Her er Lars Munchs svar til Flemming Rose

Det er hverken sædvanligt eller ønsværdigt, at en direktør eller bestyrelsesformand blander sig i den redaktionelle linje. Men netop i Muhammed-sagen var det nødvendigt, skriver bestyrelsesformand Lars Munch i svar til Flemming Rose. Læs forsvarsskriftet her

"Vi bakkede Flemming Rose op i enhver henseende trods omfattende sikkerhedsforanstaltninger i vore virksomheder og ikke mindst på trods af personlige omkostninger for enkeltpersoner og ængstelse hos mange medarbejdere og deres familier."

Sådan lyder det i et forsvarsskrift, som bestyrelsesformand i JP/Politikens Hus, Lars Munch, har sendt til Journalisten og flere andre medier. Vi har bedt om et interview, hvor han kunne forholde sig til dagens kritik fra Flemming Rose. Men Lars Munch oplyser, at han ikke har kommentarer ud over, hvad der står i mailen.

Lars Munch er tidligere direktør i JP/Politikens Hus, og sammen med Jørgen Ejbøl, der tidligere var bestyrelsesformand og nu er næstformand samt formand for Jyllands-Postens Fond, er han under beskydning fra Flemming Rose.

I artikler i Information og Weekendavisen anklager Flemming Rose Ejbøl og Munch for at tvinge ham til tavshed, og han fortæller, at Ejbøl truede ham med fyring. Flemming Rose barsler med en bog, hvor han beskriver forløbet.

Nødvendigt at blande sig

Lars Munch erkender, at koncernledelsen blandede sig i den redaktionelle linje, fremgår det af hans forsvarsskrift.

"Er det sædvanligt, at en direktør eller bestyrelsesformand blander sig i den redaktionelle linje? Nej, det er hverken sædvanligt eller ønskværdigt. Men den såkaldte Muhammed-krise og dens følger var bestemt ej heller sædvanlige. Det er en vurderingssag, hvorvidt en bestemt linje skal forlænges i det uendelige, eller om der skal gøres plads til andre perspektiver. Men når denne vurdering involverer grundlæggende publicistiske forhold, er det til gengæld ønskværdigt, at også direktør og bestyrelsesformand tilkendegiver deres holdning," skriver han.

Nuværende koncerndirektør Stig Kirk Ørskov har heller ikke ønsket at stille op til interview med Journalisten om sagen. Han svarer i en mail:

"Af princip har jeg ingen kommentarer til tidligere medarbejdere. Jeg kan konstatere, at Flemming Rose nu giver sin version af nogle begivenheder, som fandt sted flere år før, han stoppede i JP/Politikens Hus. De pågældende begivenheder drejede sig ikke om ham, men om sikkerheden for virksomhedens mere end 2.000 medarbejdere."

Forbud mod radio og tv

Flemming Rose beskriver, at han blandt andet blev pålagt en såkaldt ”håndfæstning”. I maj 2011 sendte daværende bestyrelsesformand i JP/Politikens Hus Jørgen Ejbøl en mail til direktør Lars Munch, hvor han oplistede ”håndfæstningens” begrænsninger af Flemming Rose. Her står blandt andet, at Flemming Rose ikke må optræde i tv- eller radioprogrammer, foredrag eller seminarer – hverken i Danmark eller udenlands. Han må heller ikke kommentere religiøse spørgsmål eller Muhammed-tegningerne.

”Tvivlsspørgsmål drøftes mellem Munch og Mikkelsen [daværende chefredaktør Jørn Mikkelsen, red.]. Munch træffer den endelige afgørelse,” lyder det ifølge Information i ”håndfæstningen”.

 

Du kan læse hele Lars Munchs tekst – som har overskriften "Ytringsfrihed", nedenfor:

 

I en ny bog mener Flemming Rose, at han i sin tid på Jyllands-Posten var offer for en krænkelse af sin ytringsfrihed. Gå tilbage og læs Jyllands-Posten i årene efter Muhammed tegningerne. Ingen kan i alvor mene, at der blev lagt låg på ytringsfriheden. 

Vi bakkede Flemming Rose op i enhver henseende trods omfattende sikkerhedsforanstaltninger i vore virksomheder og ikke mindst på trods af personlige omkostninger for enkeltpersoner og ængstelse hos mange medarbejdere og deres familier.

Efter nogle år var Jyllands-Postens standpunkt vist klart. I stigende omfang blev vi sagen i stedet for at skrive om den. Et journalistisk medie skal være uhildet. Alt andet er uholdbart. Det var uholdbart fra et publicistisk perspektiv og uansvarligt ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv i forhold til vores flere end 2000 loyale medarbejdere.

Er det sædvanligt, at en direktør eller bestyrelsesformand blander sig i den redaktionelle linje? Nej, det er hverken sædvanligt eller ønskværdigt. Men den såkaldte Muhammed krise og dens følger var bestemt ej heller sædvanlige. Det er en vurderingssag,, hvorvidt en bestemt linje skal forlænges i det uendelige, eller om der skal gøres plads til andre perspektiver. Men når denne vurdering involverer grundlæggende publicistiske forhold, er det til gengæld ønskværdigt, at også direktør og bestyrelsesformand tilkendegiver deres holdning.

Jyllands-Posten er ikke et kamporgan, men en interesseret, fordomsfri, liberal avis. Sådan er den bedst, og det fremgår i øvrigt af Jyllands-Postens Fonds formålsparagraf.

Lars Munch
Bestyrelsesformand JP/Politikens Hus
tidligere adm. direktør samme sted

0 Kommentarer