search

Hovedbestyrelsesmedlem efter kritiseret exit-forløb: Vi vil ikke kunne sige mere

"Vi er gået så langt, som vi kan," siger hb-medlem Per Schultz-Knudsen om udtalelse om Lars Werges og Øjvind Hesselagers exit. Han mener ikke, der er behov for at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde (Opdateret)

Efter skarp kritik for ikke at forklare, hvad forløbet har været om tidligere formand, Lars Werge, og tidligere ansv. redaktør på Journalisten, Øjvind Hesselager, forsøgte Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse i dag udrede forløbet i en udtalelse.

Her lød det, at Lars Werge i pressemeddelelsen om redaktørens fratrædelse havde overskredet det mandat, han havde fået af hb.

Nyt møde mandag

Hovedbestyrelsesmedlem Per Schultz-Knudsen siger, at udmeldingen fra hovedbestyrelsen kommer, fordi medlemmerne i DJ har krav på at få at vide, hvad der sket.

”Vi har kunnet forstå medlemmernes frustration de seneste dage. Vi var i hb ligeså frustrerede over, at vi ikke kunne fortælle noget. Vi havde et hensyn til forbundet og skulle sikre os, at vi var på et juridisk bæredygtig grund, forklarer Per Schultz-Knudsen.

På mandag mødes hovedbestyrelsen for at diskutere et eventuelt ekstraordinært delegeretmøde.

Per Schultz-Knudsen, hvad bliver afgørende for, om der skal indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde?

”Det bliver, om det er medlemmernes ønske. Jeg synes ikke, at vi har brug for at bruge udgifter på et ekstraordinært delegeretmøde. Vi er kommet med vores redegørelse, og vi vil ikke kunne sige mere.”

Vi er gået så langt, som vi kan

Lige nu er det fortsat uklart, hvorfor Øjvind Hesselager skulle fratræde. Den forklaring kommer I ikke til at give?

”Nej. Vi er gået så langt, som vi kan. Det er det samme krav, vi stiller til arbejdsgivere, når DJ-medlemmer fratræder, siger Per Schultz-Knudsen.

Er Øjvind Hesselager og Lars Werges exit begge personalesager, som du ser det?

”På en måde er de begge to personalesager. Men det særlige ved Lars er, at han er valgt til en ansættelse, og det giver noget særlige forhold. Advokaterne siger, at der er videre rammer for, hvad vi kan sige. Medlemmerne har valgt ham, og derfor har de krav på nogle svar, forklarer Per Schultz-Knudsen.

Hvis der er kommet noget godt ud af sagen, er det ifølge Per Schultz-Knudsen, at den har vist, at DJ’s hovedbestyrelse er handlekraftig og god til at samarbejde.

”Der har tidligere været en kritik af kulturen i hovedbestyrelsen. Men de her dage har vist, at de problemer løber vi ikke ind i med den nye hb, siger han.

Debatterede i ni timer

Et andet medlem af hovedbestyrelsen, Karen Hedegaard, siger, at hun som hovedbestyrelsesmedlem har kunnet mærke et stort pres de seneste dage på grund af sagen.

”Det er noget, som virkelig har gjort stort indtryk på mig,” siger hun.

I går holdt hovedbestyrelsen møde til langt ud på natten. Det er en enig hovedbestyrelse, der står bag udmeldingen.

”Vi sad i ni timer, indtil vi alle var trygge, enige og kunne stå sammen om det,” fortæller Karen Hedegaard.

Hvad er det nye, I siger nu?

”Det nye er, at vi beskriver forløbet og fortæller ærligt, at teksten i pressemeddelelsen om fratrædelsesaftalen ikke var sanktioneret, godkendt eller skrevet af hovedbestyrelsen. Det var Lars Werge, der var ansvarlig for den pressemeddelelse, siger Karen Hedegaard.

Werge var en knaldgod formand

Har det her forløb ændret dit syn på Lars Werge?

”Det har det ikke. Han har handlet forkert, men det ændrer ikke på, at han har været en knaldgod formand for DJ,” siger Karen Hedegaard.

Hvor skadelig er den her sag for DJ?

”Jeg håber ikke, at den skader DJ. Nu har vi en ny formand, som er en erfaren næstformand. Mange af medlemmerne i hovedbestyrelsen er unge, men jeg synes, de har taget et stort ansvar i det her vanskelige forløb,” siger Karen Hedegaard.

Karen Hedegaard mener, at meddelelsen fra hb i dag er blevet modtaget godt blandt mange medlemmer.

