Husk løn-statistikken

I slutningen af oktober får godt 2.000 fastansatte DJ-medlemmer brev med anmodning om at udfylde årets lønstatistikskema. Er du en af dem, så husk lige, at fristen for at returnere skemaet er kort – faktisk den 7. november.

Det er kun individuelt kontraktansatte og fastansatte på mindre virksomheder, der får brev, da forbundet indsamler 75 procent af de lønstatistiske data via tillidsrepræsentanten på hovedparten af de større arbejdspladser.

Den korte frist skyldes, at alle lønoplysninger skal afleveres til indtastning hos UNI*C, som databehandler talmate-rialet fra medio november til medio december, for at resultatet som vanligt vil kunne læses i det indstik, der denne gang først udkommer med JOURNALISTEN nummer 2 i januar 2002.

0 Kommentarer