HØJESTERET GAV MEDHOLD

Dansk Journalistforbund, Danske Dagblades Forening og Ekstra Bladet har sammen vundet en principiel sag om navneforbud, der var kørt helt op til Højesteret.

Dansk Journalistforbund, Danske Dagblades Forening og Ekstra Bladet har sammen vundet en principiel sag om navneforbud, der var kørt helt op til Højesteret.

Det er nu fastslået, at journalister også kan få hævet navneforbuddet i sager, der er begyndt før 1.oktober 1999, hvor de nye regler for journalister trådte i kraft.

Baggrunden for dommen var temmelig paradoksal. Journalisterne Jan Michaelsen og John Mynderup, begge fra Ekstra Bladet, havde kæret navneforbud til Østre Landsret i to forskellige sager.

Kendelserne kom samme dag, men havde hvert sit bud på en fortolkning. Den ene kendelse sagde, at loven også gjaldt for kendelser afsagt før lovens ikrafttræden. Den anden sagde det stik modsatte.

Men nu har Højesteret altså afklaret den juridiske forvirring.

Læs mere om navneforbud i JOURNALISTEN nr. 10,16,17,19 og 20 fra 1999, og nummer 3 fra i år.

0 Kommentarer