”Og det er jo en vigtig del af det, at medlemmerne får svar. Måske ikke på det hele, men på noget af det,” siger hun.

Delegeretmøde er ikke billigt

Medlem af hb, Elisabeth Hamerik Schwarz, siger om muligheden for et ekstraordinært delegeretmøde:

”Hvis det er det, medlemmerne vil have, er det dét, de skal få. Men det er ikke billigt, så vi skal kun gøre det, hvis det er absolut nødvendigt,” siger hun.

Elisabeth Hamerik Schwarz understreger ligesom Per Schultz-Knudsen, at selv på et ekstraordinært delegeretmøde vil hb ikke kunne fortælle mere, fordi der er tale om en personalesag.

Hvad siger du til, at man kan sidde tilbage med fornemmelsen af, at hb tørrer ansvaret af på Lars Werge?

”Vi forklarer, hvordan vi mener, at sagen hænger sammen, og så er det op til folk selv, hvordan de tolker det,” siger Elisabeth Hamerik Schwarz.

Som næstformand i Journalisterne i DJ siger hun, at det mest frustrerende ved den første forklaring på Øjvind Hesselagers fratrædelse var, at den angiveligt skyldtes Journalistens redaktionelle linje.

”I skal blive med at holde os i ørerne. Det mener de andre i hb også. Vi skal selvfølgelig kunne tåle at blive set efter,” siger Elisabeth Hamerik Schwarz.

Elisabeth Hamerik Schwarz tror ikke, at diskussion er lukket med dagens redegørelse.

”Jeg tror, at medlemmerne fortsat har spørgsmål. Det er helt fair,” siger hun.

(Opdateret klokken 17:41 med udtalelse fra Elisabeth Hamerik Schwartz)

Kommentarer
9
Michael Kjærgård
04.07.19 19:29
‘Hvis der er kommet noget godt ud af sagen, er det ifølge Per Schultz-Knudsen, at den har vist, at DJ’s hovedbestyrelse er handlekraftig’. Handlekraftig efter flere dages tøven. På hvilken planet?
Fremhævet af Journalisten
Karen Hedegaard
04.07.19 21:06
Kære Michael Kjærgård. Det var vigtigt for os, at hele hovedbestyrelsen blev samlet for at tale tingene igennem, før vi meldte noget ud. Og da vi bor i hele landet, og feriesæsonen er begyndt, så gik der altså fra søndag til onsdag, før vi kunne blive fuldtallige (på nær én). Hilsen Karen Hedegaard
Fremhævet af Journalisten
Nils-Christian Nilson, Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg c.
05.07.19 00:09
'Mange af medlemmerne i hovedbestyrelsen er unge....'. Må vi lige være her, hvad er det dog for et argument at bringe ind i en i øvrigt dum sag. Jeg var til det seneste delegeretmøde, og jeg må sige, at det var de unge, der hyppigt havde mest fornuftigt at sige.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
05.07.19 00:29
DJ-GATE: SÅ KOM VI SÅ LANGT. MEN HVOR ER VI?

I skal i hovedbestyrelsen have oprigtig tak for udtalelsen. Forstår, at det har været hektiske dage på Gammel Strand. Og at I har haft brug for tid til at samles.

Men en anden gang vil I så ikke lige med det samme fortælle, hvad I gør for at håndtere situationen, når der springer to bomber i forbundshuset i løbet af tre dage? - det tager trods alt ikke længere tid at informere, så alle får besked, end det gør at give oplysninger om møder - og formålet med dem - i lukkede fora for på Facebook.

Jeg har brugt lidt tid her til aften på at forstå, hvad der står i udtalelsen. Da Lars Werge lyder til at være forbundets svar på Trump, tager jeg for klarheds skyld ham (næsten) ud af ligningen. Og det samme gælder de - skal vi sige forviklinger - der har været mellem Lars Werge og den øvrige bestyrelse i forløbet. Og så står der, som jeg læser det:

HB bliver med to dages varsel indkaldt til et ekstraordinært lukket hovedbestyrelsesmøde, hvor jeg antager, at der kun er ét punkt på dagsordenen: Den ansvarshavende redaktør på Journalisten.

Lars Werge får under mødet mandat til at ’indlede forhandlinger om en fratrædelsesaftale med daværende chefredaktør på Journalisten.’

Den ansvarshavende fratræder om fredagen, dagen efter hovedbestyrelsesmødet. WOW!

