Hov, der blev overskud!

TV 2's direktør, Merete Eldrup, overbeviste danskerne om, at TV 2 var på katastrofekurs, og Christiansborg indfriede kanalens drøm om brugerbetaling. Men er TV 2's økonomi virkelig så slem? Nej, siger en ny analyse lavet for Journalisten. TV 2 fordrejede virkeligheden.

TV 2's direktør, Merete Eldrup, overbeviste danskerne om, at TV 2 var på katastrofekurs, og Christiansborg indfriede kanalens drøm om brugerbetaling. Men er TV 2's økonomi virkelig så slem? Nej, siger en ny analyse lavet for Journalisten. TV 2 fordrejede virkeligheden.

SPIN. Hvis ikke politikerne havde givet TV 2 et løfte om brugerbetaling, var den statsejede kanal gået ned. Så kontant var meldingen fra politikerne til seere og vælgere. Det handlede ganske enkelt om TV 2's overlevelse.
"Vi har reddet TV 2 fra konkurs. Det var det, der var det vigtigste," sagde Venstres mediepolitiske ordfører Ellen Trane Nørby, da redningsplanen blev offentliggjort den 9. januar i år.
TV 2 må fra 2012 opkræve brugerbetaling på 20-25 kroner fra alle husstande, der i forvejen har betalings-tv. Samtidig får TV 2 mulighed for at sælge sendenettet og banke gælden ned.
Men en analyse af TV 2's økonomi, som Morten W. Langer, chefredaktør på Økonomisk Ugebrev, har foretaget for Journalisten på baggrund af regnskaberne, viser, at TV 2 er en langt sundere koncern, end ledelsen har givet udtryk for udadtil.
"På den ene side signalerer TV2, at det er et selskab i finansiel krise. På den anden side er den underliggende drift af koncernen som helhed sund. Og sidekanalerne vil antageligt øge overskuddet markant fremadrettet," konkluderer Morten W. Langer i sit notat.
På mediebureauerne er de ikke i tvivl om, at der i høj grad har været tale om spin fra TV 2's side.
»Man har malet et utrolig dystert billede, indtil indtægterne fra brugerbetalingen var sikret. Man har haft en uhørt stor interesse i at få sig selv til at se meget mere nødlidende ud, end man var,« siger Mads Bredal, som er direktør i Carat, der er det mediebureau, som placerer flest reklamer på TV 2.
Først den 20. januar – kun 11 dage efter redningspakken var faldet på plads – meldte TV 2 ud, at de nu havde udsigt til at få et overskud. En melding, der kom som en overraskelse. Trods et hårdt år var det lykkedes TV 2 at vende et forventet underskud på 30-60 millioner kroner til et overskud på 20 millioner kroner.
»Jeg tænkte, at det var mærkeligt, fordi det, vi er blevet præsenteret for, er scenarier, som viste et underskud,« siger Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, der synes, det er positivt, at TV 2 kom ud med et overskud frem for et underskud.
Reporter Vagn Simonsen var en af dem, der mistede jobbet. Først havde TV 2 råd til både nye
kanaler og en helikopter. Bagefter stod den pludselig på massefyringer. Alligevel blev Vagn Simonsen ikke overrasket, da han hørte om overskuddet.
»Hvis en arbejdsgiver gerne vil fyre, skal vedkommende bare hævde, at der er krise,« konstaterer han.
Hvis TV 2 havde ønsket massiv omtale af det overraskende overskud, kunne koncernen have valgt en bedre dag. Nyheden blev sendt ud den 20. januar – netop den dag, hvor Barack Obama blev indsat som præsident i USA.

Ulven kommer
AFTALEN OM BRUGERBETALING var kommet i stand efter et år med den ene katastrofeudmelding efter den anden på TV 2:

I slutningen af marts 2008 præsenterede TV 2 et årsregnskab for 2007 med et historisk underskud på 213,5 millioner kroner.
Samtidig meldte TV 2 ud, at de også forventede et underskud i 2008 på 120-140 millioner kroner.
Bankerne smækkede ifølge TV 2 kassen i og ville ikke låne koncernen flere penge, så TV 2 gik til politikerne og bad om et statslån på omkring en halv milliard kroner.
200 stillinger skulle nedlægges for at rette op på økonomien.

De barske meldinger fik politikerne ud af busken. Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers blev sat til at kigge TV 2 over skulderen. Der blev ligefrem nedsat en arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, Kulturministeriet, TV 2 og
PricewaterhouseCoopers.
Medieordfører Henriette Kjær (K) ville gerne have vidst, at TV 2 havde udsigt til overskud. Politikerne var tvunget til at finde en langsigtet løsning, men udsigten til sorte tal på bundlinjen kunne have påvirket størrelsen af brugerbetalingen, mener hun.
»Vi havde nok diskuteret betalingsordningen noget mere og stillet flere spørgsmål til den, hvis vi havde kendt til det kommende overskud,« siger Henriette Kjær. ≥

En sund virksomhed

TV 2 OVERDREV PROBLEMERNE GROFT. Det har konkurrenter og tidligere chefer som Per Mikael Jensen længe påstået. Nu får de opbakning fra en uventet kant.
Chefredaktør på Økonomisk Ugebrev Morten W. Langer har gennemgået TV 2-koncernens regnskab for 2007 og halvårsrapport for 2008 for Journalisten. Han skriver i et notat, at han savner sammenhæng mellem de ord, ledelsen bruger i beretningen, og tallene i regnskaberne. Ledelsen giver simpelthen et "fordrejet" billede af TV 2's evne til at tjene penge. Når regnskabet viser et voldsomt underskud på 213,5 millioner kroner, skyldes det en masse negative poster, som kun vil dukke op i regnskabet dette ene år.
»Hvis man kigger på den underliggende drift, så ser 2007 ud til at have været et okay år for TV 2 og næsten lige så godt som 2006. Af- og nedskrivningerne er bemærkelsesværdigt store, og de virker ikke særlig godt forklaret. Det lugter lidt af, at de har haft enormt travlt med at nedskrive en hel masse ting. Det gør man ofte, når man har en interesse i at vise et resultat, der ikke er særlig godt,« siger Morten W. Langer.
Morten W. Langer kalder de 213,5 millioner kroner i 2007 et »formelt underskud«, fordi det ikke skyldes driften. I 2007 af- og nedskrev TV 2 med hele 292,7 millioner kroner. Værdien af programtilladelsen frem til 2014 for TV 2 Radio på 138 millioner kroner blev for eksempel fjernet med et pennestrøg, selv om det senere viste sig muligt at føre stationen videre med et nyt navn. Der var også engangsomkostninger til fratrædelser og flytning samt startomkostninger på hele to nye kanaler, TV 2 Sport og TV 2 News.
De to nye kanaler ser endda ud til fremover at kunne blive glimrende forretninger på grund af de solide kabelindtægter, konstaterer Morten W. Langer. Han finder det på den baggrund også usandsynligt, at ledelsens pessimistiske forventninger om et kæmpe underskud i 2008 skulle blive indfriet.
Morten W. Langer kalder det mærkværdigt, at bankerne skulle have sagt nej til at låne TV 2 flere penge. Dels fordi TV 2 er statsejet, og det er svært at forestille sig, at staten vil lade TV 2 krakke. Dels fordi TV 2's underliggende forretning ser fornuftig ud i 2007-regnskabet. Hvis man ser bort fra af- og nedskrivninger, gav TV 2 et overskud på mere end 150 millioner kroner i 2007.
»Selv efter alle af- og nedskrivninger har TV 2 jo en soliditet på 35 procent. Det er virkelig godt at eje en så stor andel af sine egne aktiver som udstyr og bygninger,« siger Morten W. Langer.
Når Journalisten spørger bankerne, om det er korrekt, at de har sagt nej til lån, så afviser de at svare med henvisning til kundefortrolighed.
I regnskabet for 1. halvår 2008 bider Morten W. Langer mærke i, at TV 2 Sport og TV 2 News er blevet overskudsforretninger med udsigt til en god indtjening, ligesom kanalerne Zulu, Charlie og Film allerede tjener gode penge. Han finder det svært at forklare, hvorfor ledelsen tegner et billede af et selskab i finansiel krise, når driften er sund.
TV 2's direktør Merete Eldrup afviser enhver beskyldning om, at TV 2 har malet himlen sort for at opnå politisk tilsagn om brugerbetaling.
»På ingen måde. Jeg kan ikke se noget som helst formål med at forsøge at tegne et dystert billede af en virksomhed. Tværtimod prøver vi at komme ud af den situation, vi er i. Vi har fremlagt det så nøgternt og reelt, som vi synes, at det ser ud,« siger hun.
Hun medgiver dog, at det stærkt negative resultat i 2007 kan have påvirket forventningerne til 2008.
»Vi var som brændte børn,« forklarer Merete Eldrup.
Bestyrelsesformand Lars Liebst gør opmærksom på, at han og Merete Eldrup kort forinden – i slutningen af 2007 – havde overtaget ansvaret for en virksomhed, der havde budgetteret alt for optimistisk.
»Vi holder os til den sandhed, der bliver afspejlet i vores årsrapporter, og de månedlige regnskaber. Det er rigtig vigtigt, at vi afspejler den virkelighed, vi befinder os i. Jeg tror ikke, at jeg behøver at udtrykke det klarere, for der er sket noget andet på stationen de seneste par år, og nu vil vi gerne tilbage på et ordentligt grundlag,« siger Lars Liebst. ≥


Et es i ærmet

DEN BRÆNDTE LEDELSE på TV 2 opererede faktisk med en reserve til det uforudsete på 60 millioner kroner i 2008. Det kommer frem, når Merete Eldrup skal forklare, hvordan TV 2 kunne forudse et underskud på op til 140 millioner kroner i foråret 2008 og ende på et plus på 20 millioner kroner samme år.
Så sent som den 20. oktober 2008 meddelte TV 2, at koncernen ventede et underskud på regnskabet i 2008 på 30-60 millioner kroner. Trækker man reserven ud, ville TV 2 altså allerede i efteråret 2008 kunne have meddelt offentligt, at man ventede overskud. Det ville vel at mærke have været, før de politiske forhandlinger om nødhjælp gik i gang.
Den mest svingende og dermed mest uforudsigelige post i TV 2's regnskab er indtjeningen fra reklamer. Men allerede den 11. november var der deadline for booking af reklamer på TV 2 for resten af 2008, og dermed burde TV 2 have haft overblik over deres økonomi, lang tid før de meldte ud, at de ventede overskud. Det oplyser to af landets største mediebureauer.
»Hvis de lige skal have et par dage til at lægge tallene sammen, så vil de den 12. eller den 13. november have tæt på 100 procents sikkerhed om, hvor de ender med tv-bookingen,« siger trading director i OMD Claes Braagaard.
Samme vurdering kommer fra mediebureauet Carat.
På mediebureauerne er de ganske overbeviste om, at det er ønsket om brugerbetaling, der har fået TV 2 til at gå stille med dørene om deres forventede overskud.
»Jeg tror ikke, man skal være blind for, at der har været en masse politisk spin omkring brugerbetalingen. Det ville være dårligt spin at melde et forventet overskud ud,« siger trading director Claes Braagaard.
Merete Eldrup forklarer, at TV 2 ikke ønskede at overbebyrde offentligheden med usikre tal hver eneste måned.
»Vi kunne sikkert godt have meldt det ud midt i december, men når vores resultat ikke ramte det, vi sagde, så var det også, fordi vi opererede med et noget større spænd, og vi går altså ikke ud med noget i både oktober, november, december og januar. Vi havde besluttet os for at vente med at melde ud, til året var gået,« siger Merete Eldrup.


Uvidende polititkere
MERETE ELDRUP UNDERSTREGER
, at selv om TV 2 ikke meldte et forventet overskud ud i offentligheden, så fik ejerne besked om blandt andet reserven på de 60 millioner kroner.
»Vi er blevet kigget fuldstændigt i kortene. Alt, hvad vi har haft, har PricewaterhouseCoopers, Kulturministeriet og Finansministeriet haft. Der er ikke blevet skjult noget for nogen,« siger Merete Eldrup.
Alligevel fik politikerne bag aftalen om TV 2 ikke besked. De hørte om overskuddet samtidig med alle andre. Kontorchef i Kulturministeriet Jesper Hermansen forklarer, at politikerne ikke blev orienteret, fordi det ikke skønnedes at være relevant. Grundlaget for redningsplanen handlede ikke om 2008, men om fremtidsudsigterne for TV 2, forklarer han.
Medieordfører Henriette Kjær ville dog gerne have vidst, at TV 2 havde en reserve og dermed udsigt til overskud.
»Netop ordet "underskud" er med til at understrege, at deres situation er dårlig. Det betyder meget psykologisk. Vi var jo meget interesserede i at få alle oplysninger, så vi kunne træffe en så rigtig beslutning som muligt,« siger Henriette Kjær.

De hemmelige prognoser

I MERETE ELDRUPS OPTIK er det imidlertid »fløjtende ligegyldigt«, om TV 2 var kommet ud med et underskud på 30 millioner eller et overskud på 20 millioner kroner i 2008. Udsigterne for TV 2's hovedkanal var så dårlige, at der var brug for brugerbetaling på længere sigt. Ikke mindst set i lyset af overgangen til digitalt tv.
Grundlaget for den politiske aftale var ikke
resultatet for 2008, men at Pricewaterhouse
Coopers havde opstillet dystre prognoser for TV 2 i årene 2009 til 2013. Denne udlægning bekræfter mediepolitikerne bag aftalen om brugerbetaling i store træk. De ville gerne have haft bedre besked om TV 2's økonomi, men uanset om der havde været overskud, så var prognoserne udslagsgivende.
»Det handler ikke om 2008. For os har hele processen handlet om at lave noget, som kunne sikre, at vi også langsigtet har et stærkt TV 2,« siger medieordfører for Dansk Folkeparti Karin Nødgaard.
Prognoserne i PricewaterhouseCoopers analyse er dog fortrolighedsstemplede, så offentligheden har ikke mulighed for at gå tallene efter i sømmene. Kulturministeriet har givet aktindsigt i analysen, men de fleste tal og prognoser er overstreget af hensyn til TV 2's konkurrencesituation.
Journalist Vagn Simonsen konstaterer, at man kan bruge tal til lidt af hvert, uanset om de er fortrolige eller ej. Efter fyringen har han realiseret sin drøm om at læse sprog og kultur på fuld tid. Han er ikke bitter over forløbet, men ser det lidt skråt fra oven.
»Tal er ligesom bibelcitater. Man kan bruge dem, som man vil.« •

 

 

TV 2 I RAMPELYSET

16. januar 2008
TV 2 melder ud, at et forventet overskud i 2007 på 100 millioner kroner er blevet til et forventet underskud på omkring 200 millioner kroner.

26. marts 2008
TV 2 præsenterer et regnskab, der viser et underskud på 213,5 millioner kroner. Samtidig melder ledelsen ud, at den også venter et stort underskud i 2008. Omtrent 200 medarbejdere skal fyres.

10. juni 2008
Direktør Merete Eldrup fortæller, at bankerne ikke vil låne TV 2 penge og beder staten om hjælp.

11. oktober 2008
Direktør Merete Eldrup kalder det en midlertidig løsning, da kulturminister Brian Mikkelsen lover at hjælpe TV 2 med gælden på omkring en halv
milliard.

20. oktober 2008
TV 2 opjusterer forventningerne, men venter fortsat underskud på 30 – 60 millioner i 2008. Alt er i spil for at redde TV 2, siger direktør Merete Eldrup

21. oktober 2008
Direktør Merete Eldrup melder ud, at det er "bydende nødvendigt", at politikerne ændrer rammerne for TV 2. Hun foreslår brugerbetaling eller reklameafbrydelser.

9. januar 2009
Politikerne beslutter at give TV 2 lov til at opkræve brugerbetaling og sælge sendenettet.

20. januar 2009
Direktør Merete Eldrup bekræfter over for Ekstra Bladet, at mellem 20 og 80 chefer fik mellem 10.000 og 100.000 kroner hver i bonus i 2008.

20. januar 2009
11 dage efter politikernes løfte om brugerbetaling melder TV 2 ud, at det ventede underskud er blevet til et overskud på 20 millioner kroner.

0 Kommentarer