Hovedpunkterne i Venstres medieoplæg

"Medierne i det nye årtusinde" er titlen på Venstres udspil til de forestående medieforhandlinger. Overordnet er der tale om et debatoplæg, som både indeholder fremtidsbetragtninger og konkrete politiske tiltag. Her de væsentligste forslag - forkortet og forklaret af Journalisten.dk:

"Medierne i det nye årtusinde" er titlen på Venstres udspil til de forestående medieforhandlinger. Overordnet er der tale om et debatoplæg, som både indeholder fremtidsbetragtninger og konkrete politiske tiltag. Her de væsentligste forslag – forkortet og forklaret af Journalisten.dk:

FREMTIDENS AVISSTRUKTUR:

 • Over en årrække skal en stor del af distributionsstøtten bruges til at støtte udbredelsen af e-readers.
 • Omstillingspuljen skal fremover også omfatte projekter, der er målrettet avisers udbredelse og overlevelse i en ny tidsalder.
 • E-aviser skal sidestilles med aviser i momslovgivningen.
 • Støtten til indhold skal styrkes samtidig med, at der sikres en større uafhængighed af platform.
 • Aviser, der ikke udkommer på papir alle ugens dage, skal stadig kunne få støtte
 • Nul-momsen skal fortsætte


GENERELLE ÆNDRINGER:

 • Dagbladsnævnet skal omlægges, så alt samles et sted, frem for at forskellige platforme henvises til forskellige organer. Det nye nævn kunne betegnes "mediestøttenævnet".
 • Reklamereglerne skal liberaliseres – både når det gælder Product Placement og produktsponsorering – så danske tv-kanaler har samme udgangspunkt som europæiske konkurrenter. 

   

KVALITETEN I DANSK JOURNALISTIK:

 • Der skal mere fokus på kvaliteten af de medier, som modtager offentlig støtte.
 • Et helt nyt organ a la "State of the New" skal følge udviklingen på mediemarkedet og kvalificere mediestøttedebatten og fordelingen af offentlige støttekroner.
 • Nævnet skal støtte tiltag, der kan være med til at fastholde etik og troværdighed i en tempofyldt medieverden.
 • Nævnet skal desuden arbejde for bedre erstatning til personer, virksomheder og organisationer, der uretmæssigt er blevet hængt ud i medierne. 
 • Samtidig undersøge, om der er brug for at ændre reglerne for brug af skjult kamera – da de senere år har budt på en række eksempler på pressenævnssager.
 • Pressenævnet skal i øvrigt styrkes som institution, herunder deres mulighed for at tage principielle sager op.
 • DR og TV 2 skal have indført i deres public service-kontrakter, at det er et selvstændigt mål, at antallet af sager, hvor der udtales kritik fra pressenævnet reduceres, så der ikke skabes tvivl omkring public service institutionernes troværdighed. 

   

FREMTIDENS DR:

 • Minimum 7 procent af DRs produktion skal udlægges til private aktører.
 • Alle nye tjenester fra DR skal værditestes inden de søsættes – sådan som det kendes fra BBC.
 • Indholdet på P2 skal styrkes, så den klassiske musikformidling løftes.
 • Hele DR's arki skal digitaliseres
 • Enhver skal kunne købe programmer fra DR's arkiver til download.
 • DR skal forpligtes til at spille endnu mere dansk musik og programmæssigt styrke formidlingen.
 • DR skal dække EU langt bedre i det daglige. 

   

DR og PUBLIC SERVICE-KONTRAKTEN:

 • Licensmidlerne skal bruges mere fokuseret. Nyheder, kultur, drama, dokumentar og den regionale forankring skal styrkes i et fremtidigt DR.
 • DR's Public Service-kontrakt skal todeles i en overordnet og mere principiel del og en mere programspecifik del.
 • En større del af licensmidlerne skal bindes til produktion ude i landet.
 • DR skal have en professionel bestyrelse 

   

TV 2:

 • Stationen skal privatiseres hurtigst muligt.
 • TV 2's placering skal fastholdes og forankres i Odense.
 • Gennemføre abonnementsbetaling på TV 2's hovedkanal fra 2012.
 • De nuværende reklameregler for TV 2 skal delvis lempes. 

