Her er udtalelsen fra Politikens medarbejdere

Medarbejderne på Politiken undrer sig over, at kolleger skal fyres, når JP/Politikens Hus havde råd til at opkøbe Dagbladet Børsen og give høje cheflønninger. Det fremgår af en udtalelse, som medarbejderne vedtog i går. Læs hele udtalelsen her

Fyringsrunden i JP/Politikens Hus rammer både Politiken, Jyllands-Posten og Ekstra Bladet. Imens Ekstra Bladets medarbejdere i går valgte at nedlægge arbejdet, har Politikens medarbejdere skrevet en kritisk udtalelse til ledelsen.

Som Journalisten beskrev i går, har Politikens ledelse fortalt medarbejderne, at der skal nedlægges 40 stillinger, heraf cirka 25 redaktionelle.

"Udspillet lægger sig i forlængelse af de senere års sparekrav og ansættelsesstop, der længe har præget vores arbejdsplads og skabt usikkerhed i vores dagligdag. Det er, i medarbejdernes øjne, et initiativ der er uden skygge af ledsagende visioner for fremtiden, og demonstrerer dermed både den lokale ledelses og koncernledelsens tro på, at man kan spare sig ud af problemerne uden at investere i udvikling," skriver medarbejderne i udtalelsen.

De kritiserer, at ledelsen har fundet penge til at opkøbe Børsen eller til store beløb til cheflaget, imens medarbejdere skal fyres.

"Vi anerkender, at der er et tilsyneladende strukturelt problem i annoncemarkedet, og at der er behov for tilpasninger. Men vi står uforstående over for de krav om overskud, Politiken mødes af i den nuværende situation, og vi står uforstående over for, at husets ledelse gerne bruger store summer på gyldne håndtryk til afgående adm. direktører, opulente chefgager, flotte fratrædelsesordninger til ledende medarbejdere eller mange hundrede millioner kroner store investeringer i gammeldags papiraviser – og endnu engang mener, at det er medarbejderne, der skal holde for, når det kommer til de kerneprodukter, der i årevis har skabt grundlaget for koncernens samlede velstand," skriver medarbejderne.

Nedskæringerne er del af en stor spareplan i JP/Politikens Hus, som samlet skal barbere koncernens omkostninger med 5 procent i år. Du kan læse mere om spareplanen her.

Du kan læse hele udtalelsen, som blev vedtaget på medarbejdermødet torsdag eftermiddag, i fuld længde herunder:

 

UDTALELSE FRA POLITIKENS MEDARBEJDERFORENING

Det er med undren og betydelig bekymring for fremtiden for vores fælles avis, Politiken, at den redaktionelle medarbejderforening i dag har modtaget ledelsens orientering om de påtænkte fyringer, der skal skabe en bedre balance i Politikens fremtidige økonomi.

Udspillet lægger sig i forlængelse af de senere års sparekrav og ansættelsesstop, der længe har præget vores arbejdsplads og skabt usikkerhed i vores dagligdag. Det er, i medarbejdernes øjne, et initiativ der er uden skygge af ledsagende visioner for fremtiden, og demonstrerer dermed både den lokale ledelses og koncernledelsens tro på, at man kan spare sig ud af problemerne uden at investere i udvikling. 

Vi anerkender, at der er et tilsyneladende strukturelt problem i annoncemarkedet, og at der er behov for tilpasninger. Men vi står uforstående over for de krav om overskud, Politiken mødes af i den nuværende situation, og vi står uforstående over for, at husets ledelse gerne bruger store summer på gyldne håndtryk til afgående adm. direktører, opulente chefgager, flotte fratrædelsesordninger til ledende medarbejdere eller mange hundrede millioner kroner store investeringer i gammeldags papiraviser – og endnu engang mener, at det er medarbejderne, der skal holde for, når det kommer til de kerneprodukter, der i årevis har skabt grundlaget for koncernens samlede velstand. Vi konstaterer, at ledelsen endnu ikke har demonstreret, at den ønsker at investere i og udvikle sin egen avis, men tværtimod gang på gang fodrer hunden med dens egen hale.

Vi noterer os, at ledelsen denne gang mener, at mere end 40 medarbejdere på Politiken sammen med et stort antal kolleger fra JP og Ekstrabladet skal holde for. Vi noterer os også, at det tilsyneladende sker, uden at ledelsen samtidig involverer medarbejderne i, hvilke dele af den hidtidige indsats der skal ophøre, og at ledelsen tilsyneladende tror, at vi kan levere et produkt i samme omfang og samme kvalitet som hidtil, desuagtet at staben flere gange er decimeret de senere år. Vi frygter, at vi er ude af stand til at opretholde den høje kvalitet, som Politikens læsere er vant til og forventer. 

Vi har med dagens udmelding ikke megen tillid til, at nedskæringsplanen vil løse Politikens udfordringer. Og vi savner en rimelig orientering om, hvilke alternative besparelser der kunne bringes i anvendelse for at nedbringe antallet af fyringer, og vi efterlyser, at ledelsen reflekterer over i hvilket omfang reelle investeringer i produktet kunne bidrage til en mere sammenhængende økonomi og dermed Politikens langsigtede overlevelse. 

Vi må på den baggrund – og med ledelsens ord om, at den lægger stor vægt på ordentlighed, i baghovedet – kræve, at ledelsen tilkendegiver, at den:

  • forstår vore bekymringer
  • er villig til åbent at lægge sine refleksioner og ræsonnementer frem for medarbejderne
  • vil genoverveje og drøfte alternative besparelser med medarbejderforeningens valgte ledelse 
  • snarest kommer med en afklaring af arbejdsvilkårene efter reorganiseringen, ikke mindst for de redigerende og den visuelle gruppe
  • vil fremlægge garantier for, at de medarbejdere, der nu varsles afskediget, kan forvente, at Politiken tager sit sociale ansvar alvorligt og afsætter beløb til efteruddannelse, outplacement m.v., der kan give de af vores kolleger, der nu afskediges, gode muligheder for at komme videre. 
  • desuden forventer vi en garanti for, at både de fyrede kolleger og de, der måtte indgå en aftale om frivillig fratrædelse, kan blive fuldt og endeligt fritstillet, i det omfang de ønsker det

 

 

0 Kommentarer