Her er udtalelserne fra Jysk Fynskes medarbejdere

Medarbejderne i Jysk Fynske Medier reagerer med mistillid, frustration og bekymring på den omfattende spareplan, der skal skære 36 mio. kr. Læs de fire udtalelser, medarbejderne har sendt til ledelsen, her

"Et ødelæggende slag mod printmedierne."

"En spareplan (…) tydeligvis udarbejdet af personer, der ikke kender til virkeligheden i et lokalt mediehus."

"Øget centralisering (…) i klar modstrid med den vedtagne politik for Jysk Fynske Medier."

De redaktionelle medarbejdere i Jysk Fynske Medier reagerer med frustration og bekymring på den spareplan, ledelsen meldte ud i går. Det skriver de i fire udtalelser til ledelsen, som også er blevet sendt til Journalisten. Spareplanen skal skære 36 mio. kr. på det redaktionelle område. Blandt andet skal 25 stillinger findes i sideproduktionen, og 10 af 46 fotograf-stillinger nedlægges.

Kritiserer øget centralisering

Men medarbejderne mener, spareplanen er udtryk for en øget centralisering, selvom koncernledelsen netop havde lovet, at huset skulle fokusere på den lokale forankring.

Der er forskel på, hvad medarbejderne lægger vægt på. Hos medarbejderne i JydskeVestkysten lægger man vægt på, at spareplanen "drastisk vil forringe arbejdsvilkårene", og det kritiseres, at medarbejderne ikke først har fået lov at pege på alternative besparelser, ligesom der peges på "uklarheder" i spareplanen.

Hos Jyske Medier rettes kritikken blandt andet mod centralisering og forringelse af kvaliteten, og medarbejderne mener ikke, den nye digital-first strategi hænger sammen med, at man vil skære hver femte fotograf.

"Vi har svært ved at se hvordan ressourcerne rækker i en tid, hvor digital-first vil stille store krav – ikke mindst på fotosiden. Her hænger planerne om en nedskæring på 20 procent slet ikke sammen," lyder det.

På Fynske Medier får centraliseringen også skudsmål, ligesom medarbejderne efterlyser "klare signaler" og ikke kan se de synergieffekter, de var stillet i udsigt. Og så kaldes det løftebrud, at 10 fotografer skal skæres, så journalisterne kan fotografere mere.

"Besparelserne på fotoafdelingen opfatter vi som løftebrud i forhold til den ånd, hvori aftalen om fotograferende journalister blev indgået," lyder det.

Har tabt gejst

De midtjyske kolleger er især kritiske over for centraliseringen, herunder ikke mindst den nye "printcentral", der samler sideproduktionen i Esbjerg på tværs af koncernens medier. Samtidig kritiserer medarbejderne, at de var stillet noget andet i udsigt, da de blev opkøbt af Jysk Fynske Medier.

"Hvor vi ved indgangen til dette år var fulde af gejst og engageret ønskede at yde en indsats for vores nye mediefamilie, ser vi i dag med stor bekymring på ledelsens evne til at udvikle og føre vore medievirksomheder sikkert igennem krisen," lyder det.

Tillidsmand for de midtjyske medarbejdere, Per Schultz-Knudsen, har uddybet kritikken her.

De tre medarbejderforeninger er alle enige om at ønske gode fratrædelsesvilkår. I går meldte chefredaktør Troels Mylenberg ud hos Journalisten, at ledelsen afviser både frivillige fratrædelser og fritstillinger.

Troels Mylenberg har ikke ønsket at svare på de konkrete kritikpunkter i udtalelserne, men han har sendt dette skriftlige svar til Journalisten:

”Vi har modtaget medarbejderforeningernes breve, og dem skal vi naturligvis nok svare på. Jeg ser meget anderledes på det meste, end hvad jeg kan læse i brevene, men jeg har stor forståelse for, at der lige nu er megen vrede, frustration og skuffelse. Ingen af os ønsker at skulle spare. Men i stedet for at skrive til hinanden og tale sammen via Journalisten, sætter vi os nu ned og taler sammen.”

 

UDTALELSE FRA DE REDAKTIONELLE MEDARBEJDERE I JYDSKEVESTKYSTEN

Til ledelsen i Jysk Fynske Medier

106 medlemmer af JydskeVestkystens Redaktionelle Medarbejdereforening (JVRM)  forsamlet til fagligt møde i Rødding udtaler følgende:

Med stor bekymring noterer vi, at der er meldt en spareplan ud, der drastisk vil forringe arbejdsvilkårene for de redaktionelle medarbejdere organiseret i JydskeVestkystens Redaktionelle Medarbejderforening.

