Her er K-gruppens forslag til en kommunikations-etik

Sandhed, korrekthed og hensyn til kundens interesser. Medlemmerne af DJ's kommunikationsgruppe er blevet præsenteret for et etisk kodeks for kommunikationsarbejde. Se listen med de otte bud.

Sandhed, korrekthed og hensyn til kundens interesser. Medlemmerne af DJ's kommunikationsgruppe er blevet præsenteret for et etisk kodeks for kommunikationsarbejde. Se listen med de otte bud.

Kommunikatører tilstræber korrekthed og sandhed i arbejdet. Kommunikation må ikke skabe unødig frygt, vold og intolerance. Og kundens interesser går forud for personlige interesser.
Det er nogle af stikordene til et nyt kodeks for kommunikationsetik, som medlemmerne af K-gruppen i DJ har fået tilsendt fra Kommunikationsgruppens bestyrelse.

I oplægget fremgår det, at journalistik og kommunikation er to forskellige discipliner, og at det derfor ikke giver mening at sammenligne for eksempel de presseetiske regler med kommunikationsarbejde. Kommunikationsgruppen ønsker heller ikke, at reglerne skal bruges til at bedømme nogle former for kommunikation som "mere etisk" end andre.

Lars Elmsted, formand for K-gruppen, siger, at det har været en sjov og spændende proces.
»Vi har talt meget, om man kan lave en etik for kommunikatører. Er det nødvendigt? Vi endte med at skelne mellem indhold og form. Kommunikationsarbejdet kan godt være etisk forsvarligt, selv om man arbejder for en kemikaliefabrik. Det handler om kommunikatørens etik, ikke om virksomhedens,« siger Lars Elmsted og sammenligner med journalisters arbejde.
»Uanset om du er ansat på B.T. eller Information er der nogle faglige og håndværksmæssige ting, som skal være i orden. Men der forskel på måden, du formidler det på.«
Som et eksempel på noget, der ikke er etisk, peger han på brug af opfundne citater.

Kommunikationsopgaver bør løses med hensyn til følgende:

  • Kommunikatører er ansvarlige og loyale formidlere for dem, de repræsenterer. Samtidig arbejder vi bevidst for at budskaberne når frem til målgrupperne på den bedste og mest givtige måde.
  • Kommunikatører tilstræber korrekthed og sandhed i arbejdet for at fremme de interesser, vi repræsenterer i kommunikationen med målgrupperne. Vi må ikke vildlede i forhold til fakta og på ingen måde benytte ulovlige metoder. Vildledning og ulovlige metoder er hverken i vores arbejdsgiveres eller målgruppers interesse.
  • Kommunikatører giver saglig rådgivning til dem, vi repræsenterer, og tager i rådgivningen udgangspunkt i målgruppenrnes perspektiv
  • Kommunikatører bør arbejde aktivt for at få indsigt i målgruppernes behov og vidensniveau og formidle dette til dem, vi rådgiver
  • Kommunikatører står inde for den fortrolighed, kunden eller arbejdsgiveren forventer. Vi beskytter de interne forhold, vi får indsigt i.
  • Kommunikatører handler på vegne af kundens eller arbejdsgiverens interesser og tilsidesætter personlige interesse
  • Kommunikatører udvikler aktivt deres professionelle færdigheder
  • Kommunikatører tager afstand fra kommunikation, der skaber unødig frygt, undertrykkelse og vold, og som fremmer intolerance i forhold til køn, religion og seksuel orientering

Det er DJs hovedbestyrelse, der oprindeligt bad Kommunikationsgruppen om at lave et oplæg til nogle retningslinier. Nu skal forslaget diskuteres på K-gruppens generalforsamling 27. februar 2009. , hvorefter et revideret forslag sendes til godkendelse i HB.

 Generalforsamlingen er i år et heldagsarrangement, som finder sted i PH Caféen på Halmtorvet i København. Ved arrangementet kommer kommunikationsrådgiver Erik Ove også og fortæller om sin rolle som rådgiver for IT Factorys direktør, Stein Bagger, og bestyrelsesformand Asger Jensby.

Mens K-gruppen er på vej med en kommunikationsetik, har Dansk Kommunikationsforening (DKF) allerede formuleret et kodeks.

2 Kommentarer

Lars Elmsted
28. JANUAR 2009
Re: Her er K-gruppens forslag til en kommunikations-etik

Hej Jakob

 Yderst relevant pointe. Vi har bl.a. skelet til udenlandske retningslinier og her er interessekonflikterne ikke i fokus. Jeg vil tage det med, bl.a. til vores generalforsamling.

 Bare fordi det er svært, skal vi jo ikke undgå det ;-)

 Lars Elmsted, formand for Kommunikationsgruppen

Jakob Werner
28. JANUAR 2009
Re: Her er K-gruppens forslag til en kommunikations-etik

Tak til Jakob Albrecht og Lars Elmsted for at bringe diskussionen om etik for kommunikationsbranchen på banen.

Det er en god ide med et sæt etiske retningslinjer/guidelines fra Journalistforbundet og K-gruppen, noget som eksempelvis Brancheforeningen af Public Relations Virksomheder (BPRV) længe har haft. Mht.forslaget til "Etik for kommunikatører" er det svært at være uenig i indholdet, der er fornuftigt men også meget generelt formuleret.

Jeg undrer mig over, at der ikke står noget om kommunikatørers mulige dobbeltroller, og hvordan dobbeltroller og interessekonflikter kan håndteres og/eller undgås.

For kommunikationsbureauer er det vigtigt for troværdigheden, at der ikke arbejdes for konkurrerende virksomheder, med mindre det er aftalt med virksomhederne, og opgaverne udføres af forskellige medarbejdere. Her har der for et par år siden været nogle uheldige sager, som skadede de involverede bureauers og branchens troværdighed.

En anden dobbeltrolle/interessekonflikt er de freelancere, der påtager sig både PR-opgaver og journalistiske opgaver inden for samme arbejdsfelt. Dette skader efter min opfattelse både deres egen troværdighed og troværdigheden for journalister generelt - og for PR-branchen.

Spørgsmålet er så, om DJ og K-gruppen tør melde klart ud på dette område, når man samtidig opfordrer freelancere og andre forbundsmedlemmer til at påtage sig kommunikationsopgaver.

Uanset hvad man når frem til, vil jeg opfordre til, at emnet "dobbeltroller/interessekonflikter" bliver inddraget i den endelige tekst til "Etik for kommunikatører".

Venlig hilsen
Jakob Werner, seniorkonsulent
Telegraph Kommunikation