Hug til JOURNALISTEN

Den traditionsrige bladtegnergruppe i journalistforbundet føler sig underprioriteret i JOURNALISTEN. Men tegnerne er især ramt af den dårlige økonomi i mediebranchen.

Den traditionsrige bladtegnergruppe i journalistforbundet føler sig underprioriteret i JOURNALISTEN. Men tegnerne er især ramt af den dårlige økonomi i mediebranchen.

 

"JOURNALISTEN bringer side op og side ned om fotografer, men nævner dårligt os tegnere med et ord." Den legendariske vittigheds- og bladtegner Franz Füchsel var i sit hjerte forarget over JOURNALISTENs dækning af forbundets cirka 50 bladtegnere.

"Jeg ringede ind for at skrive en nekrolog over et menneske, som havde gjort en ubeskrivelig indsats for os bladtegnere. Men jeg blev afvist med et "vi bringer ikke den slags". Der trænger til at blive rusket op i den butik (JOURNALISTEN red.)" sagde Franz Füchsel på Danske Bladtegneres generalforsamling 26. marts i forbundshuset på Gammel Strand.

Füchsel fik opbakning af en del af de andre 26 fremmødte bladtegnere. En del af dem mente nu også, at det måtte være JOURNALISTENs eget valg.

JOURNALISTENs udsendte, der rent ud sagt er komplet inhabil i forhold til at viderebringe denne kritik, følte sig ramt – og lover hermed, at der bliver rettet op på miseren.

Der var endnu mere alvorlige emner på agendaen hos bladtegnerne i år. Tegnerne havde sidste år, hvor mediebranchen også skrantede, sat deres lid til fagbladene som mulig indtægtskilde. Men året viste, at fagbladene nu også må indskrænke bladtegnerkontoen. For eksempel har Sygeplejersken, Ugeskrift for Læger og Ingeniøren haft voldsomme nedgange i jobannonce-indtægterne. Amterne lægger nemlig disse jobannoncer på nettet i stedet for i fagbladene.
Bladtegnerne har derfor haft møder med andre grupper i forbundet og forsøger ad den vej at finde nye kunder. Eksempelvis har Kommunikationsgruppen vist interesse for at få nærmere kendskab til, hvad tegnerne kan bruges til i deres publikationer.

Formand Claus Seidel og Bob Katzenelson blev genvalgt til bestyrelsen.

0 Kommentarer