Højesteret slår dom fast: Ny lov om whistleblowere hjælper ikke Bitten Vivi

Bitten Vivi Jensen tog oplysninger om sagsbehandling af 89 Frederiksberg-borgeres førtidspension med hjem, inden hun blev fyret og gav oplysninger videre til avis

Højesteret stadfæster dommen mod Bitten Vivi Jensen, der tidligere er blevet idømt bødestraf på 5.000 kroner for at have videregivet personfølsomme oplysninger fra sagsakter om 89 borgere i Frederiksberg Kommune til Information.

Det fremgår af Højesterets dom, som netop er blevet lagt ud på rettens hjemmeside.

Østre Landsret stadfæstede i marts sidste år dommen fra Retten på Frederiksberg, der i februar 2020 idømte Bitten Vivi Jensen 10 dagbøder à 500 kroner.

Det er en dom, der er så mild, at den egentlig ikke kunne ankes til Højesteret, men procesbevillingsnævnet gav sidste år alligevel tilladelse til det på grund af sagens principielle karakter.

Bitten Vivi Jensen er tidligere ansat i Frederiksberg Kommune, og i den rolle videregav hun personfølsomme oplysninger om sager om førtidspension til borgere i kommunen.

Tog sager med hjem inden fyring

Landsretten erkendte, at oplysningerne var af væsentlig samfundsmæssig interesse, men de tre dommere og tre domsmænd i retten mente ikke, at det var berettiget at videregive oplysningerne uden borgernes samtykke.

Samme afgørelse er Højesteret kommet frem til. Højesteret lægger vægt på, at ønsket om at få afdækket forholdene i Frederikberg Kommune kunne være blevet opfyldt på andre måder end ved at videregive ’særdeles følsomme, personhenførbare oplysninger til journalisten’.

”Den nye lov om beskyttelse af whistleblowere kunne heller ikke føre til straffrihed,” skriver Højesteret.

Derudover bemærker Højesteret, at det var strafbart, at Bitten Vivi Jensen opbevarede sagsakterne hjemme, uden at det tjente et formål i sagsbehandling.

Tog dokumenter med hjem inden fyring

Oplysningerne blev givet til Information, da Bitten Vivi Jensen tilbage i 2017 blev interviewet af Information.

I det interview kritiserede hun Frederiksberg Kommunes behandling af borgere, der søgte førtidspension. Selv har hun været en del af rehabiliteringsteamet i kommunen, men efter 60-70 sager om førtidspension fik hun nok, fortalte hun til Information.

Hun blev fyret efter flere uenigheder med sin arbejdsgiver, men havde inden da taget materiale i form af akter fra en række borgeres pensionssager med hjem fra arbejde. Dem udleverede hun i to bæreposer til politiet, der ransagede hendes hjem, efter at kommunen havde politianmeldt hende.

I 2019 blev Bitten Vivi Jensen tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 152 om brud på tavshedspligt og for at have overtrådt paragraf 155 ved at videregive dem.

Højesterets afgørelse kommer ikke bag på Bitten Vivi Nielsen, men siger til TV 2 Lorry, at hun er ked af det på borgernes vegne.

“Det er en sorgens dag for de sårbare og udstødte, og det er en sorgens dag for de offentligt ansatte. Dommen viser, at de offentligt ansatte ikke kan sige noget som helst, for så får de kærligheden at føle og bliver fyret,” siger hun til TV 2 Lorry.

Hun erkender, at hun som whistleblower har begået en kriminel handling, men fortryder ikke sine handlinger.

“Jeg er stolt af det, jeg har lavet, og jeg ville gøre det om den dag, det skulle være,” siger Bitten Vivi Jensen til TV 2 Lorry.

0 Kommentarer