Her er tv-branchens største problemer

En protestgruppe, der kræver bedre vilkår i tv-branchen, har lavet en liste over branchens største arbejdsmiljøproblemer. Udmeldingen svarer til Dansk Journalistforbunds tal. »Vi kan se på vores arbejdsmiljøundersøgelse, at dem fra tv-gruppen har det hårdest,« siger DJ-konsulent

En undersøgelse lavet af den nyoprettede facebookgruppe TV-Revolutionen viser, hvor problemerne med stress og arbejdsmiljø i tv-branchen er størst. TV-Revolutionen er oprettet af 20 medarbejdere i tv-produktionsselskaberne, og en undersøgelse lavet af gruppen med 337 besvarelser viser, at der er størst behov for at få mere realistiske budgetter og produktionsplaner – og ekstra løn eller afspadsering for overarbejde.

I sidste uge stod journalist og redaktionschef Michelle Mantley frem som en af medstifterne.

Ifølge TV-Revolutionens rundspørge er den tredje store udfordring at gøre ansættelsesperioderne længere. Prioritet nummer fire er, at arbejdsgiverne som minimum indbetaler 9 procent i pensionsbidrag.

Resultater fra afstemningen stemmer overens med tal fra DJ, der viser, at medlemmer af netop Tv-Gruppen har overarbejde, som de ikke får penge for.

»Vi kan se på vores arbejdsmiljøundersøgelse, at dem fra tv-gruppen har det hårdest. Det skyldes mange ting. De har en meget uforudsigelig arbejdsdag, og arbejdsvilkårene er sådan, at de bliver kastet ind i en redaktionel proces, hvor de ikke altid kender hinanden. Og så har de mange hatte på, og ingen er rigtig klædt på til det,« siger arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Journalistforbund, Eva Jakobsen.

Producentforeningen lytter

Direktør i Producentforeningen Klaus Hansen siger, at han vil lytte til kritikpunkterne fra branchens ansatte.

»Men vi skal gå systematisk til værks, og derfor venter jeg stadig på en henvendelse, om det så er fra Dansk Journalistforbund eller TV-Revolutionen. Når medarbejderne i tv-produktionsmiljøet rejser nogle problemer, skal vi tage det alvorligt,« siger han.

Producentforeningen er en brancheorganisation for producenter af film, tv og computerspil.

Til journalisten.dk sagde Klaus Hansen i sidste uge om arbejdsmiljøet i tv-branchen:
»Jeg har ikke fået konkrete problemer forelagt, men skal selvfølgelig ikke afvise, at der er nogen,« sagde han.

Den udmelding har Dansk Journalistforbunds konsulent for tv-produktionsområdet, Lone Amtrup, svært ved at forstå.

»Jeg undrer mig, hvis problemer med stress, urealistiske planer og lignende ikke er noget, som Klaus Hansen kender til,« forklarer hun.

Klaus Hansen: DJ har ikke bragt det op

Klaus Hansen svarer, at han ikke kan mindes, at DJ har bragt spørgsmålet om bedre arbejdsmiljø op.

»Vi har talt om, at der var problemer med rekrutteringen, og at der var behov for forskellige uddannelsesinitiativer. Men jeg kan ikke mindes, at journalistforbundet de seneste i hvert fald tre-fire år har rejst den her diskussion,« siger han.

Det svar kan Lone Amtrup fra DJ ikke forstå.

»Når vi har forhandlet med Producentforeningen, har vi talt med hans medlemmer og hans ansatte. Hvis han ved, hvad hans medlemsvirksomheder laver, så ville han også vide, at vi for eksempel har talt om social ansvarlighed og om at passe på medarbejderne,« siger Lone Amtrup.

Senest har Tv-Gruppen sammen med for eksempel Eyeworks, Koncern, Mastiff, Blu og Nordisk Film afholdt arrangementer om arbejdsmiljø. Medlemsvirksomhederne har også støttet etableringen af trivselsgrupper.

DJ: Behov for forventningsafstemning

Ifølge arbejdsmiljø Eva Jakobsen fra DJ er det største problem i tv-branchen manglende forventningsafstemning. Både ledere og journalister har et medansvar for, at tv-journalisterne bliver overbelastet.

»Vores medlemmers belastninger er det høje krav, de selv har. Man er i en branche, hvor man vil præstere for at beholde sit job. Fordi journalisterne er synlige i deres job, er de også mere sårbare. De ønsker ikke at gå på kompromis med kvaliteten af deres arbejde, så de leverer mere, end de måske burde. Og der er ingen ledere, der fortæller dem, at de ikke behøver at levere til mere end budgettet,« siger hun.

0 Kommentarer