Hovedbestyrelsen tog fejl

OPBAKNING. Retten i Svendborg har dømt Bent Jensen til at anerkende, at en række udsagn om artikler af Jørgen Dragsdahl var fremsat med urette, og de blev kendt ubeføjede. Alligevel har hovedbestyrelsen i DJ efter indstilling fra Mediepolitisk Udvalg sagt nej til at støtte indsamlingen til Dragsdahl. Det skete på et tvivlsomt grundlag.    

OPBAKNING. Retten i Svendborg har dømt Bent Jensen til at anerkende, at en række udsagn om artikler af Jørgen Dragsdahl var fremsat med urette, og de blev kendt ubeføjede. Alligevel har hovedbestyrelsen i DJ efter indstilling fra Mediepolitisk Udvalg sagt nej til at støtte indsamlingen til Dragsdahl. Det skete på et tvivlsomt grundlag.
 

I udvalgets indstilling til hovedbestyrelsen kan man læse, at det er en forudsætning for DJ-støtte til et medlems sag, at forbundet fører sagen eller har bestemmende indflydelse på, hvem der gør det. Ellers skal der være tale om en særlig situation, hvis DJ skal støtte.

I indstillingen lægges vægt på, at man den 21. marts 2007 behandlede en ansøgning om at føre injuriesagen for Jørgen Dragsdahl, og at man dengang fik lavet en vurdering i juridisk afdeling. Og så står der:

"Anne Louise Schelin refererede de hidtidige kriterier for DJ's politik med hensyn til at gå ind med støtte i injuriesager, der føres af DJ-medlemmer. Efter en grundig drøftelse var der enighed i Medieudvalget om, at der ikke var belæg for at fravige disse kriterier i den foreliggende sag, som netop er meget politisk. Udvalget fandt også (uden at dette skulle tillægges høj vægt), at det kunne diskuteres, om de omhandlede injurier direkte vedrørte Jørgen Dragsdahls virke som journalist. Anne Louise Schelin blev anmodet om at skrive en begrundelse for afslaget til Dragsdahl, at der var tale om en politisk sag og ikke en sag som følge af Jørgen Dragsdahls journalistiske virke."

Referat af hidtidige kriterier har intet med juridisk vurdering at gøre. Men udvalget enedes alligevel om, at man ikke ville fravige kriterierne.

Men hvad er det helt præcist i forbindelse med skrivning af artikler, der ikke er journalistisk arbejde? Hvis ikke der er tale om en speciel situation, når et medlem af DJ er truet på sit brød af injurier, der er frembragt på grund af hans journalistiske arbejde, og anklager, der er kendt ubeføjede af retten, hvad skal der så til, før hovedbestyrelsen mener, der er tale om en speciel situation?

Beslutningen fra 2007 blev – som begrundet i ovenstående – truffet på et forkert grundlag. Det gælder også den nye beslutning.

– Jan Eskildsen, freelance, Sandvig