Her er regeringens aftale om ny offentlighedslov

Regeringen og VK har indgået en politisk aftale om ny offentlighedslov, der dermed har bredt flertal. Ordet "ministerbetjening" droppes og den omstridte paragraf bibeholdes, men justeres. Venstre slår fast, at der kun er én ændring i forhold til VKs lovforslag.

Regeringen og VK har indgået en politisk aftale om ny offentlighedslov, der dermed har bredt flertal. Ordet "ministerbetjening" droppes og den omstridte paragraf bibeholdes, men justeres. Venstre slår fast, at der kun er én ændring i forhold til VKs lovforslag.

Regeringen har indgået en politisk aftale med Venstre og Konservative om et udspil til en ny offentlighedslov. Som journalisten.dk har skrevet i løbet af i dag, er aftalen indgået i dybeste hemmelighed. 
 
Men nu er den politiske aftale lagt frem. Lovforslaget forventes fremlagt i Folketinget til februar, som det også står i regeringens lovkatalog. 
 
Omstridt paragraf består, men ændres 
 
Den eneste markante ændring i forhold til det omdiskuterede udspil fra VK-regeringen handler om §24. Den bibeholdes, men justeres ifølge justitsminister Morten Bødskov for at komme kritikerne i møde.
 
Ændringen skal sikre, at loven kun bruges til det, den er tiltænkt: At hemmeligholde politisk rådgivning af ministeren. Derfor udgår ordet "ministerbetjening" også af lovforslaget. 
 
"Som alle ved, har der tidligere været en betydelig debat om bestemmelsen om den såkaldte ministerbetjeningsregel. Jeg har været meget opmærksom på den kritik, som har været fremsat, og jeg er meget tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget nu præciserer, i hvilke særlige tilfælde reglen kan bruges. Reglen er en undtagelse til det klare udgangspunkt om, at alle har adgang til dokumenter i den offentlige forvaltning, og aftaleparterne er således også enige om, at reglen skal anvendes restriktivt," udtaler Bødskov i pressemeddelelsen.
 
Han roser derudover aftalen, som han mener udvider åbenheden i Danmark.
 
"Med aftalen lægges der på en lang række områder op til væsentlige forbedringer af åbenheden i forvaltningen. Der er fundet en god og rigtig balance mellem på den ene side princippet om åbenhed i den offentlige forvaltning og på den anden side de hensyn, der kan føre til, at der i visse tilfælde ikke gives aktindsigt."
 
Venstres ordfører Jan E. Jørgensen er meget glad for aftalen. Han understreger, at der kun er ændret én ting i forhold til VK-regeringens udspil.
 
"Den nye offentlighedslov blev skabt under VK-regeringen, men det lykkedes desværre ikke at få den vedtaget. Det sker nu i bred enighed, og da indholdet ikke er ændret bortset fra en enkelt præcisering, kan vi kun være tilfredse i Venstre. Med den nye offentlighedslov sker der en modernisering og en udvidelse af offentlighedens adgang til aktindsigt. Samtidig er der også taget hensyn til, at det skal være muligt at have fortrolige politiske drøftelser i forbindelse med lovgivningsarbejdet," siger han i pressemeddelelsen.
 
Du kan selv læse den politiske aftale og et baggrundspapir her.  

0 Kommentarer