejke. Samlet beløb: censureret, men det er nicifret

UDGIFTER TIL FORMIDLING

DJ brugte i 2013 over 14 mio. kr. på formidling, heraf knap 5 mio. kr. i kommunikationsafdelingen og knap 10 mio. kr. på fagbladet.
De seneste fire år er de samlede udgifter til Journalisten faldet med én million, mens udgifterne til kommunikationsafdelingen er steget med én million.
Journalisten har dog de seneste år tabt mere på faldende annonceindtægter, end der er sparet på bladet – så resultatet har været, at bladet alligevel koster mere for DJ i dag end for fem år siden.

Journalisten har bedt DJ's ledelse svare på kritik af økonomien – blandt andet hvorfor DJ skal være dyrere end sammenlignelige fagforeninger, og hvorfor det er så svært at gennemskue, hvad medlemmerne egentlig betaler til. Du kan læse svarene her

Journalisten har også for første gang fået lov at kigge i regnskabet for Kommunikation og Sprog, som DJ overvejer at fusionere med. Du kan se nedslag og en sammenligning af KS og DJ her.

0 Kommentarer