Her er udtalelse fra Berlingske og BT’s medarbejdere

Tillidsfolkene på Berlingske og BT har skrevet en udtalelse om den nylige overenskomst, der er indgået på Børsen

Journalisten bringer herunder udtalelsen i fuld længde. Du kan læse reaktioner på kritikken i denne artikel.

 

UDTALELSE

Vi synes, det er en sørgelig aftale, kollegerne på Børsen har indgået, og vi er glade for, at DJs næstformand, Tine Johansen, så tydeligt har taget afstand fra den.

Men vi er nødt til at sige, at DJs kritik er lidt af en gratis omgang. Vi mener, at Forbundet selv har igangsat det kapløb mod bunden, som præger disse års overenskomstforhandlinger. Og det, som Børsen-aftalen er blevet hårdest kritiseret for, er noget som forbundet selv gjorde, da man sidste år indgik nye overenskomster på Jyllands-Posten og i Politikens Hus. Her sænkede man også startlønninger og sløjfede orloven for nye ansatte. Det var lidt kønnere emballeret end Børsen-aftalen, men indholdet var reelt det samme på dette punkt. Inspirationen til Børsen-aftalen er klar, og den kommer fra DJ.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at gøre det gnistrende klart for alle, både kolleger, arbejdsgivere og forbund, at den slags aftaler ikke under nogen omstændigheder vil blive indgået hos os.

Det er uacceptabelt at skabe så store skel på en arbejdsplads mellem gamle og nye ansatte. Flere har kaldt Børsen-aftalen usolidarisk over for de nye ansatte, som her og nu får ringere vilkår. Men i sidste ende bliver aftalen værst for de gamle. Om et par år bliver det meget fristende for Børsens ledelse at skille sig af med de gamle. Og om en halv snes år, når der måske kun er et par håndfulde tilbage af de gamle, så bliver det meget fristende for flertallet af kollegerne på Børsen at sælge de gamles særrettigheder billigt. Det tror vi ikke, at kollegerne på Børsen har tænkt helt igennem.

Vi synes, det er sørgeligt, at nogle tillidsmands-kolleger har følt sig så pressede af fyringstrusler, og har troet så lidt på den opbakning de kunne få fra andre arbejdspladser og DJ, at de har ment at være nødt til at indgå denne aftale.

Vi er som sagt enige i kritikken af Børsen-aftalen. Vi vil dog alligevel gerne forsvare vores TR-kolleger og gøre opmærksom på, at de har gjort et behjertet forsøg på at løse nogle problemer – med udlicitering, for eksempel – som det ikke er lykkedes for DJ at overvinde. Men forsøget er kortsigtet og ret mislykket. Og nu har Børsen givet kæmpestore indrømmelser – uden at få en permanent løsning på udliciterings-problemet, og uden at få en freelanceaftale.

Det som er sket, bør give alle i forbundet anledning til at standse op og tænke over, hvor vi er på vej hen – ikke mindst Forbundsledelsen, der bør stille sig selv spørgsmålene: Kunne vi have handlet anderledes, hvordan undgår vi, at en lignende situation opstår i fremtiden og hvordan standser vi den igangværende udvikling i retning af dårligere og dårligere aftaler.

For nylig er adskillige job blevet udliciteret fra vores arbejdspladser til en nystartet virksomhed, Wunderkind, som er oprettet af en afgående chefredaktør fra BT og, så vidt vi ved, ikke laver andet end at arbejde for Berlingske Media. DJ har, mod vores ønske, valgt at indgå en overenskomst for Wunderkind, som er markant ringere end Berlingske-overenskomsten – i stedet for at tage kampen for at få bedre vilkår. Og på MediaMovers accepterer forbundet stadig, at praktikanter arbejder uden løn.

Venlig hilsen

Uffe Gardel, TR på Berlingske
Maj Munk, TR på BT
Marianne Fajstrup, stedfortrædende TR på Berlingske
Jeppe Funder, stedfortrædende TR på BT

0 Kommentarer