Hesten vrinsker igen

 

 

Delegeretmødet i Nyborg skal endnu engang tage stilling til, om antallet af møder skal halveres. Et andet forslag går ud på, at flere sager skal sendes ud til urafstemning.

Den stak hovedet frem i 1969, 1997, 2000 og nu gør den det igen. Cirkushesten, der træder frem på manegen ved delegeretmødet, for at overbevise de fremmødte om, at forbundet kun skal holde delegeretmøde hvert andet år.
Det er ganske enkelt spild af tid og penge at afholde det en gang om året, lyder kritikken.

I 2000 støttede et flertal i hovedbestyrelsen forslaget om at holde to års pause mellem hvert delegeretmøde. Det blev afvist med stemmerne 131 imod og 129 for. Lovændringer skal mindst have opbakning fra 2/3 af de fremmødte for at blive vedtaget.

I år holder HB lav profil. I stedet vil Finn Arne Hansen fra Kreds Fyn fremsætte forslaget på vegne af medarbejderne på Fyns Amts Avis. Han mener, at forbundet bruger for meget tid på at forberede, afholde og efterbehandle delegeretmøderne.

"Ressourcerne skal prioriteres anderledes, især når 1.200 ledige har brug for hjælp," mener han.

Finn Arne Hansen siger, at forbundet sparer 650.000 kroner årligt ved at halvere mødefrekvensen. I dag koster et delegeretmøde på Hotel Nyborg Strand 1,3 millioner kroner. Fortalerne for at afholde delegeretmøde hvert år argumenterer for, at det er vigtigt med et årligt tilbagevendende træf, hvor man kan møde andre kolleger. Men ifølge Finn Arne Hansen er der rig mulighed for fagligt samvær på tillidsmandsstævnerne og ved Fagfestival.

"Delegeretmøderne er blevet et paradenummer. Vi ser de samme mennesker træde op, og efterhånden kender vi deres synspunkter. Vi kunne godt nøjes med at høre på det hvert andet år."

Selv om forslaget er blevet fremsat tre gange tidligere, er han overbevist om, at det bliver vedtaget i år.

"Jeg tror, at det sælger flere billetter, når det kommer nedefra, end hvis det bliver fremsat af "pamperne"," siger Finn Arne Hansen, som i år selv stiller op til HB.

Han spår, at forslaget bliver stemt igennem med lidt over 2/3 af stemmerne.

Forslaget får opbakning fra freelancer Jens Utoft fra Kreds 5. Han har et forslag til vedtægtsændringer med i tasken til Nyborg. Forslaget kan holde gang i den demokratiske proces, hvis antallet af delegeretmøder halveres.
Jens Utoft foreslår, at vedtægtsændringer skal kunne sendes ud til urafstemning blandt alle DJ-medlemmer, selv om der ikke er 2/3 flertal på delegeretmødet. Det eneste krav er, at et flertal på delegeretmødet eller hovedbestyrelsen forlanger en urafstemning.

"På samme måde, som et flertal i Folketinget kan sende et spørgsmål til folkeafstemning, vil mit forslag afspejle Journalistforbundet som en demokratisk organisation. Et mindretal skal ikke kunne blokere for forandringer, hvis et flertal blandt medlemmerne ønsker det gennemført."

Forslaget fra Jens Utoft skal til afstemning efter de nuværende regler. Det vil sige, at der skal være opbakning fra 2/3 for, at forslaget kan vedtages.

Delegeretmødet afholdes 16.-17. april.

 

0 Kommentarer