Vi er især frustrerede over, at der er meldt en besparelse på 36,2 millioner lønkroner ud, uden at medarbejderne på forhånd på et oplyst grundlag har haft mulighed for at pege på alternative besparelser i produktionen.

Besparelserne kommer få måneder efter, at ledelsen i foråret meldte ud, at Jysk Fynske Medier ikke var sat i verden for at spare. Virksomheden skulle tværtimod vokse.

Den kommende måned vil føre til dyb uro hos mange, især fordi der i ledelsens udmeldte spareplan er alt for mange uklarheder i forhold til de enkelte redaktioner og afdelingers arbejdsforhold .

Vi  opfordrer derfor ledelsen til  hurtigt, klart og med ordentlighed at melde ud, hvad der skal ske i de enkelte afdelinger.

Samtidig opfordrer vi  ledelsen til at indgå i en konstruktiv forhandling med tillidsfolkene for at finde løsninger, der kraftigt kan nedbringe antallet af fyringer.

Vedtaget af medarbejderne mandag 5/9 ved møde i Rødding

 

UDTALELSE FRA DE REDAKTIONELLE MEDARBEJDERE PÅ JYSKE MEDIER

Planerne om en øget centralisering af sideproduktion og fotoafdelinger er efter vores opfattelse i klar modstrid med den vedtagne politik for Jysk Fynske Medier. Her har fokus været på at sikre udgivelser med klart lokalt udgangspunkt.

Vi frygter overordnet for kvaliteten af vores produkt – en kvalitet, der er afgørende for vores mediers chancer for at overleve i et stadigt mere konkurrencepræget mediebillede.

Vi har svært ved at se hvordan ressourcerne rækker i en tid, hvor digital-first vil stille store krav – ikke mindst på fotosiden. Her hænger planerne om en nedskæring på 20 procent slet ikke sammen.

Vi har heller ingen forståelse for, at planerne om en kommende søndagsavis er adskilt fra hele denne proces. Her vil der være brug for ekstra ressourcer. På den måde oplever vi planen som en forhastet stop-and-go strategi.

I øvrigt tilslutter vi os udtalelserne fra vores redaktionelle kolleger i de øvrige bladhuse under Jysk Fynske Medier.

Vedtaget af medarbejderne mandag 5/9 ved møde på Horsens Folkeblad

 

UDTALELSE FRA DE REDAKTIONELLE MEDARBEJDERE PÅ FYNSKE MEDIER

Medarbejderforeningen for Fynske Medier udtrykker mistillid til ledelsen i forbindelse med den spareplan, der blev præsenteret i dag 5. september 2016.

Vi forstår ikke, hvorfor sideproduktionen skal centraliseres i Esbjerg udelukkende på baggrund af en politisk beslutning, når vi lever i en digital tidsalder, hvor man uden problemer fortsat kan redigere aviser og ugeaviser decentralt uanset ny struktur.

Det er for os at se et uforklarligt stort indgreb i de ansattes liv, og vi vil på det skarpeste opfordre ledelsen til at revurdere denne beslutning. Også for dens egen skyld, da risikoen for medarbejderflugt ellers er overhængende.

Det er ikke lykkedes ledelsen at tydeliggøre den positive synergieffekt af centraliseringen og ej heller,  hvor arbejdet med tekstredigering, coaching og idéudvikling fremover skal ligge – er det hos i forvejen hårdt pressede jourhavende og webredigerende, eller er der tale om en ny stillingsfunktion?

Generelt mangler vi i hele processen klare signaler fra ledelsen.

Besparelserne på fotoafdelingen opfatter vi som løftebrud i forhold til den ånd, hvori aftalen om fotograferende journalister blev indgået. Vi er oprørte over, at dette nu koster 10 fotografiske arbejdspladser og bekymrede for kvaliteten af det fremtidige indhold på alle vores platforme, som besparelserne medfører.

Medarbejderforeningen forventer svar inden vores næste møde i uge 37.

Vedtaget af Fynske Mediers redaktionelle medarbejdere mandag 5/9

 

UDTALELSE FRA DE MIDTJYSKE MEDARBEJDERE

Til ledelsen for Jysk Fynske Medier

De redaktionelle medarbejdere i de midtjyske mediehuse er dybt chokerede over den spareplan og tilknyttede workflow, som ledelsen i dag har præsenteret de redaktionelle medarbejdere i Jysk Fynske Medier for.

