Heunicke står fast på fire undtagelser fra åbenhed

Transportministeriet har fået hård kritik for at foreslå, at fem havne og lufthavne undtages åbenhed. Nu er de fire undtaget. »Jeg ved godt, at journalister vil kæmpe for fuld offentlighed om alt. Men når man har selskaber, som er så konkurrenceudsatte, så må der være undtagelser,« siger Magnus Heunicke til Journalisten

Transportminister Magnus Heunicke (S) var under beskydning i februar, efter at ministeriet fremlagde et forslag om at undtage en række havne og lufthavne fra aktindsigt. Helt konkret var der fem selskaber på listen: Lufthavnene i Billund og Aarhus samt havne i Grenaa, Frederikshavn og Fredericia/Nyborg.

Det vakte kritik fra flere sider.

»Meningen med loven var, at offentligt ejede selskaber skulle ind under offentlighedsloven. Men det har en række ministerier valgt at sætte sig ud over, og her er så endnu en undtagelse i den lange række af selskaber,« sagde mediejurist Oluf Jørgensen.

»Jeg synes, det er problematisk, at man misbruger offentlighedslovens undtagelsesbestemmelse,« sagde retsordfører Tom Behnke (K) til Jyllands-Posten.

Forslaget blev sendt i høring, hvor også blandt andre Dansk Journalistforbund indsendte et kritisk høringssvar.

Nu har Magnus Heunicke vurderet undtagelserne og truffet en beslutning.

En af fem undtagelser streget

Resultatet er, at han har valgt at strege et af fem selskaber på listen over undtagelser: Frederikshavn Havn A/S og datterselskabet FH Ejendom A/S vil forblive omfattet af aktindsigt. De fire andre – Grenaa Havn, ADP A/S (der dækker havne i Fredericia og Nyborg), Billund Lufthavn og Aarhus Lufthavn – er undtaget.

»Jeg er selv uddannet journalist. Jeg ved godt, at journalister vil kæmpe for at få fuld offentlighed om alt. Men når man har selskaber, som er så konkurrenceudsatte, så må der være undtagelser. Jeg kan love dig, at vi er gået grundigt til værks. Og på mit område er der nu altså mere åbenhed nu end før. Jeg ved godt, at det ikke er sådan på alle områder med den nye offentlighedslov, men sådan er det på mit,« siger Magnus Heunicke til Journalisten.

Den nye bekendtgørelse – og altså de fire nye undtagelser – trådte i kraft i søndags.

"Ingen tvivl i mit sind"

Frederikshavns Havn A/S er røget af listen, fordi havnen er i færd med at blive omdannet fra et aktieselskab til en kommunal selvstyrehavn. Omvendt fastholder Magnus Heunicke at fritage de fire andre fra aktindsigt, fordi han mener, de lever op til kravene til at undtage offentlige selskaber: At de er konkurrenceudsatte, og at de ikke bedriver forvaltning.

»Der er ingen tvivl i mit sind om, at de fire selskaber, vi undtager, er virkelig konkurrenceudsatte,« siger ministeren og fortsætter:

»Jeg mener, vi skal have så meget åbenhed som muligt. Derfor er vi gået grundigt til værks. Vi har læst høringssvarene, mødtes med KL og lavet en grundig afvejning. Det er klart, at hvis en havn eller en lufthavn på ingen måde udfører forvaltning, og den er i et konkurrenceudsat marked, hvor konkurrenterne ikke har offentlighed – så skal den ikke være omfattet af aktindsigt.«

Ny lov giver mere åbenhed om transport

Magnus Heunicke understreger, at den nye offentlighedslov alt i alt indfører større åbenhed i en række andre selskaber inden for hans ressort.

»Du kan tage Sund og Bælt eller Femern A/S, som ikke var omfattet før, men er det nu. DSB Vedligehold, DSB Rejsekort. Der er ingen tvivl om, at der er indført større åbenhed på mit område, end der var før,« siger ministeren.

Også Metroselskabet I/S, By og Havn I/S, Århus Letbane I/S og A/S Øresund er omfattede af den nye lov, fremgår det af en liste udarbejdet i Transportministeriet. Omvendt er selskaber som DSB Kort og Godt samt Brobizz blevet undtaget aktindsigt under den nye lov, men de var heller ikke omfattet før.

Ville ikke blåstemple KLs undtagelser

Som Journalisten kunne fortælle i februar, indkaldte Magnus Heunicke KL til et møde for at drøfte undtagelserne, som oprindeligt bunder i en indstilling fra KL.

Hvordan gik det møde?

»Det var ikke lige det møde, der overbeviste mig. Jeg ville være helt sikker på, at jeg ikke undtog for mange selskaber. Jeg skal jo ikke bare blåstemple det, de foreslår. Jeg skal høre dem og træffe en beslutning, og det har jeg gjort nu,« siger Magnus Heunicke.

Hvorfor har I ikke undtaget flere havne og lufthavne?

»Jo, eksempelvis Anholt Havn havde også ansøgt. Men der mener jeg godt, man kan stille spørgsmål ved, hvor stærk konkurrence de reelt er udsat for. Der er jo ingen nabohavn, man lige kan gå til.«

Undtagelse for forretningshemmeligheder ikke nok

I offentlighedsloven er det allerede muligt at afslå aktindsigt på grund af forretningshemmeligheder. Hvorfor skal der være en generel undtagelse for de her selskaber?

»Det har du ret i, og det gælder jo for eksempel Femern A/S. De har fuld offentlighed nu, men med det forbehold, at det er det største infrastruktur-projekt i Danmarks-historien. Der er jo milliard-interesser i det, både fra danske og internationale virksomheder. Der vil selvfølgelig være undtagelser,« siger Magnus Heunicke.

Men hvorfor så ikke nøjes med samme undtagelse for de to havne og to lufthavne, I undtager nu?

»Hvis de selv havde ment, at det var nok, så havde jeg da været glad for det. Men så kunne du sige, at vi ikke skulle undtage nogen. Jeg synes faktisk, det ville være uærligt at sige, at der er fuld offentlighed om de her fire selskaber, når alt hvad de laver vil være undtaget på grund af konkurrencen. Bygger de ny kran, ansætter de nye medarbejdere, alt vil være undtaget. Det her er den ærlige måde at forvalte loven på.«

Sammenligner med DSB-kiosker

Magnus Heunicke sammenligner med DSB’s Kort og Godt-kiosker, som altså også er undtaget fra aktindsigt i den nye lov. De var heller ikke omfattet af den gamle.

»Hvis de ikke var undtaget, ville alt, hvad de laver, alligevel kunne puttes under, at det vil konkurrenterne have gavn af at vide. Det er jo ikke en forvaltning, det er en kiosk. Det samme gælder for de her selskaber.«

0 Kommentarer