Høberg om ombudsmanden: »Han fortjener snart en statue«

JP-journalist Jesper Høberg fik i maj ombudsmandens ord for, at han burde have fået aktindsigt i et notat, han fik afslag på. Nu er det sket igen. »Der begynder at tegne sig et mønster af, at ombudsmanden faktisk er ret hård,« siger han og opfordrer kolleger til at klage

»Min opfordring til kolleger må være, at de lige så godt kan klage over de afgørelser, de får. Man kommer til at bruge noget tid på det – men til gengæld tyder meget på, at det betaler sig.«

Sådan lyder konklusionen – og opfordringen – fra Jesper Høberg, journalist på Jyllands-Posten, efter at Folketingets Ombudsmand for anden gang inden for den seneste måned har givet ham medhold i en klage over et afslag på aktindsigt.

Sidst det skete var i maj, hvor ombudsmandens dom lød, at skattemyndighederne gik for vidt, da de hemmeligholdt et notat for JP-journalisten.

Denne gang er det Finansministeriet, som ifølge ombudsmanden har givet Jesper Høberg et uretmæssigt afslag på aktindsigt i et dokument i sagen om statens salg af Dong til Goldman Sachs.

Ombudsmanden: Sagen skal genoptages

Kort fortalt handler sagen om, hvordan udbyttet fra salget af Dong til Goldman Sachs skal beskattes. Spørgsmålet var et omtalt tema i forbindelse med salget af aktier i Dong, fortæller Jesper Høberg.

Han søgte derfor aktindsigt i et dokument hos Finansministeriet, som ud fra overskriften at dømme netop handlede om udbyttespørgsmålet. Men Finansministeriet afviste at udlevere dokumentet.

»De henviste til, at det kan betyde økonomisk skade for Dong, hvis det udleveres. Men vi har jo at gøre med en rent juridisk betragtning af et udbyttespørgsmål, så jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det kan skade dem, hvis det kommer frem. Og det ser jo så ud til, at ombudsmanden også har svært ved at se, hvordan det hænger sammen,« siger Jesper Høberg.

I sin afgørelse i sagen skriver Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, at det er hans opfattelse, at Finansministeriet ikke "på det foreliggende grundlag" kunne undtage oplysninger i det dokument, Jesper Høberg bad om, fra aktindsigt. 

Han bemærker dog samtidig, at han ikke har taget stilling til, om oplysningerne i dokumentet vil kunne undtages efter andre bestemmelser om aktindsigt. Ombudsmanden har nu henstillet til ministeren at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.

Klag, hvis du får afslag

Ikke overraskende er Jesper Høberg glad for ombudsmandens afgørelse. Ikke mindste set i lyset af, at det nu er anden gang inden for kort tid, at ombudsmanden underkender en afgørelse truffet af en myndighed.  

»Der begynder at tegne sig et mønster af, at ombudsmanden faktisk er ret hård. Han fortjener snart en statue. Han træder i karakter på nogle sager, der viser, at det er et område, han tager meget alvorligt. Og det viser, at hver gang man får et afslag, så skal man klage,« siger Jesper Høberg.

Dermed ligger JP-journalisten på linje med Berlingskes graverchef, Morten Frich, som under et debat om offentlighedsloven på årets Folkemøde ligeledes opfordrede kolleger til at klage over afgørelser.

Jesper Høberg er i hvert fald ikke længere i tvivl: 

»Jeg har efterhånden vundet så mange sager over især Skat og Skatteministeriet, at jeg ikke længere bare stiller mig tilfreds med afslag. Sagerne skal simpelthen prøves ved en anden instans også. Og man skal i hvert fald ikke bare tage et afslag for pålydende.«  

0 Kommentarer