Højere kontingent og nye formænd til debat

De kommende uger holder kredse og specialgrupper i DJ generalforsamlinger. Blandt emnerne er etik, efteruddannelse, kontingentforhøjelser og markedsføring via Facebook. Læs her, hvad der sker i din kreds og gruppe.

De kommende uger holder kredse og specialgrupper i DJ generalforsamlinger. Blandt emnerne er etik, efteruddannelse, kontingentforhøjelser og markedsføring via Facebook. Læs her, hvad der sker i din kreds og gruppe.

Kommunikationsgruppens generalforsamling bliver et tilløbsstykke i år. Der kommer 100 medlemmer, og der er dermed næsten udsolgt til arrangement, hvor Stein Baggers kommunikationsrådgiver, Erik Ove, også kommer og taler. Ved selve generalforsamlingen forventer K-formand Lars Elmsted en livlig debat om bestyrelsens oplæg til en etik for kommunikatører: »Det er dejligt med et emne, der kan få folk op af stolene.« Det skal også diskuteres, om man ønsker et tættere samarbejde med The International Association of Business Communicators med de muligheder for synergi og medlemsfordele, det kan give.
(27. februar)

DJ:Fotograferne holder sin 10. generalforsamling ved et arrangement på Borups Højskole i København med oplæg af blandt andre kunstfotografen Nicolai Howalt. Et af emnerne i formand Peter Thornvigs beretning er behovet for at udvikle uddannelsen af fotograferne – gerne i samarbejde med Mediehøjskolen (Den Grafiske Højskole). I fremtiden er det ikke nok at kunne trykke på en knap. Fotografer skal være aktive medspillere, der kan arbejde med strategiplanlægning. Fotografuddannelsen er en erhvervsuddannelse, og det begrænser mulighederne for videreuddannelse.
(28. februar)

Distriktsbladsgruppen diskuterer blandt andet arbejdsgivernes ønske om flere fotograferende journalister. I dag er der en forsøgsordning med fotograferende journalister på JydskeVestkysten, og det ønsker Politikens Lokalaviser og Berlingske Lokalaviser udbredt til hele landet. Formand Henrik Rath Paulsen forventer også en livlig diskussion af forslaget fra DJ’s hovedbestyrelse om, at mellemledere skal kunne være medlemmer i DJ.
(7. marts)

TV-gruppen holdt generalforsamling allerede i januar. »Det var meget fredeligt,« siger formand Nicolai Würtz. TV-gruppens medlemmer har ofte tidsbegrænsede ansættelser og ingen tillidsrepræsentant, de kan henvende sig til på arbejdspladsen. For at styrke netværket blandt medlemmerne har TV-Gruppen oprettet en gruppe på Facebook. »Jo mere erfaring vi får som specialgruppe, desto mere går det op for os, at folk har behov for at være en del af et netværk,« siger Nicolai Würtz.
(29. januar)

Visuelt Forum har rundet de 10 år og medlem nummer 500. Specialgruppen fik ny hjemmeside og præsentationsfolder i 2008. Der er afholdt 17 medlemsarrangementer, blandt andet en studietur til London med deltagelse af 40 medlemmer. Ledigheden er faldet fra omkring 15 procent for tre år siden til lidt over syv procent. Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde for bedre efteruddannelse for medlemmer, der ikke har ret til betalt efteruddannelse, og presse på for, at Update laver flere relevante kurser.
(8. marts)

Organisationsgruppen fik med Jørn Albertus ny formand ved sidste generalforsamling. 2008 blev et år med flere aktiviteter i gruppen, blandt andet “bladudvikling og “bladet på nettet”, som blev afholdt i København og Århus. Et besøg hos Boliglejernes Landsforening med efterfølgende besøg i en ghetto blev aflyst på grund af manglende tilmelding. For at holde det samme aktivitetsniveau indstiller bestyrelsen til, at kontingentet stiger fra 10 til 25 kroner. Næstformand i bestyrelsen Michael Bræmer træder tilbage.
(24. februar)

FreelanceGruppens generalforsamling i Middelfart kommer især til at handle om efteruddannelsespuljen og muligheden for efteruddannelse til alle. Bestyrelsen i FreelanceGruppen har opfordret alle medlemmer til at melde sig som delegerede, når efteruddannelsespuljen skal til afstemning på DJ’s delegeretmøde. Ifølge formand Kristian Melgaard har det været svært at skabe fælles fodslag blandt freelancerne hos Egmont og Berlingske Media. »Folk kommer ikke til arrangementerne – måske fordi de er bange for at miste en god kunde. Men aftalen med Aller viste jo netop, at man godt kan stå fast på sine rettigheder uden at blive blacklistet bagefter,« siger han.
(7. marts)

Danske Bladtegnere er efter nogle tumultagtige år på grund af Muhammed-tegningerne tilbage i en mere rolig gænge. Det har givet tid til et gennemgribende redesign af hjemmesiden, som vil blive præsenteret på generalforsamlingen. På den nye hjemmeside vil der være et debatforum, bladtegnerne kan selv opdatere deres profiler, og man kan tilmelde sig foreningens nyhedsbrev.
(25. marts 2009)

