HK sammenligner KS med “gule” fagforeninger

HK blander sig nu i debatten om fusion mellem DJ og KS. Formand for HK Privat - med 140.000 medlemmer - mener, at KS blokerer overenskomster: »Hvis man kan risikere at kaste DJ – eller hvad det nye forbund nu skal hedde – ud i nogle konflikter, så vil jeg bare sikre, at man tænker over det.« KS-formand: »Uhørt«

I dag mødes forhandlere fra Dansk Journalistforbund (DJ) og Kommunikation og Sprog (KS). De skal i gang med de konkrete forhandlinger om, hvordan en mulig fusion kan se ud.

Men KS får nu kritik fra en anden kant – nemlig HK Privats formand, Simon Tøgern. Han skrev i aftes et debatindlæg her på journalisten.dk, hvor han blandt andet sammenligner KS med de såkaldt ”gule” fagforeninger.

Indlægget er skrevet i en debat, der handler om ja eller nej til fusionen. Her har Berlingskes tillidsmand Uffe Gardel skrevet, at KS har ”en grænsekonflikt” med HK.

»Når nu debatten handler om os, så ville jeg gå ind og få lidt fakta på plads. Vi har et forbilledligt samarbejde med DJ. Derfor vil jeg lige gøre opmærksom på det her,« forklarer Simon Tøgern til Journalisten.

Kan dit indlæg forstås som andet end en advarsel til DJ’s medlemmer?

»Det ved jeg ikke. Det er tænkt som et kollegialt ”kig dig nu for”,« siger Simon Tøgern.

HK: KS blokerer overenskomster

HK har den særlige 50 procents-regel i deres overenskomster med foreninger under Dansk Arbejdsgiverforening. Den betyder, at hvis færre end 50 procent af medarbejderne inden for aftalens dækningsområde er organiseret i HK, så gælder overenskomsten ikke. HK har flere gange forsøgt at komme af med 50 procents-reglen, men forgæves.

»Der er flere steder, hvor medlemmer af KS blokerer for vores overenskomst, fordi de står fast på at være med i KS i stedet for HK. Det gælder også andre organisationer, hvor vi har fælles organisationsområder – og for de gule organisationer,« siger Simon Tøgern.

Han forklarer, at HK og KS angler efter mange af de samme medlemmer.

»KS organiserer – det kan jeg vist godt sige uden at såre nogen – en meget broget skare. Vi overlapper både på organisationsområder, på studiestederne og på de grupper, vi anser som vores. Det har den praktiske konsekvens, at det blokerer for overenskomster rundt omkring.«

Men er det ikke jeres eget problem, hvis nogle personer hellere vil være med i KS end i HK?

»Der er jo den forskel, at nogle faglige organisationer har aftaler om, hvem man organiserer. Jeg har selv været afdelingsformand i 10 år, og der kom tit én ind og sagde ”Simon, jeg har fået nyt job”. Så sagde jeg tillykke, men så sagde jeg også nogle gange: ”Helt ærligt, så får du mere ud af at være medlem i FOA eller DJ eller noget tredje”. Nogle anerkender det princip, andre gør ikke. DJ hører for eksempel til dem, som respekterer det.«

HK Privat er den største sektor i HK med cirka 140.000 medlemmer.

KS-formand: Det er uhørt

I Kommunikation og Sprog undrer formand Per Lindegaard Hjorth sig over kritikken fra HK Privat.

»KS har ikke noget problem med HK. Hvis HK mener, de har et problem med os, så synes jeg, de skal henvende sig til os. Jeg mener ikke, den diskussion skal foregå på journalisten.dk,« siger han.

Per Lindegaard Hjorth afviser, at KS bærer skyld for, at HK ikke kan opnå 50 procents organisering rundt omkring på arbejdspladserne.

»Det har intet med KS at gøre. Det drejer sig om alle medarbejdere i virksomheden, og det kan være alle organisationer, der blokerer den regel fra sted til sted. Det kan teoretisk set også være DJ.«

»Langt de fleste KS-medlemmer sidder i små og mellemstore virksomheder, hvor de er 1 eller to KS’ere. Jeg har svært ved at forestille mig, at de forhindrer 50 procents-reglen,« tilføjer han.

Per Lindegaard Hjorth kalder det »uhørt«, at HK Privat sammenligner KS med de ”gule” organisationer. De gule er organisationer som Kristelig Fagbevægelse og Det Faglige Hus.

Både Uffe Gardel og Simon Tøgern sammenligner jer med ”gule organisationer”. Hvad mener du om det?

