Høj arbejdsløshed blandt fotografer, grafikere og freelancere

Ledigheden i Journalistforbundet er faldet, men nogle faggrupper kæmper fortsat med en arbejdsløshed på omkring 20 procent. Fjernelsen af portostøtten til fagbladene er en af årsagerne. ARBEJDSLØSHED. Det går langsomt den rigtige vej med beskæftigelsen for medlemmerne af Dansk Journalistforbund (DJ).

Ledigheden i Journalistforbundet er faldet, men nogle faggrupper kæmper fortsat med en arbejdsløshed på omkring 20 procent. Fjernelsen af portostøtten til fagbladene er en af årsagerne.

ARBEJDSLØSHED. Det går langsomt den rigtige vej med beskæftigelsen for medlemmerne af Dansk Journalistforbund (DJ). Arbejdsløsheden toppede i december 2003 med en beregnet fuldtidsarbejdsløshed på 10,3 procent. I december 2004 var samme tal faldet til 9,9 procent. Men bag gennemsnittet gemmer sig nogle grelle ledighedstal for flere specialgrupper i DJ:

Hos Fotograferne og Visuelt Forum er omkring 20 procent af medlemmerne ledige, hvis man omregner ledig-heden til fuldtidsstillinger. I TVGRUPPEN ser det ikke meget bedre ud med 14 procent, mens FreelanceGruppen har en beregnet fuldtidsledighed på 13 procent.

Det viser de nyeste tal fra DJ.

De fire faggrupper tæller sammenlagt en fjerdedel af medlemmerne i DJ, hvis man ikke medregner forbundets elevmedlemmer og pensionister, som jo ikke er berørt af ledighed. Fraregner man de fire grupper med den højeste arbejdsløshed, viser det sig, at de resterende medlemmer af DJ slås med cirka otte procent ledige – omregnet til fuldtidsstillinger.

Formanden for FreelanceGruppen, Kenneth Wöhlisfelt, er ikke glad for at høre de høje ledighedstal.

»Det er for højt. Min værste forudanelse går desværre i opfyldelse,« siger Kenneth Wöhlisfelt.

Han mener, at den stigende arbejdsløshed blandt andet skyldes, at mange nyuddannede uden job melder sig ind i FreelanceGruppen.

»Det er jo bedre at sige, at man er freelancer, end at man er arbejdsløs. Det er meget forståeligt,« siger formanden for FreelanceGruppen.

Han har dog selv nok at lave og har sin egen opskrift.

»Jeg er sådan et multimediemenneske. Jeg laver tv, web og skriver lidt. Det betyder, at jeg ikke kun har én hest at ride på. Og det tror jeg er den måde, man som freelancer kan overleve på – at have mange kompetencer,« siger Kenneth Wöhlisfelt, der derfor er godt tilfreds med, at FreelanceGruppen arbejder tæt sammen med Journalistforbundets Udvikling & Kompetence (tidligere JobService).

Værst står det til for medlemmerne af Visuelt Forum, som ifølge forbundets seneste tal har en fuldtidsledighed på 19,8 procent, mens hele 29,3 procent er berørt af ledighed.

Formanden for Visuelt Forum, Karen Hedegaard, understreger, at tallet havde været lavere, hvis man også havde medregnet i-medlemmerne (interesse-medlemmer, der ofte er medlemmer af en medarbejderforening).

»Men det ændrer altså ikke ved, at tallet er alt, alt for højt,« siger Karen Hedegaard, der nævner fjernelsen af portostøtten i marts sidste år som en væsentlig årsag til, at næsten hvert tredje af hendes medlemmer er berørt af ledighed.

På spørgsmålet om, hvad der skal til for at få flere grafikere i arbejde, er hendes korte svar:

»Efteruddannelse, efteruddannelse og efteruddannelse.«

Det er konsulent Per Nielsen i DJs Udvikling & Kompentence i udgangspunktet helt enig i.

»Jeg er ikke blind tilhænger af, at man bare skal blive dygtigere og dygtigere inden for sit snævre fagområde. Et godt råd er at gøre sine kompetencer bredere og dermed blive mere attraktiv for en større del af arbejdsmarkedet.

– Vil I foretage jer noget målrettet for de her grupper, som har en høj arbejdsløshed?

»Ja, det vil vi, og det sker bedst i dialog. Vi prøver hele tiden at være opmærksomme på den slags forskelle,« siger Per Nielsen, men understreger, at der ikke er ressourcer til at sætte al energien ind på kun de mindre grupper.

Indsatsen for ledighedsramte grupper vil blandt andet være at afholde kurser og forsøge at påvirke Den journalistiske Efteruddannelse til at målrette efteruddannelse til mindre faggrupper.

 • Følgende specialgrupper i Dansk Journalistforbund har flest ledige:

  Fotograferne (fotografer og billedteknikere, der primært er beskæftiget inden for områderne reklame, kommunikation og information. Altså ikke pressefotografer, som er i Pressefotografforbundet): Medlemmer: 414 / beregnet fuldtidsledige: 85 (20,5 %)

  Visuelt Forum (grafikere, grafiske designere, nyhedsgrafikere, illustratorer, web-designere): Medlemmer: 202 / beregnet fuldtidsledige: 40 (19,8 %).

  TVGRUPPEN (idéudviklere, tv-fotografer, manuskript-forfattere, producere og andre inden for tv-miljøet, der ikke er tilknyttet en medarbejderforening): Medlemmer: 264 / beregnet fuldtidsledige: 37 (14 %).

  FreelanceGruppen: Medlemmer: 1.463 / beregnet fuldtidsledige: 189 (12,9 %).

  Kilde: De seneste tal fra Udvikling & Kompetence. Opgørelsen gælder personer, der både er medlemmer af DJ og Journalistforbundets A-kasse.

0 Kommentarer