Da medarbejderne i de midtjyske mediehuse blev budt velkommen i den jysk fynske mediefamilie, skete det med løfte fra såvel den administrerende direktør som ansvarshavende chefredaktør om, at nu skulle vi ekspandere os ud af krisen. Vi fik at vide, at vi var kommet i en virksomhed, hvor der er fokus på lokale medier – og hvor hele grundlaget for vores virke og position netop er vores stærke lokale forankring.

Det blev også påpeget, at papiravisen stadig er et højt prioriteret produkt og vil være det mange år frem, da det stadig er her, vi henter den allerstørste del af vores omsætning og overskud.

Det er svært for os at se, hvor der er fokus på det lokale og de lokale medier samt på papiravisens centrale betydning i den spareplan, der i dag er fremlagt.

Planen er tydeligvis blevet udarbejdet og gennemføres af en central chefredaktion, uden at vore lokale chefredaktører er blevet taget med på råd. Det er dybt beklageligt, da vigtig indsigt og erfaring i forholdene for de midtjyske medier dermed ikke udnyttes. Vi vil kraftigt opfordre til, at ledelsen i de lokale mediehuse fremover inddrages  i den overordnede planlægning.

I de midtjyske mediehuse har vi i flere år arbejdet efter en ambitiøs web-first strategi. Erfaringerne viser tydeligt, at det ikke er nok at satse på web. Det er nødvendigt at 'gå på to ben' – at satse på både web- og printmedie.

Med dagens spareplan retter JFMs ledelse imidlertid et ødelæggende slag mod printmedierne.

De lokale mediehuse mister deres fotoafdelinger, som nu skal fjernstyres af fotochefer i de oprindelige JFM-virksomheder, Fynske, Jyske og Syddanske Medier, i stedet for at ledes af de lokale chefredaktører i de midtjyske mediehuse.

Samtidig centraliseres sideproduktionen i Syddanske Mediers hovedkvarter. Dermed fratages ledelsen og medarbejderne i de lokale mediehuse enhver mulighed for at påvirke det endelige printprodukt.Ved at fratage ledelsen i de lokale mediehuse ledelsesretten over både fotoafdeling og sideproduktion ødelægges den fleksibilitet og mulighed for i sidste øjeblik at sadle om, som er afgørende for at kunne producere et levende printmedie, der virker aktuel, når det lander i læserens postkasse eller i Nyhedskiosken.

JFMs centrale ledelse er dermed godt i gang med at ødelægge de lokale mediehuse og svække deres position i lokalområderne. Selvsamme mediehuse, som ellers for få måneder siden blev fremhævet som et vigtigt omdrejningspunkt for JFM.

Vi har forståelse for, at ledelsen må reagere på den økonomiske udvikling, men vi mener, at ledelsen med den forelagte spareplan føjer spot til skade. Spareplanen og det tilknyttede workflow er tydeligvis udarbejdet af personer, der ikke kender til virkeligheden i et lokalt mediehus.

Hvor vi ved indgangen til dette år var fulde af gejst og engageret ønskede at yde en indsats for vores nye mediefamilie, ser vi i dag med stor bekymring på ledelsens evne til at udvikle og føre vore medievirksomheder sikkert igennem krisen.

Vi sætter derfor vores lid til, at vore tillidsrepræsentanter sammen med de øvrige tillidsrepræsentanter i JFM under de kommende forhandlinger om spareplanen kan få ledelsen til igen at sætte fokus på det lokale og skrinlægge centraliseringsplanerne for fotoafdelingerne og sideproduktionen. Til gavn for den samlede virksomhed.

Samtidig forventer vi, at ledelsen er indstillet på, at de kolleger i JFM, der som resultat af denne sparerunde ganske uforskyldt kommer til at stå uden arbejde, tilbydes nogle ordentlige fratrædelsesordninger i lighed med dem, der tidligere har eksisteret i Syddanske Medier og Midtjyske Medier.

Vedtaget af de midtjyske redaktionelle medarbejdere mandag 5/9 ved et møde i Århus

 

Opdateret klokken 8.15: Fynske Mediers udtalelse tilføjet, samt svar fra Troels Mylenberg modtaget.

0 Kommentarer