Her går det godt

 Vi er så gode, at vi ikke behøver at eksperimentere. Det mener DJs formand, men han forbereder sig samtidig til fremtiden. 

 

Vi er så gode, at vi ikke behøver at eksperimentere. Det mener DJs formand, men han forbereder sig samtidig til fremtiden.

 

Umiddelbart er der ikke behov for at eksperimentere. Dansk Journalistforbund, DJ, er rustet til at støtte de mange medlemmer, der arbejder alene eller på meget små arbejdspladser. Det mener Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård.

"Vi yder højt kvalificeret indi-viduel medlemsservice, hvor vi rådgiver om kontraktforhold og almindelige løn- og arbejdsforhold. Vi kører stakkevis af kurser for at klæde vore medlemmer på til de individuelle forhandlinger, de kommer ud i. For os er situationen ikke ny, og vi har allerede gjort mange af de erfaringer, som PROSA nu gør sig," siger han.

Det er blandt andet derfor, at DJ har indrettet sig med mange special- og interessegrupper. De giver mulighed for, at medlemmerne kan mødes og arbejde ud fra deres fælles interesser, mener formanden.

"For nylig har vi oprettet en interessegruppe for folk, der arbejder med tv ude i de mindre producentvirksomheder. Det bliver sådan en slags erfa-gruppe, hvor ansatte og freelancere kan mødes og diskutere de ting, de nu har til fælles på det område," påpeger han.

Men når DJs fortræffeligheder er slået fast, bliver der også plads til en erkendelse af, at der kan være behov for udvikling og fornyelse på nogle områder. Netop nu har DJ nedsat en særlig tænketank, der skal tænke store tanker om, hvordan forbundet bedst udvikler sig organisatorisk og politisk.

"Det er meningen, at vi skal op i flyvehøjde og danne os et overblik over landskabet. Jeg er sikker på, at mange af de spørgsmål, PROSA har stillet sig selv, også vil være relevante for os," siger formanden.

Men nye projekter vil næppe blive søsat uafhængigt af forbundets daglige drift. Selv om PROSA finder det afgørende for sine udviklingsprojekter, vil det ikke være den rigtige vej for DJ, mener Mogens Blicher Bjerregård.

"Det ville være halsløs gerning. Den individuelle medlemsservice er en del af forbundets kerneydel-ser, og vi skal selvfølgelig bygge videre på de erfaringer, vi allerede har i forbundet. Ellers udnytter vi da ikke ressourcerne ordentligt."

Læs også: For de mange, der kun er få og Rart at være lidt aktiv

0 Kommentarer