Kreds 1 har udarbejdet et arbejdsprogram med fokus på sundhed på arbejdspladserne, som kredsen vil forelægge ved generalforsamlingen, og har ligeledes arbejdet med mentorordningen, som nu har 30 par. Der har været holdt flere fyraftensarrangementer om politisk journalistik og brug af Facebook. I 2009 vil kredsen have fokus på sundhedsprogrammet. Næstformand Kenni Leth genopstiller til posten.
(2. marts)

Kreds 2 har i 2008 afholdt efteruddannelse med støtte til medlemmer, som ikke havde mulighed for at betale kurserne fuldt ud. Kredsen forsætter med efteruddannelsestilbud i 2009 i samarbejde med kreds 1, hvilket også gør sig gældende med mentorordningen. (15. februar)

Kreds 3 har været på EU-studietur til Bruxelles, ligesom kredsen har afholdt et arrangement med blandt andre Mikael Kamber om dagbladenes fremtid. I 2009 vil kredsen holde arrangementer om kvindehandel, et debatmøde med en tidligere PET-chef samt tage på studietur til Bonn og Köln.
(3. marts)

Kreds 4 har brugt tid på at finde ud af, hvilke specialgrupper medlemmerne hører under, og vil fortsætte med at holde en tættere kontakt til specialgrupperne i 2009. Kredsen har ligeledes arrangeret et kursus for journalister med forfatterdrømme. Enkelte medlemmer af bestyrelsen vil gå af på generalforsamlingen.
(25. februar)

Kreds 5 har uden held forsøgt at stable en række mindre fagfestivaler på benene i samarbejde med kreds 4 og kreds 6. I april afholder kommunikationsnetværket Midt-Vest et fyraftensarrangement i samarbejde med Region Midtjylland. 25. februar uddeler kredsen den lokale hæderspris Den gyldne blok.
(25. februar).

Kreds 6 skal have ny formand, idet Allan Gregersen ikke genopstiller. I stedet stiller næstformand Villy Dall op til formandsposten. Kredsen har i 2008 afholdt sin årlige faglige højskole, som også i 2009 vil blive afholdt som et tredagesseminar. Kredsen har ligeledes afholdt efteruddannelse for medlemmerne.
(4. marts).

Kreds 7 (Grønlandskredsen) har holdt flere kurser for tillidsrepræsentanter. På et seminar i december blev det besluttet at arbejde hen imod et nærmere samarbejde med andre organisationer, for eksempel lærerne, sygeplejerskerne og andre sundhedspersonalers, først og fremmest på det praktiske plan. På længere sigt dog også med tanke på måske at lægge nogle organisationer sammen, men kreds 7 har ingen intentioner om at forlade DJ. (28. februar).

Kreds 9 har i 2008 stablet en mentorordning med cirka 10 par på benene og har styrket samarbejdet med andre kredse. Mentorordningen og mere efteruddannelse skal i 2009 bruges til at hjælpe især freelancere ud af den forventede stigende arbejdsløshed. Kredsbestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om vederlag til bestyrelsesmedlemmer, der yder en særlig indsats, for at tiltrække flere til bestyrelsesarbejdet.
(1. marts).

KaJO (SDU) har i 2008 uddelt Se og Hør-prisen på 15.000 kroner til praktikant Sara Maria Glanowski som belønning for en artikelserie om Polen, ligesom KaJO har været med til at sikre journaliststuderende en billig forsikring gennem DJ. Planerne for 2009 er at lave en legathåndbog for journaliststuderende og sammen med DJstud at arbejde på en diskussion omkring brugen af pressekortet.
(14. marts)

KaJ (DJH) har brugt 2008 på at udvikle en smiley-ordning for praktiksteder ud fra en række objektive vurderinger. Alle journaliststuderende modtager derfor en blanket, og resultaterne vil kunne læses på et website, som KaJ opretter. Sammen med DJstud har KaJ været med til at ændre praktikansættelsesvilkårene. Efter DJH’s fusion med Den Grafiske Højskole har KaJ optaget elever fra tv- og medieuddannelserne og er nu oppe på 1.000 medlemmer.
(14. marts)

JR (RUC) har i 2008 samarbejdet med KaJO og KaJ om ændring af ansættelsesreglerne for praktikanter på “panikdagen”, således at ansættelsesaftaler med praktikanter først må underskrives, når alle ansøgninger er læst af praktikstederne. Journalistuddannelsen på RUC gøres længere, og JR har derfor holdt et debatmøde om indholdet i den udvidede uddannelse. Planerne for 2009 byder blandt andet på et debatarrangement om Israel/Gaza-konflikten.
(27. februar).

Forum for Billedmedieoversættere (FBO)
Retten til at gøre sit arbejde godt – og leve af det – bliver hovedtemaet på generalforsamlingen i Forum for Billedmedieoversættere (FBO). FBOs medlemmer laver typisk undertekster til tv-programmer og biograffilm. Gruppen har de seneste 10-15 år oplevet en reallønstilbagegang. En af forklaringerne er, at mange billedmedieoversættere ikke er organiseret, og det gør det sværere at lægge pres på arbejdsgiverne, fortæller FBO-formand Christina Estrup.
(28. marts)

0 Kommentarer