Horsens Folkeblad undgår fyringer, men…

Frivillige fratrædelser, nedlæggelse af praktikantstillinger og lukning af et ugentligt tillæg. Det er konsekvenserne af sparerunden på Horsens Folkeblad. Men selv om avisen undgik fyringer, så er folk bekymrede, fortæller tillidsrepræsentant Thomas Schütt.

Frivillige fratrædelser, nedlæggelse af praktikantstillinger og lukning af et ugentligt tillæg. Det er konsekvenserne af sparerunden på Horsens Folkeblad. Men selv om avisen undgik fyringer, så er folk bekymrede, fortæller tillidsrepræsentant Thomas Schütt.

Medarbejderne på Horsens Folkeblad slap med skrækken i denne omgang.

Den drastiske spareplan på 5,6 mio. kroner og de konkrete trusler om fyringer er netop endt med en løsning, hvor det ikke bliver nødvendigt at afskedige folk.

»Vi slipper for fyringer. Og det er vi jo glade for,« fortæller Thomas Schütt til Journalisten.dk.

I alt er der to kollegaer, der fratræder frivilligt. Desuden nedlægges to praktikantstillinger. Endvidere er der to medarbejdere, der går ned i tid. Og endelig er det slut med at ansætte redaktionelle vikarer

Samtidig mister de redaktionelle medarbejdere en lønforhøjdelse på 1 pct, som de ellers oprindeligt var blevet lovet.

»Vi har valgt en nulløsning, som flere andre steder,« siger avisens tillidsrepræsentant.

Ifølge den oprindelige spareplan fra bestyrelsen til ledelsen på Horsens Folkeblad, var målet at spare 5,6 mio. kroner, hvoraf den redaktionelle del udgjorde de 2,6 mio. kroner – svarende til seks årsværk.

Det beløb er nu fundet.

Men derudover er det besluttet, at avisens ugentlige tillæg om torsdagen, "Indtryk", ophører efter sommerferien. Og som en konsekvens af de færre medarbejdere på redaktionen, der hidtil har talt knap 50 personer, skal der også skæres ned på eftertjek af siderne i avisen – inden den sendes til tryk.

»Folk er lettede over, at vi undgik fyringer. Men vi er bekymrede, fordi det har nogle konsekvenser, det her. Der bliver færre mand til at varetage opgaverne. Og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at løbe stærkere,« siger Thomas Schütt og tilføjer, at kollegaerne derfor har blandede følelser – trods glæden over at have undgået fyringer.

»Kollegaerne har været meget villige til at give sig på nogle områder. Det synes jeg egentligt er mget flot. Vi har strukket os langt. Og nu er det ledelsens opgave at få tingene til at fungere.«

Ifølge Thomas Schütt undrer de ansatte sig i øvrigt stadig over spareplanen.

»Vi har jo en stor egenkapital på 125 mio. kroner. Derfor har vi hele tiden undret os over, at det skulle være nødvendigt,« siger han.

0 Kommentarer