Her er regeringens medieforlig for 2011-2014

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik i dag en ny fireårig medieaftale, der omfatter perioden 2011-2014. Her er hovedpunkterne.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik i dag en ny fireårig medieaftale, der omfatter perioden 2011-2014. Her er hovedpunkterne.

 Ifølge Kulturministeriet gælder følgende hovedpunkter for det ny medieforlig (selve forligsteksten kan læses her):

  • Konkurrence på public service-radio ved udbud af FM 4 som en nyheds- og aktualitetsorienteret public service-radiokanal uden adgang for DR til at byde.
  • Styrkelse af public service-tilbuddene til danskerne ved videreførelse og udbygning af Public Service Puljen og udvidelse af puljens anvendelsesområde.
  • Udvidelse af den regionale sendetid uden for TV 2-sendefladen.
  • Forslag om (fra et forventet licensmerprovenu på i alt 135 mio. kr.) at tilføre DR 35 mio. kr. til styrkelse af DRs nyheder og musik og 100 mio. kr. til produktion af en historisk dramaserie af høj kvalitet, der kan give danskerne kendskab til vigtige begivenheder i Danmarkshistorien.
  • Bedre balance i støtten til dansk film sikres ved, at DR og TV 2's forpligtelser i forhold til dansk film reduceres mod tilførsel af et tilsvarende beløb fra licensprovenuet til Det Danske Filminstitut.
  • Indførelse af en markedsvurdering af nye væsentlige DR-tjenester, så public service-værdien fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester.
  • Styrkelse af det private produktionsmiljø ved krav om øget udlægning af produktion fra DR til private producenter.
  • Mere valgfrihed for de danske seere bl.a. ved afskaffelse af gældende krav i lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg.
  • Der åbnes op for produktplacering, så danske tv-stationer stilles bedre i konkurrencen med udenlandske tv-stationer. Det gældende forbud mod "breaks" i programmer opretholdes.
  • Ingen licensstigninger.

 

Om aftalen siger kulturminister Per Stig Møller ifølge en pressemeddelelse:

"Jeg havde naturligvis gerne set en bred aftale, men har måttet konstatere, at Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten ikke er enige med aftalepartierne på en række væsentlige punkter.

Vi mener, at danskerne får mere kvalitet for pengene, hvis vi får øget konkurrence på public service ved bl.a. at udbyde den fjerde FM-kanal. Det kræver et seriøst økonomisk fundament for den nye radiokanal, som vi leverer i aftalen, og som samtidig er balanceret i forhold til DR, der får tilført licensmidler, der svarer til niveauet for de senere år. Denne mindre omfordeling af licensmidlerne ville partierne udenfor aftalen ikke bidrage til.

Vi mener ligeledes, at licensen er rigelig høj og derfor kun skal stige i takt med prisen på andre varer. Her har de andre partier også været af en anden opfattelse."

Aftalen erstatter fra årsskiftet den nuværende medieaftale, der udløber med udgangen af 2010.

Aftalen omfatter alene forholdene for de elektroniske medier.

De trykte mediers forhold, herunder opfølgning på den mediestøtteudredning, der blev offentliggjort i oktober sidste år, vil indgå i et særskilt oplæg, som regeringen vil fremlægge efter sommerferien.

1 Kommentar

Rune Duus
29. MAJ 2010
Re: Her er regeringens medieforlig for 2011-2014
Og jeg der troede at forliget indeholdte nogle tekniske aspekter, som at DR1 + 2 overgår til HD og DR HD dør - jeg tog åbenbart fejl