»Jeg synes, det er uhørt. Man burde undersøge, hvad en gul fagforening er. Det er en fagforening, der ikke er medlem af nogen hovedorganisation. Det er KS,« siger Per Lindegaard Hjorth.

KS: Vi var i konflikt i sommers

Uffe Gardel skriver i debatten:
”KS er nemlig ikke et fagforbund. KS har INGEN overenskomster, og er slet ikke i stand til at indgå en overenskomst, fordi det ikke har nogen konfliktfond. KS ville altså ikke kunne klare en eneste dags strejke eller lockout for at få en overenskomst.”

Per Lindegaard Hjorth, er det korrekt?

»Nej. Vi var faktisk i konflikt her i sommers. Jeg har forklaret, hvordan det fungerer flere gange. Konfliktfonden er noget andet for os, fordi vi er en del af AC. Når vi går i konflikt, gør vi det sammen. Vi har så en egenkapital, vi bruger.«

Han tilføjer:

»Vi har selvfølgelig ikke en lige så stor risiko for konflikt, fordi vi ikke har så mange overenskomster på det private område. Men for eksempel inden for NGO-området har vi et samarbejde med HK og en række andre organisationer.«

"En ren tilståelsessag"

Men Simon Tøgern fastholder, at det er korrekt, at KS i visse situationer opfører sig som en gul organisation.

KS er uenig i, at de kan sammenlignes med en af de ”gule organisationer”. Hvorfor er de gule?

»Det er jo betegnelsen for det, de gør. Fagbevægelsen har et overordnet fælles mål om at udbrede kollektive aftaler. I de tilfælde, hvor vi kunne få en overenskomst, men hvor et eller flere KS-medlemmer blokerer, så er KS en gul organisation. Det er for mig en ren tilståelsessag. Så kan man synes, det er et problem eller ej.«

KS-formand Per Lindegaard Hjorth siger, at en ”gul organisation” er en, der ikke er med i en hovedorganisation. Har han ret?

»Nej, der er vi uenige. Jeg betragter da heller ikke DJ som en gul organisation, selv om I ikke er med i en hovedorganisation. DJ har et relativt veldefineret organisationsområde, som man søger at dække med kollektive overenskomster. Ud over lidt små skærmydsler er I ikke i karambolage med andre organisationer,« siger Simon Tøgern.

Han kan ikke sige noget om, hvor mange sager der reelt er, hvor KS og HK tørner sammen om de samme medlemmer.

»Det tør jeg ikke sige, vi laver jo ikke statistik på de situationer, hvor vi ikke opfylder 50 procents-kravet. Det kan også ændre sig fra dag til dag. Nogle gange er det et-to medlemmer, vi mangler. Så ansætter de flere, eller der fyres nogen, og så ændrer det hele sig.«

KS: Hvorfor er HK ikke kommet til os?

Per Lindegaard Hjorth undrer sig over, at han skal se kritikken på journalisten.dk. Han understreger, at HK ikke er kommet til KS med det før.

Hvorfor har du ikke sagt til KS, at det her problem må I tale om?

»Ja, det er et godt spørgsmål. Det er ud fra en forventning om, at de ikke ville hjælpe os,« siger Simon Tøgern.

Hvorfor forventede I, at KS ikke ville hjælpe jer?

»Jo, vi havde for eksempel en sag med en større industri-virksomhed, hvor der var en KS-gruppe. Medarbejderne diskuterede lokalt, men KS-medlemmerne nægtede at skifte. Dermed blokerede de for en overenskomst. Der havde vi ingen forventning om, at KS ville gå ind og trumfe deres medlemmer.«

Kan man overhovedet forvente, at KS går ind og ”trumfer deres medlemmer” på den måde?

»Ja. Jeg har for eksempel sagt til nogle af mine medlemmer, som tidligere fik ansættelse i CSC-koncernen: Du får mere ud af det ovre i Prosa. Så længe de havde overenskomster, respekterede vi det.«

Er det her ikke en advarsel til DJ mod at fusionere med KS?

»Jeg har ingen mening om den fusion. Der ligger masser af udfordringer i det for DJ, og det her er en af dem. Hvis man kan risikere at kaste DJ – eller hvad det nye forbund nu skal hedde – ud i nogle konflikter, så vil jeg bare sikre mig, at man tænker over det. Vi har et rigtig fint forhold til DJ, som jeg er glad for,« siger Simon Tøgern.

Læs DJ-formand Mogens Blicher Bjerregårds svar på kritikken fra HK her.

0 Kommentarer