Her er Tine Johansens brev til Børsens medarbejdere

Dansk Journalistforbunds næstformand, Tine Johansen, opfordrer i denne anbefaling Børsens medarbejdere til at stemme nej til ny overenskomst. I går stemte de ja. Se anbefalingen her

Næstformand i Dansk Journalistforbund Tine Johansen sendte en skriftlig anbefaling til Børsens tillidsfolk til præsentation på medarbejdernes møde i går forud for afstemning om ny overenskomst.

»Jeg tilbød at deltage (på mødet, red.), for så kunne jeg svare på, hvordan DJ vurderede de forskellige fornyelser. Det afslog tillidsfolkene. Så jeg har i stedet sendt en skriftlig anbefaling, som jeg opfordrede til at vise kollegerne, så de vidste, hvordan forbundet stiller sig,« forklarer Tine Johansen til Journalisten.

Herunder er den skriftlige anbefaling i fuld længde:

 

Anbefaling fra Dansk Journalistforbund i forbindelse med overenskomstfornyelsen på Dagbladet Børsen

Overenskomstfornyelsen på Dagbladet Børsen er blevet forelagt Dansk Journalistforbund, og her følger vores anbefaling til BRM i forbindelse med afstemningen om aftaleresultatet.

Af historiske grunde forhandler BRM og ledelsen på Børsen selv overenskomst uden organisationernes medvirken, ligesom forhandlingsresultatet ikke sendes til formel godkendelse i Dansk Journalistforbund, som siden 1977 blot har taget resultaterne til efterretning.

Men da der i dette tilfælde er lagt op til markante ændringer af arbejdsvilkårene for medlemmer på Dagbladet Børsen, har aftaleresultatet været underlagt en politisk behandling og vurdering i Dansk Journalistforbund.

Konklusionen er, at Dansk Journalistforbund ikke anbefaler medlemmerne af BRM at stemme ja til overenskomsten.

Vores anbefaling skyldes hovedsageligt følgende:

  • Med den nye overenskomst skabes der et A- og et B-hold af medarbejdere, der har endog meget forskellige rettigheder. Dels vil det gå ud over sammenhængskraften på arbejdspladsen, dels vil ’A-holdet’, som er dyrest og mindst til stede, gøre sig selv meget udsatte. Der er med andre ord skabt et stærkt incitament til at skille sig af med ’de gamle’.
    Vi kender til andre aftaler, hvor der er forskelle mellem nye og gamle medarbejdere, men aldrig har vi oplevet en så omfattende forskelsbehandling, som der er aftalt her.
  • Prisen for at skabe to overenskomster i én er, at Dagbladet Børsen yder en ’jobgaranti’ for de nuværende ansatte indtil 28. februar 2017 – dvs. 18 måneder fra nu. Det er vores opfattelse, at den gruppe af medarbejdere efter den dato vil være jaget vildt.
  • Formuleringen om, at ’ingen kan opsiges som konsekvens af udliciteringer’, er meget luftig. Den er hverken en garanti mod udliciteringer eller mod opsigelser. DJ vil få meget svært ved at løfte bevisbyrden, hvis for eksempel arbejdsopgaver udliciteres, en medarbejder flyttes til andet arbejde, hvorefter der er ’overskud’ af medarbejdere, og organisationen derfor skal tilpasses med opsigelser til følge.
  • Den betalte frokostpause har været et stridspunkt mellem Børsens ledelse og BRM. I maj i år vandt Dansk Journalistforbund på BRM’s vegne en faglig voldgiftsag om netop dette spørgsmål. At der nu er lagt op til, at alle, der bliver og er blevet ansat efter 1. marts 2015, selv skal betale den daglige halve times frokostpause, er i mine øjne uantageligt så kort tid efter en principiel faglig kamp.
  • Forhandlingsklimaet på Dagbladet Børsen har været præget af trusler om udliciteringer og dermed fyringer, hvis ikke ledelsen fik sit ønskede resultat. Det er ikke et rimeligt pres at sætte de lokale tillidsfolk under. DJ’s anbefaling har været, siden truslerne blev fremsat i midten af juni, at medarbejderne på Dagbladet Børsen skulle orienteres om den nye drejning, forhandlingerne havde taget, for at kunne tage stilling til, hvilket mandat tillidsrepræsentanterne skulle have til de videre forhandlinger. Af hensyn til den uro og usikkerhed, truslerne kunne skabe i medarbejderstaben, valgte tillidsfolkene ikke at involvere kollegerne.
  • Der er efter dette forløb ingen garanti for, at ledelsen ikke i 2017 igen møder op med trusler om omfattende fyringer i en forventning om, at dette vil legitimere krav om yderligere forringelser af forholdene, både på A- og B-holdet.

Hovedbestyrelsens Overenskomst- og aftaleudvalg var søndag 9. august samlet for at gennemgå og vurdere overenskomstfornyelsen. Anbefalingen herfra er samstemmende, at medarbejderne på Dagbladet Børsen ikke stemmer ja til aftaleresultatet, men sender de lokale forhandlere tilbage til forhandlingsbordet med et mandat til at opnå en mere solidarisk løsning for alle nuværende og fremtidige medarbejdere.

Gammel Strand, 10. august 2015 – Tine Johansen, næstformand i Dansk Journalistforbund

 

Tilføjelse 13/8 klokken 8.02: Tine Johansen har ønsket at præcisere noget i forhold til det publicerede brev. Hun skriver til Journalisten:
”Jeg forholder mig til en ’luftig formulering’ om udlicitering. Anbefalingen blev skrevet mandag, efter vores møde i OK-udvalget, og i den overenskomsttekst, jeg fik til efterretning fra Børsen onsdag morgen, er netop den bestemmelse blevet skærpet, så den nu står stærkere. Der er nu blevet indført omvendt bevisbyrde ved udlicitering, sådan som når gravide afskediges, og det er en klar forbedring, som jeg ikke var gjort opmærksom på fra Børsens tillidsfolk.”

0 Kommentarer