   

TV-REGIONERNE:

 • Den regionale og lokale tv-dækning skal styrkes.
 • Der skal skabes et nyt regionalt tv-selskab, der består af TV 2's nuværende regioner og DR's nuværende regioner.
 • Regionerne skal på sigt have deres egen tv-sendeflade. 

   

FRIT TV-VALG:

 • Alle danskere skal kunne købe deres tv-kanaler enkeltvis eller i meget små pakker.
 • Tilslutningspligt til et særligt antennelaug eller tv-udbyder skal ophæves.
 • Det skal være lettere at skifte udbyder for fællesantenneanlæg og boligforeninger. 

   

DAB – FREMTIDENS RADIO:

 • FMs sendenet skal sluttes i 2016 med en glidende udfasning frem til 2018.
 • Allerede den 1. januar 2011 skal P3 udelukkende sende på DAB. I forbindelse med det kommende udbud af den fjerde FM frekvens skal P3 i øvrigt udliciteres.
 • DAB-sendenettet skal migreres over til den kommende nye standard: DAB+, som giver plads til minimum det dobbelte antal kanaler.
 • KODA/Gramex-afgifterne skal som noget nyt beregnes ud fra den samlede omsætning og ikke på minimumstariffer.
 • Den nuværende DAB Blok 2 skal udbydes i en skønhedskonkurrence. Specifikke krav til typer af kanaler – blandt andet klassisk, jazz og minimum en nyhedskanal og en kultur- og debatkanal.
 • Derudover skal DAB Blok 3 udbygges til DAB+ – og dernæst i udbud.
 • Slut med luksusskat på DAB-radioer i biler.
 • Alle nye biler skal som lovkrav have DAB-radioer som standardudstyr fra 2015. 

 

PUBLIC SERVICE PULJEN:

 • Puljen skal udbygges indholdsmæssigt, så den også fremover kan støtte radioproduktioner og radiodokumentar.
 • Puljens størrelse skal udvides til at rumme minimum 100 mio. kroner hvert år.
 • 25 pct. af produktionerne, som puljen støtter, skal målrettes til børn og unge.
 • Der skal oprettes en lille underpulje, som skal fokusere på dybdeborende journalistik og nyheder. 

   

DE NYE MEDIER:

 • Brugen af nye medier – især internettet – skal styrkes i Folkeskolen og på uddannelsesinstitutionerne.
 • Der skal arbejdes for, at sociale medier udviklet uden for EU's grænser skal overholde EU's lovgivning.
 • Der skal arbejdes for, at medier som Facebook og andre sociale medier bliver unerlagt den danske/europæiske forbrugerlovgivning og medieansvarslov. 

   

COMPUTERSPIL:

 • Det skal undersøges, om computerspil kan anerkendes som en egentligt sprotsgren – e-sport.
 • Gennem vækstfondsmidler er målet at støtte oprettelsen af Det Interaktive Hus med henblik på at understøtte vækst og vidensmiljø på computerspilsområdet.
 • Computerspils og animationsuddannelsen DADIU skal forankres under et ministerium som en anerkendt videregående uddannelse.
 • Der skal udvikles læringsbaserede spil og programmer, der kan bruges i Folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. 

   

OPHAVSRETTEN:

 • Nye beskyttelsesforanstaltninger og forebyggende metoder skal være med til at bekæmpe piratkopiering.
 • Et nyt uafhængigt organ skal kunne tage kontakt til og informere krænkere af ophavsretten – inden politiet inddrages.
Kilde: "Medierne i det nye årtusinde – Venstres medieoplæg februar 2010" 

0 Kommentarer