Jeg er fuldt ud indforstået med, at fratrædelsen er en personsag. Derfor forstår jeg også, at jeg aldrig får at vide, hvorfor det var nødvendigt med så akut en indkaldelse af bestyrelsen. Og hvad der er bagrunden for den resolutte eksekvering af Hesselagers exit fra forbundet. Sådan må det være i sådanne situationer. Og I gør ret i at værne om den svage part i denne sag ved at insistere på at respektere tavshedspligten.

Men jeg vil trods det gerne vedstå, at jeg er nysgerrig efter at vide, hvad der har været så presserende, at I akut skulle samles; hvorfor I ikke kunne vente med at behandle sagen som et lukket punkt på et ordinært hovedbestyrelsesmøde?

Derfor håber jeg også langt ind i hjertet, at I ikke er det mindste i tvivl om, at sagen var så presserende, at det var nødvendigt med hastværket. Og at I traf den eneste rigtige beslutning, da I sidste torsdag var forsamlet i forbundshuset. Og at den blev truffet på et oplyst grundlag.

Hvis det derimod skulle forholde sig sådan, at ’slidte relationer mellem parterne’ - som der stod i den nu herostratisk berømte pressemeddelelse - ikke kun er en eufemisme, men rent faktisk er en stor del af forklaringen; at forholdet mellem formand og redaktør var så anspændt, at førstnævnte bare ville af med sidstnævnte. Hvis det forholder sig sådan, har I med udtalelsen i dag smidt Hesselager ind under bussen i stedet for at stå ved, at I er blevet forført - i første omgang ved i al hast at ile til et lukket ekstraordinært møde med ét punkt på dagsordenen. Og i anden omgang ved at give formanden mandat til at forhandle en fratrædelse på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Jeg anerkender, at I som ledelse kan beslutte, at der skal en ny på posten som redaktør af Journalisten. Men som medlem kan jeg ikke acceptere, at I med begrundelsen ’slidte relationer’ losser den ansvarshavende ud af lemmen.

Forstår I da ikke, at manden ER brevet? Forstået på den måde, at så længe den til enhver tid siddende ansvarshavende redaktør af Journalisten efter bedste evne bruger sit mandat til at holde en kritisk redaktionel linje, som gør, at medlemmerne oplever, at de får noget for deres kontingentkroner, skal ingen - og da sket ikke en forbundsformand (iført en ret grøn hovedbestyrelse) - kunne skille sig af med vedkommende.
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
05.07.19 10:18
Tak for info fra hovedbestyrelsen.
Det her er en på alle måder trist sag, som ikke har nogen vindere.
Det var nødvendigt for medlemmerne - i hvert fald for dette medlem - at få den information, selv om jeg godt kan forstå det har været kompliceret for hovedbestyrelsen at navigere i det farvand, hvor man skal informere en bredere kreds om en personalesag.
Til gengæld mener jeg så nu både de involverede parter, den nye formand og bestyrelsen har behov for at komme videre i ro og mag - den ny bestyrelse skal konstituere sig med ny næstformand, tænker jeg.
Og så må den sørge for at undgå vi fremover havner i et kaos som det her.
Til gengæld tror jeg vi som medlemmer må leve med, at måske aldrig helt får at vide, hvad der ligger bag bruddet mellem forbundet og redaktøren af Journalisten.
Det er altså vilkårene i den slags sager de fleste steder i civiliserede samfund - også i vores forbund.
Fremhævet af Journalisten
Karen Hedegaard
05.07.19 10:24
Kære Nille
Når jeg i interviewet siger ‘unge hovedbestyrelsesmedlemmer’, så refererer jeg til, at mange kun har siddet i hovedbestyrelses i cirka to måneder, og så kan det være noget af en opgave at skulle håndtere sådan en sag og måske ikke lige dét, man havde forestillet sig at skulle lave som medlem af hovedbestyrelsen. Og det tillader jeg mig at sige, fordi selv for en gammel ‘rotte’ som mig har det været hårdt...
Min udtalelse var sagt med den allerstørste respekt for vores nye/unge HB-medlemmer.
Hilsen Karen
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
05.07.19 12:44
I et fag hvor flere daglige deadlines er normen, er fire dage til at tage sig sammen simpelthen ikke godt nok.
Fremhævet af Journalisten
Preben Juul Madsen
07.07.19 11:55
Min tillid til Journalistforbundet ligger på linje med min tillid til politikerne, politiet, retsvæsenet, dommerstanden, postvæsenet, advokater og brugtbilsbranchen.
Fremhævet af Journalisten
Preben Juul Madsen
07.07.19 12:02
Er der ytringsfrihed på Journalisten?
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen