Hot stuff

Vi nærmer os et stort jubilæum. Den slags er altid gode, når mediefolket skal sætte fokus på svære emner. Denne gang måske det sværeste. Næste år er det 25 år siden, at den første rapport udkom fra FN’s klimapanel. Dermed blev klimaforandringerne sat på dagsordenen. Også mediernes. Tallene fremstår dramatiske.

Den seneste rapport – 2007 – varslede en fordobling af CO2-indholdet i atmosfæren i midten af århundredet og mulige temperaturstigninger på mellem 2 og 4,5 grader.
Den næste hovedrapport kommer efter planen til oktober og lanceres under stort medieståhej på et seks dages langt møde i København.

For perspektivets skyld:
Information citerede i april chefen for Verdensbanken, Jim Yong Kim, for, at 40 procent af det dyrkbare areal i Afrika forsvinder ved en opvarmning på to grader. Og Bangkok vil stå under vand.
”Om 10 år, 15 år, når kampe bryder ud på grund af manglende adgang til vand og føde, vil vi alle sidde og tænke: Gisp, hvorfor gjorde vi dog ikke noget dengang?” lød det fra bankchefen.
Klimaet er ganske enkelt en politisk kampzone på internationalt plan. Det er videnskabelig substans. Og det har konsekvens for den enkelte.

Det er kort sagt godt stof for historiefortællere. Nærmest bedre end VM i fodbold og folkemøde.
Mens videnskaben siger, at temperaturerne stiger på grund af udledning af drivhusgasser, så er danske avisers dækning af klimaet styrtdykket siden de glade dage i 2009 med COP15 på dansk jord. Det sker på trods af, at de samme aviser dengang varslede store forandringer og fokusskifte.

Og faktum er også, at selv om COP15 satte rekord som klimavenlig medieevent, var alle gode erfaringer glemt, da DR lavede Melodi Grand Prix fem år senere.
Kort sagt: Både hvad angår dækningen, og hvad angår de konsekvenser, vi som fag tager, har vi foretaget bemærkelsesværdige valg. Og fravalg.
Måske er klimaet for uhåndterbart, fordi det ikke rummer dramatiske billeder eller umiddelbare konsekvenser, man kan handle på her og nu.

Midt i agurketiden dykker Journalisten ned i klimadækningen. Vi er ikke moraliserende eller aktivistiske. Vi undersøger, hvordan et vigtigt emne bliver håndteret. Og giver en ide eller to til, hvordan stoffet også kan angribes.
Hvordan brander man for eksempel som kommunikationsafdeling Landbrug & Fødevarer klimavenligt, når gassen fra en ko sviner mere end en Volkswagen?
Og lad det så blive sommer. Og gerne en af de varme!

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right