Her er opgaven for DJ’s undersøger i chikanesag

Dansk Journalistforbund har netop offentliggjort det kommissorium, som DJ’s eksterne advokat Karen-Margrethe Schebye har fået af forbundet. Hun har nu tre uger til bl.a. at tale med parterne og vurdere bevisbyrden i sagen. ”En udfordrende opgave,” siger hun selv

Dansk Journalistforbund har i dag offentliggjort kommissoriet for den uvildige advokatundersøgelse, som advokat Karen-Margrethe Schebye skal stå for. Hun skal undersøge sagen, hvor to tidligere studentermedhjælpere har fortalt, at de oplevede seksuelle krænkelser i DJ.

Kommissoriet for undersøgelsen kan læses i fuld længde på forbundets hjemmeside.

Her fremgår det, at Karen-Margrethe Schebye skal undersøge de forhold, der kom frem i Journalistens artikel fra sidste uge, hvor de to tidligere studentermedhjælpere fortalte, at de blev udsat for seksuelle krænkelser som ansatte i forbundet.

Advokaten skal desuden undersøge, om nogen uden for ledelsen har haft kendskab til de beskrevne hændelser, og om den øverste administrative ledelse har eller burde have haft kendskab eller kvalificeret mistanke til, at chikanen har fundet sted.

”Det er en udfordrende opgave. Det er det jo altid, når man skal bede andre folk om at redegøre for noget, de har haft svært ved at bringe op tidligere,” siger Karen-Margrethe Schebye til Journalisten.

Går til opgaven med ydmyghed 

Advokaten understreger, at hun går til udfordringen med stor ydmyghed.

”Både af hensyn til dem, der nu har valgt at stå frem og sige noget. Men jo også af hensyn til dem, der pludselig bliver præsenteret for en anden virkelighed end den, de har oplevet,” siger Karen-Margrethe Schebye. 

Hvad bliver det sværeste ved at skulle lave den her undersøgelse?

”Det bliver at få fundet ud af, dels hvorfor der eventuelt kan være meget forskellige opfattelser af det, der er passeret, dels at finde ud af, hvordan den juridiske kvalifikation af de her hændelser kan formuleres, så det er forståeligt og acceptabelt for de mennesker, der bliver berørt af mine konklusioner,” siger hun.

Hun understreger, at arbejdet desuden vanskeliggøres af, at de angivelige krænkelser, som den ene af de to studentermedhjælpere fortæller om, ligger syv år tilbage i tiden. 

”Det giver nogle udfordringer i forhold til, om man kan verificere dem,” siger advokaten.

To nuværende medarbejdere i DJ anklages for krænkelser. De to afviser anklagerne, men er suspenderede, mens advokatundersøgelsen pågår. Desuden er direktør Linda Garlov suspenderet, da Karen-Margrethe Schebye også undersøger ledelsens kendskab i sagen.

Bevisbyrden skal vurderes

I kommissoriet fremgår det, at undersøgelsen omfatter en juridisk vurdering af, om det, Karen-Margrethe Schebye når frem til, ”kan kvalificeres som chikane/sexchikane/uhensigtsmæssig kultur, herunder vurdering af karakteren af bevisbyrde, og om denne kan anses for løftet”.

Kan du på forhånd sige noget om, hvad der skal til, for at sådan en bevisbyrde er løftet?

”Nej,” slår Karen-Margrethe Schebye fast.

Hun forklarer, at hendes undersøgelse tager udgangspunkt i de to tidligere studentermedhjælperes egen forklaring.

”Først er man nødt til at vide, hvad de her to piger mener, de har oplevet. Derfra tager jeg så fat i, hvem de forklarer mig, at de har talt med, og hvem de mener kan have set noget,” siger hun.

I forbindelse med undersøgelsen bliver der oprettet en særlig mailadresse, som personer, der er villige til at oplyse navn, nuværende eller tidligere stilling i DJ og periode for ansættelse, kan benytte. Her kan man indsende oplysninger om egne iagttagelser eller oplysninger modtaget direkte fra de to studentermedhjælpere.

Hvis DJ’s undersøger i sit arbejde bliver opmærksom på andre mulige tilfælde af chikane/sexchikane end dem, der nu er omfattet af kommissoriet, har hun frie tøjler til at udvide kommissoriet ved blot at orientere DJ.

Ansættelsesretlige skridt skal vurderes

Sidste punkt i kommissoriets opremsning af, hvad undersøgelsen skal omfatte, lyder, at undersøgeren skal:

”Foretage en vurdering af, om der i forhold til det konstaterede faktum er grundlag for at iværksætte ansættelsesretlige tiltag over for nogen fortsat ansat i DJ.”

Hvad skal der til, for at man kan ”iværksætte ansættelsesretlige tiltag over for nogen fortsat ansat i DJ”?

”Ansættelsesretten er skruet sådan sammen, at hvis man skal iværksætte en sanktion over for en medarbejder, så kræver det for det første, at medarbejderen har optrådt ud over det, man må i et ansættelsesforhold. Og så kræver det jo også, at den pågældende ikke kan forklare, hvorfor man har optrådt sådan med henvisning til nogle undskyldende omstændigheder,” forklarer Karen-Margrethe Schebye.

Det tilstræbes, at undersøgelsens konklusioner foreligger i en rapport/delrapport, som afgives til DJ´s formandskab senest den 21. december 2017.

Her er de 5 punkter, som undersøgelsen ifølge kommissoriet skal omfatte: 

1. Undersøgelse af, om Sigrid Benedikte Strøyer og ”Josefine” under deres ansættelser har været udsat for chikane eller sexchikane. Denne del af undersøgelsen skal omfatte følgende:  

– Beskrivelse af faktum fra alle de involveredes side herunder fastlæggelse af, hvem der har krænket de to personer, hvornår dette er sket, og hvori krænkelsen består.

– Juridisk vurdering af, om det fundne faktum kan kvalificeres som chikane/sexchikane/uhensigtsmæssig kultur, herunder vurdering af karakteren af bevisbyrde, og om denne kan anses for løftet.

2. Undersøgelse af, om nogen uden for ledelsen i DJ havde kendskab til de beskrevne forhold og fastlæggelse af disses håndtering af modtagne oplysninger – herunder om disse har viderebragt oplysninger til andre i DJ eller deres motiver for at undlade dette.

3. Undersøgelse af, om den øverste administrative ledelse (i perioden 2009-2017) i DJ havde kendskab til eller burde have haft kendskab til eller har eller burde have haft kvalificeret mistanke om de af Sigrid Benedikte Strøyer og ”Josefine” beskrevne hændelser.

4. Undersøgelse af, hvad den øverste administrative ledelse (i perioden 2009-2017) i DJ, i fald det kan lægges til grund, at disse har modtaget oplysninger om de af Sigrid Benedikte Strøyer og ”Josefine” beskrevne hændelser, eller det kan lægges til grund, at disse har haft kvalificeret mistanke om, at der foregik chikane/sexchikane i overensstemmelse med det oplyste, har gjort i anledning af modtagelsen af disse oplysninger eller den kvalificerede mistanke, og vurdering af, om det foretagne var tilstrækkeligt til at sikre de to personer mod (fortsættelse af) den oplyste chikane/sexchikane.

5. Foretage en vurdering af, om der i forhold til det konstaterede faktum er grundlag for at iværksætte ansættelsesretlige tiltag over for nogen fortsat ansat i DJ.

0 Kommentarer